Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 8402
Mărime: 36.00KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela M.
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.dr. Mihaela Tofan

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul I Disciplina muncii – efect al încheierii unui contract individual de muncă 6
 3. I.1. Raportul de autoritate între angajat şi angajator 10
 4. I.2. Dreptul angajatorului de a controla şi sancţiona încălcarea regulilor de disciplină 12
 5. I.3 Sancţiuni posibile pentru salariaţii indisciplinaţi 13
 6. Capitolul II Concedierea pentru indisciplină 15
 7. II.1. Condiţii de fond: abaterea disciplinară 18
 8. II.2. Condiţii de formă 22
 9. II.2.1. Cercetarea prealabilă 22
 10. II.2.2. Decizia de concediere pentru indisciplină 26
 11. Bibliografie 25

Extras din referat

Introducere

Munca este o trăsătură esenţială a activităţii umane, omul fiind singura fiinţă care depune efort în mod conştient în vederea obţinerii unor foloase. În acelaşi timp, munca reprezintă o condiţie a traiului, deoarece fără a presta muncă nu se pot obţine bunurile necesare vieţii. De cele mai multe ori, munca depusă reprezintă şi o măsură a bunăstării indivizilor.

Dezvoltarea societăţii umane a determinat normativizarea relaţiilor de muncă. Dacă la începutul organizării societăţii umane prestarea muncii se făcea în folos propriu, pe parcursul evoluţiei structurilor etatice, munca s-a prestat şi în folosul altor indivizi. Ulterior, cei care beneficiau de pe urma muncii altora au abuzat de drepturile lor, munca devenind pentru o mare parte a membrilor societăţii muncă silnică.

Cu privire la înţelesul noţiunii de dreptului muncii, în doctrină s-au formulat mai multe definiţii. De exemplu, dreptul muncii este acea ramură a sistemului de drept din ţara noastră alcătuit din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile individuale şi colective de muncă dintre patroni şi salariaţi.

Într-o altă opinie, dreptul muncii reprezintă totalitatea regulilor aplicabile relaţiilor individuale şi colective care se nasc între angajatori şi salariaţi care muncesc sub autoritatea lor, cu ocazia prestării muncii în baza unui contract individual de muncă, precum şi acele reglementări care se suprapun sau condiţionează relaţiile de muncă.

Concluzionăm că dreptul muncii este ramura de drept care se ocupă cu studierea normelor juridice ce reglementează relaţiile care se nasc între salariaţi şi angajatori în legătură cu prestarea muncii.

Cunoaşterea prevederilor legislative din domeniul dreptului muncii constituie un avantaj pentru oricine. Este un avantaj pentru individul care intră într-un raport de de muncă faţă de o societate comercială sau o persoană fizică autorizată să efectueze angajări – devenind astfel anagajat – deoarece acesta se poate apăra în cunoştinţă de cauză de eventualele abuzuri venite din partea angajatorului.

În acelaşi timp, cunoaşterea dreptului muncii este un avantaj deosebit şi pentru cealaltă parte implicată – angajatorul – deoarece va putea să îşi ordoneze acţiunile şi să elaboreze proceduri de lucru interne, astfel încât să poată exploata în mod ideal drepturile care decurg dintr-un contract de muncă şi să se ferească de a trece (voit sau nu) peste obligaţiile care îi revin printr-un astfel de contract.

Fiind una dintre cele mai discutate probleme referitoare la dreptul muncii - şi unul dintre cel mai des întâlnite aspecte în litigiile de muncă -, problema încetării contractului de muncă este deosebit de importantă, mai ales din perspectiva unei organizaţii orientată spre performanţă. A cunoaşte cazurile în care angajatorul poate dispune încetarea contractului individual de muncă - şi a respecta în acelaşi timp procedurile legale în acest sens - înseamnă a te feri în primul rând de neplăceri cauzate de eventualele litigii de muncă sau de controalele autorităţilor în drept.

Această lucrare trece în revistă cazurile de încetare a contractului individual de muncă reglementate de legislaţia românească, punând accentul pe cele care au loc la iniţiativa angajatorului, folosindu-se de un Studiu de caz pentru a releva procedura specifică în cazul concedierii din motive disciplinare, unul dintre cele mai contestate cazuri de încetare a CIM.

Capitolul I Disciplina muncii – efect al încheierii unui contract individual de muncă

Prezenta lucrare a urmărit să întreprindă studiul aspectelor principale ale organizării şi disciplinei muncii, inclusiv a răspunderii disciplinare, în temeiul normelor legale aflate în vigoare, a finalităţii social-economice, a practicii judiciare şi a literaturii juridice de specialitate, căutând să desprindă, motivat, soluţia justă ce se impune în numeroasele şi variatele probleme pe care le ridică acest domeniu.

Preview document

Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 1
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 2
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 3
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 4
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 5
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 6
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 7
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 8
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 9
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 10
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 11
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 12
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 13
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 14
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 15
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 16
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 17
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 18
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 19
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 20
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 21
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 22
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 23
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 24
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 25
Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați - Pagina 26

Conținut arhivă zip

 • Incetarea CIM in Cazul Salariatilor Indisciplinati.doc

Alții au mai descărcat și

Excepțiile de procedură

1. Noțiune. Generalități Excepțiile sunt mijloace procedurale prin care, în cadrul procesului civil, după caz, partea interesată, procurorul sau...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Revocarea contractului de donație

1.Introducere Donaţia este reglementată în Noul Cod Civil - Legea 287/2009 la Capitolul II, Art. 1011-1033 şi se încheie printr-un înscris...

Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept

Tema 1 NOŢIUNEA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT Amplificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Ai nevoie de altceva?