Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 10413
Mărime: 65.48KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

I. HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ - ACT JURISDICŢIONAL AL INSTANŢEI

I.1. Precizări prealabile

I.2. Criterii de delimitare

II. EFECTELE HOTĂRÂRII JUDECĂTORESTI

II.1. EFECTELE SUBSTANŢIALE ALE HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI

II.1.1. Hotărârile judecătoresti declarative

II.1.2. Hotărârile judecătoresti constitutive

II.1.3. Necesitatea delimitării dintre hotărârea declarativă si hotărârea constitutivă

II.1.4. Hotărârile judecătoresti mixte (cu efecte declarative si constitutive)

II.1.5. Hotărârile judecătoresti extinctive de drepturi

II.2. EFECTELE PROCESUALE ALE HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI

II.2.1. Dezînvestirea instanţei judecătoresti

II.2.2. Hotărârea judecătorească – mijloc de probă. Valoarea de înscris autentic a hotărârii judecătoresti

II.2.3. Hotărârea judecătorească – titlu executoriu

II.2.4. Hotărârea se bucură de puterea lucrului judecat

II.2.5. Hotărârea interverteste natura prescripţiei dreptului la acţiune, atunci când este supusă executării silite

Extras din document

I. HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ

-ACT JURISDICŢIONAL AL INSTANŢEI -

I.1. Precizări prealabile

Hotărârea reprezintă actul jurisdicţional de dispoziţie al instanţei, prin care aceasta se dezînvesteste de soluţionarea litigiului concret ce i-a fost dedus spre judecată. Rolul judecătorului constă în a da soluţii problemelor de natură juridică pe care părţile vin să i le supună judecăţii, în a spune dreptul (iuris dictio) după ce i-au fost prezentate si demonstrate faptele (da mihi factum, dabo tibi ius).

Chestiunile de drept care trebuie să primească rezolvare în cadrul activităţii de judecată finalizate prin hotărârea judecătorească au atât caracter general, abstract – de ex., când, interpretându-se în prealabil legea, nu se urmăreste decât sesizarea regulii în forma sa pur obiectivă, fără plasarea în ipoteza specială a unui caz determinat – cât si caracter concret, cu referire la situaţia particulară adusă spre dezlegare, în faţa instanţei.

Actul jurisdicţional al instanţei se deosebeste în mod esenţial de actul jurisdicţional îndeplinit de alte autorităţi (de ex, cele administrative), prin aceea că dispune de o forţă, în sensul că în situaţia nesupunerii, neconformării de bunăvoie dispoziţiilor sale, aducerea lui la îndeplinire este asigurată pe cale coercitivă, prin forţa publică a statului.

Asadar, prin hotărârea judecătorească nu doar se dă răspuns problemei încălcării legii, existenţei sau nu, a vreunei neconcordanţe între situaţia de fapt si cea de drept, ci se realizează, dată fiind natura actului, posibilitatea valorificării silite a acestuia (a drepturilor recunoscute si a situaţiilor stabilite în urma verificării jurisdicţionale).

În acelasi timp, autoritatea de lucru judecat, ca efect specific al actului jurisdicţional, răspunde nevoii de securitate juridică, interzicând părţilor readucerea aceluiasi litigiu în faţa instanţei, ele fiind datoare să se supună efectelor obligatorii ale hotărârii, fără posibilitatea de a mai pune în discuţie ceea ce s-a transat deja pe calea judecăţii.

Asadar, se poate spune că hotărârea este înzestrată cu o eficienţă specifică, ce o deosebeste de categoria celorlalte acte aflate în ordinea juridică.

I. 2. Criterii de delimitare

În doctrină au fost propuse mai multe criterii de delimitare a actului jurisdicţional si de diferenţiere a acestuia de alte acte juridice – care, la fel ca si în situaţia hotărârii judecătoresti, vin să dea dezlegare unor probleme de drept. Astfel, s-a arătat că în vederea calificării unui act ca fiind jurisdicţional urmează a se folosi:

– criteriul formal (care presupune luarea în considerare a organului sau a persoanei care îndeplineste actul; recunoasterea de către legiuitor a valorii jurisdicţionale a actului; respectarea formei interne a actului si într-o accepţiune mai largă, a formelor exterioare privitoare la principiile desfăsurării procesului;

– criteriul funcţional (presupune existenţa unei contestaţii, a unui litigiu care îsi găseste rezolvarea; puterea de lucru judecat a actului care împiedică repunerea în discuţie între părţi a modalităţii de rezolvare a contestaţiei;

– criteriul material (care înseamnă interpretarea legii, prin determinarea, în abstract, a regulii aplicabile si apoi rezolvarea în concret a problemei de drept, raportată la situaţia de fapt);

– criteriul organic (care vizează modalitatea de organizare a instanţelor pe criteriul ierarhic – cu posibilitatea modificării hotărârilor în căile de atac –, independenţa instanţelor si în principiu, colegialitatea completului de judecată;

– criteriul teleologic (care se fundamentează pe finalitatea funcţiei jurisdicţionale, aceasta constând efectiv în a spune dreptul, adică în a realiza verificarea situaţiei juridice cu ajutorul unei constatări care constituie, ea însăsi, actul jurisdicţional si cu condiţia ca, cel care procedează astfel la verificarea situaţiei juridice să fie un terţ faţă de părţile interesate în cauză).

Preview document

Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 1
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 2
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 3
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 4
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 5
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 6
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 7
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 8
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 9
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 10
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 11
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 12
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 13
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 14
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 15
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 16
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 17
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 18
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 19
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 20
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 21
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 22
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 23
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 24
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 25
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 26
Hotărârea Judecătorească - Act Jurisdicțional al Instanței - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Hotararea Judecatoreasca - Act Jurisdictional al Instantei.doc

Alții au mai descărcat și

Hotărârea Judecătorească

Capitolul I Noţiuni introductive privind hotărârea judecătorească În limbaj comun, prin hotărâre judecătorească se înţelege actul final al...

Hotărârea Judecătorească

INTRODUCERE În problemele privind ocrotirea drepturilor subiective civile, de muncă, familial-matrimoniale, iar în cazurile prevăzute de lege - şi...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept Civil - Definitii

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Drept Procesual Civil

PARTEA I 1. Principiile fundamentale ale dr.pr.civ. 2. Participantii la procesul civil. a) interventia b) chemarea în judecata a altor persoane...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Actele jurisdicționale

Conceptul de „justiţie constituţională", fără a se putea stabili cu certitudine când anume a apărut, este tot mai folosit în doctrina contemporană,...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Procedura Arbitrajului

Arbitrajul este considerat o forma de justitie adaptata în mod special litigiilor dintre comercianti datorita trasaturilor acestuia. Avantajele...

Hotărârea Judecătorească

INTRODUCERE În problemele privind ocrotirea drepturilor subiective civile, de muncă, familial-matrimoniale, iar în cazurile prevăzute de lege - şi...

Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional

Introducere Lucrarea „Importanţa realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice. Sistemul execuţional” urmăreşte corelarea a trei factori...

Hotărârea judecătorească - Noțiune și clasificare, conținutul hotărârii judecătorești

INTRODUCERE Hotărârea judecătorească, fiind expresie a puterii judecătorului de a tranşa litigiile, are forţa, recunoscută de lege, de a se opune...

Drept Civil - Dreptul de Proprietate - Actiuni Posesorii

1.Consideraţii generale asupra posesiei şi acţiunilor destinate a o apăra Acţiunile posesorii au o istorie îndelungată, fiind cunoscute încă...

Ai nevoie de altceva?