Evidenta de Carte Funciara

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Evidenta de Carte Funciara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Drept Civil, Marketing

Extras din document

Publicitatea imobiliara aduce la cunostinta tertelor persoane situatia de drept a unui imobil dintr-o localitate. Înscrierile în cartea funciara se fac pentru opozabilitatea unui drept real, iar notarile pentru informare.

Fiind o evidenta obiectiva, publicitatea imobiliara are ca temei lucrarile cadastrale, înregistrarile si radierile în concordanta cu actele si faptele juridice care privesc fiecare imobil.

Entitatile de baza ale sistemului de publicitate imobiliara în conformitate cu Legea nr 7/2006 sunt parcela, constructia si proprietarul.

Prin imobil în sensul Legii nr 7/2006 se întelege parcela de teren, cu sau fara constructii.

Cadastrul este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea si înregistrarea tuturor terenurilor si a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul tarii indiferent de destinatia lor, categoria de folosinta sau de proprietar. Ministerele si alte institutii centrale îsi organizeaza cadastrul de specialitate, ca subsistem al cadastrului general, în domeniile: forestier, industrial, extractiv, imobiliar edilitar, ape, transporturi, turism, etc.

Cadastrul se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul întregii tari, urmarindu-se identificarea, înregistrarea si descrierea în documente de specialitate a terenurilor si a celorlalte bunuri imobile, identificarea proprietarilor si a altor destinatari de drepturi reale asupra imobilelor, furnizarea datelor necesare sistemului de impozitare, stabilirea hotarelor unitatilor administrativ teritoriale, stabilirea limitelor intravilanelor, determinarea categoriei de folosinta a terenurilor, înregistrarea litigiilor de hotare.

Documentele tehnice principale ale cadastrului general ce se vor întocmi la nivelul fiecarei unitati administrative sunt:

- registrul cadastral al parcelelor,

- indexul alfabetic al proprietarilor si domiciliul acestora,

- registrul cadastral al proprietarilor,

- registrul corpurilor de proprietate,

- partida cadastrala pe proprietari si pe categorii de folosinta,

- planul cadastral, (care contine reprezentarea grafica a datelor din registrele cadastrale, referitoare la terenuri si constructii).

Registrele si planurile cadastrale (care se tin la zi, în concordanta cu situatia din teren prin întretinerea lucrarilor de cadastru, cu o periodicitate de cel mult 6 ani), vor sta la baza întocmirii si completarii evidentei privind publicitatea imobiliara.

Publicitatea imobiliara întemeiata pe sistemul de evidenta a cadastrului general are ca obiect înscrierea în cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeasi localitate. Ea se efectueaza de catre birourile judetene de carte funciara din cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pentru imobilele situate în raza teritoriala si de activitate a acestora.

Unul sau mai multe imobile alipite, de pe teritoriul unei localitati, apartinând aceluiasi proprietar formeaza corpul de proprietate ce se înscrie în cartea funciara.

Mai multe corpuri de proprietati, de pe teritoriul aceleiasi localitati, apartinând unui proprietar, formeaza partida sa cadastrala ce se înscrie în aceeasi care funciara.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evidenta de Carte Funciara.doc