Homosexualitate

Referat
6/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 3327
Mărime: 16.66KB (arhivat)
Publicat de: Sandu Iorga
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cornici Andrei

Extras din referat

Definiţii ale homosexualităţii

Homosexualitatea poate fi definită ca “relaţie amoroasă între două persoane de acelaşi sex, termen aplicat atât relaţiilor marcate prin atingerea fizică şi prin orice formă de coit extragenital, cât şi celor marcate prin sentimente pasionate ori tandre.” O altă apropiere de problematica homosexualităţii a condus la definirea ei prin intermediul conceptului de “orientare sexuală”. Trebuie precizat că orientarea sexuală diferă de comportamentul sexual, ea privind sentimentele şi concepţia despre sine a fiecărui individ.

Orientarea sexuală este una din cele patru componente ale sexualităţii, caracterizându-se printr-o atracţie emoţională, sexuală sau afectivă constantă faţă de indivizi de un anume gen. Celelate trei componenete ale sexualităţii sunt sexul biologic, identitatea sexuală (modul în care individul se percepe din punct de vedere psihologic, ca bărbat sau femeie) şi rolul social al sexelor (apartenenţa la normele culturale specifice comportamentului feminin sau masculin). În această ordine de idei, homosexualitatea este orientarea sexuală spre persoane de acelaşi sex.

Trebuie subliniat că nu există un consens “tare” al oamenilor de ştiinţă în privinţa cauzelor datorită cărora apare şi se dezvoltă homosexualitatea, dar cea mai larg întâlnită concepţie asupra “etiologiei” homosexualităţii susţine că aceasta este un comportament dezvoltat (iar nu înnăscut), rolul primilor ani de viaţă fiind foarte mare în sensul acesta. Aceasta nu înseamnă că homosexualitatea ar fi un fel de pervertire a naturii umane heterosexuale, ci, dimpotrivă, că toate formele de orientare sexuală umane sunt mai degrabă “învăţate social” (social learned), decât datorate unor determinări biologice.Homosexualitatea poate fi masculină sau feminină, în ultimul caz folosindu-se şi termenul de “lesbianianism” (de la denumirea Lesbos, provenind din antichitate, dată unei insule din Grecia pe care s-a născut şi a condus o şcoală poeta Sappho – sec. VII-VI a.Chr. – asociată în memoria posteriorităţii cu “afinitatea” ei pentru femei). Mai discretă, homosexualitatea feminină este mai tolerată de societate şi pentru că este asociată cu un comportament tranzitoriu, care nu exclude partenerul de sex opus, ci îl compensează. Nu este irelevant în această discuţie privind gradele diferite de toleranţă vizavi de cele două forme fundamentale de homosexualitate (masculină şi feminină) faptul că cuplul de lesbiene este des prezent în materialele pornografice destinate adulţilor bărbaţi, fiind acceptat ca o postură “incitantă” pentru aceştia din urmă.

Homosexualitatea poate fi o orientare sexuală sau doar un comportament episodic. Este un fapt atestat de cercetările psihosociale că homosexualitatea, sub forma ei accidentală, tranzitorie, este larg prezentă la vârsta maturizării sexuale (cu un mic ascendent la femei, faţă de bărbaţi) şi, sub aspectul mediului social, este facilitată de situarea individului într-un cadru privativ asupra alegerii partenerilor sexuali de sex opus (în închisori, în perioada satisfacerii stagiului militar etc.).

În privinţa formelor pe care le încadrăm sub categoria de “homosexualitate”, au existat de asemenea contradicţii între specialişti. Studiile recente au demonstrat că, deşi transvestismul era considerat ca fiind exclusiv o practică a homosexualilor, el este cel mai adesea întâlnit la heterosexuali.Prejudecata care leagă, însă, în mod necesar, transvestismul de homosexualitate se va menţine pentru mult timp la nivelul cunoaşterii comune.

Scurt istoric al raportării sociale la homosexualitate

Prezentă în practicile rituale ale multor societăţi tribale, considerată sacră în Egiptul antic, homosexualeitatea era privită drept o conduită normală şi legitimă în Grecia antică, ba chiar fiind o formă de iubire superioară heterosexualităţii Sancţiuni ale comportamentului homosexual apar abia în anul 149 a.Ch., în Roma antică, unde aşa-numita Lex Scantinia a încercat impunerea plăţii unei amenzi pentru relaţiile între bărbaţi şi adolescenţi. De remarcat că se avea în vedere protejarea persoanelor libere împotriva hărţuirii sexuale, măsura neavând sensul de a sancţiona homosexualitatea în sine (dovadă fiind faptul că nu se aplica şi sclavilor). Încercările de reglementare a homosexualităţii în Roma antică au fost timide, iar nu mai puţin de 13 împăraţi romani au fost homosexuali.

Cotitura în concepţiile despre sexualitate a marcat-o antichitatea târzie, când creştinismul joacă rolul agentului ce instituie o condamnare generală a sexualităţii şi o reglementare rigidă a exercitării ei. Dincolo de condamnarea sălbatică a homosexualităţii în Sfintele Scripturi, legislaţia laică se înăspreşte considerabil. În anul 342, un decret elaborat de Constans şi Constantinus, fiii lui Constantin cel Mare, interzice sexul oral şi anal, atât între persoane de acelaşi sex, cât şi de sex diferit. Codul lui Justinian (întocmit între 528-533) a promovat cele mai severe interdicţii împotriva homosexualilor, mergând până la pedeapsa capitală. De-a lungul întregului Ev Mediu, persecutarea homosexualilor a continuat, deşi era tolerată în cadrul multor mănăstiri şi la curţile regale.

Din punct de vedere al normativizării juridice a sexualităţii (în genere), Renaşterea marchează o înăsprire în raport cu Evul Mediu. În Franţa primei jumătăţi de secol XVI, homosexualitatea era asimilată crimelor de înaltă trădare, soldându-se cu spânzurarea acuzatului.

“La Paris, între anii 1589 – 1600, o mare parte din doamnele nobile îşi acuzau soţii de relaţii sodomice, iar unii nobili acuzau de acelaşi viciu o serie de autorităţi ecleziastice, aparţinând în special iezuiţilor. Dacă nobilii şi clericii erau, în cea mai mare parte, scutiţi de pedepse, sancţiunile aplicate homosexualilor de rând erau deosebit de severe. În Castilia, regelui Filip al II-lea, sodomiţii erau pedepsiţi fie cu arderea pe rug, fie cu condamnarea la galere. În Geneva perioadei lui Calvin şi ai succesorilor lui erau executaţi zilnic homosexuali din rândul funcţionarilor, refugiaţilor francezi sau prizonierilor de război. Datele din arhivele judiciare ale Genevei arată că în acea perioadă a fost pedepsită la moarte prin înec o lesbiană. În timpul Războiului de 30 de ani, în regiunea Fribourg din Elveţia, erau arşi pe rug ţăranii cu tendinţe perverse... În Olanda, sodomiţii erau cusuţi într-un sac şi aruncaţi în mare. În Spania erau judecaţi de Inchiziţie şi condamnaţi la pedepse mai grele decât vrăjitorii sau ereticii.”

Epoca Luminilor, deşi se caracterizează printr-o relaxare a moravurilor privind sexualitatea şi este legată de apariţia unei subculturi homosexuale (secolul XVIII, în special Anglia), conservă reprimarea oficială a conduitelor homosexuale.

Preview document

Homosexualitate - Pagina 1
Homosexualitate - Pagina 2
Homosexualitate - Pagina 3
Homosexualitate - Pagina 4
Homosexualitate - Pagina 5
Homosexualitate - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Homosexualitate.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate

CAPITOLUL I INTRODUCERE Venirea individului în penitenciar nu este urmarea unui act propriu de voinţă sau a unei obligaţii cetăţeneşti (cum este...

Darul Vieții și Demnitatea Ființei Umane

Cap.I. VIAŢA -DAR DIVIN CE TREBUIE PROTEJAT I.1. VIAŢA- DAR DIVIN CE TREBUIE PROTEJAT Viaţa pe care Dumnezeu o dă omului este diferită şi...

Reprezentări și Percepții ale Populației din România Față de Homosexuali

Capitolul I Perspective teoretice asupra homosexualității 1.1 Etimologia și istoria homosexualității masculine „Homosexualitatea a existat...

Stereotipuri și prejudecăți sociale

INTRODUCERE Am ales tema stereotipurilor şi a prejudecăţiilor sociale deoarece este un subiect actual, de mare importanţă. Fiind un subiect foarte...

Homasexualitatea în legislația RM

Capitolul .I. Aspecte generale privind homosexualitatea §1 Concept de homosexualitate. Precizare terminologică. Studierea homosexualităţii a fost...

Drepturile și morala

I. PRECIZĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI A. Ce sunt drepturile omului? "Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate...

Campanie Antidiscriminare Homosexuali

:Dezincriminarea homosexualitatii Slogan:Stop homofobiei si prejudecatilor impotriva homosexualilor Obiectivele campaniei: 1. Transmiterea unui...

Homosexualitatea și dreptul de a întemeia o familie privind minoritățile sexuale

Cap. I. Scurt istoric al evoluţiei homosexualităţii Homosexualitatea – un subiect discutat si disputat după 1989. A tasnit, asemenea altor teme...

Ai nevoie de altceva?