Înființarea unei Persoane Juridice

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4616
Mărime: 29.37KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciochina Barbu
UNIVERSITATEA,, GEORGE BACOVIA” BACĂU FACULTATEA DE MANAGEMENT SPECIALIZAREA DREPT

Cuprins

I. Înfiinţarea unei persoane juridice 4

I.1 Justificarea rolului statului. 4

I.2 Modurile de înfiinţare a persoanei juridice 5

II. CONTINUTUL MODURILOR DE INFIINTARE 11

II.1 Înfiinţarea persoanei juridice prin „act de dispoziţie al organului de stat competent” 11

II.2 Înfiinţarea persoanelor juridice prin „act de înfiinţare recunoscut” 12

II.3 Înfiinţarea persoanei juridice prin „act de înfiinţare autorizat” 13

II.3.1 Prezentarea generala a reglementarilor 13

II.4 Înfiinţarea persoanelor juridice „printr-un alt mod reglementat de lege” 14

BIBLIOGRAFIE 14

Extras din document

I. Înfiinţarea unei persoane juridice

Prin înfiinţarea persoanei juridice înţelegem crearea în condiţiile legii a acestui subiect de drept. Dacă în situaţia persoanei fizice, naşterea este un eveniment juridic în cazul persoanei juridice înfiinţarea este întotdeauna un act juridic, o manifestare de voinţă a unei persoane fizice ori a unei persoane juridice deja existente făcută cu intenţia de a constitui un asemenea subiect de drept.

Această delimitare iniţială intre cele două categorii de subiecte de drept, care trimite la binomul surselor drepturile subiective, le va urmării pe parcursul întregii lor existenţe juridice chiar dacă tendinţa este de asimilare a trăsăturilor juridice. În unele cazuri, înfiinţarea persoanei juridice presupune un singur act juridic căruia legea îi recunoaşte efectul creator, dar alteori înfiinţarea persoanei juridice presupune o serie de acte juridice care, nu mai luate împreună conduc la efectul creator de persoană juridică.

În această ultimă situaţie înfiinţarea persoanei juridice este un adevărat proces de constituire a subiectului de drept. Împărţirea in persoane de drept public si persoane juridice de drept privat este relevantă si pe planul naşterii persoanei juridice, in sensul că persoana juridică de drept public se înfiinţează prin actul de decizie al autorităţii publice competente iar persoana juridica de drept privat se înfiinţează de regula prin actul juridic încheiat intre particulari in acest scop.

I.1 Justificarea rolului statului.

Este important de reţinut că in ambele situaţii înfiinţarea persoanelor morale de drept public ori de drept privat, statul joacă un rol important în înfiinţarea persoanelor juridicelor verificând respectarea interesului general în modalităţi juridice diferite.

Mai întâi, de o manieră generală statul decide prin reglementare particularităţile modurilor şi condiţiilor înfiinţării diferitelor categorii de persoane juridice. Pe de altă parte, participarea statului la înfiinţarea persoanelor juridice se concretizează în aceea că prin acte ale organelor sale competente, înfiinţează direct unele persoane juridice de drept public. Alteori participarea statului la înfiinţarea persoanelor juridice se concretizează în recunoaşterea actului de înfiinţare al celor care constituie persoana juridică ori împuterniceşte unele organisme să recunoască înfiinţarea unor persoane juridice, sub aspectul legalităţii creării lor.

În fine, în alte cazuri statul îşi face simţită prezenta la înfiinţarea persoanelor juridice prin învestirea unor organe ale sale cu prerogativa autorizării înfiinţării care presupune verificarea legalităţii procesului de înfiinţare.

În situaţia înfiinţării persoanelor juridice de drept privat, la iniţiativa particularilor se pune problema dacă intervenţia statului în procesul de înfiinţare a persoanelor juridice este sau nu justificată.

Libertatea de asociere este astăzi garantată iar individul este liber să dispună de bunurile sale cum doreşte, aşa încât ar părea că statul nu trebuie să se amestece. În principiu individul este liber să înfiinţeze orice persoană juridică aşa încât putem vorbi de un drept subiectiv în acest sens dar exerciţiul acestui drept de a înfiinţa o persoană juridică trebuie exercitat ca orice alt drept subiectiv in condiţiile legii. Acordarea personalităţii juridice rămâne atributul exclusiv al statului având in vedere importanţele consecinţei juridice atrase: apariţia unui nou subiect de drept e o chestiune care interesează întreaga societate, nu doar pe cei implicaţi direct.

În consecinţă dreptul de intervenţie al statului în înfiinţarea persoanelor juridice este determinat de interesele generale de ordin politic, economic, fiscal, etc; pentru o anumită categorie de persoane juridice unul sau altul dintre aceste interese impun intervenţii statului în această materie.

Mai mult, legea prevede diferite forme de supraveghere si control a activităţii, persoanelor juridice. Dispoziţiile generale privind înfiinţarea persoanelor juridice se găsesc cuprinse in Art. 28 din Decretul nr. 31/1954, dar se admite ca redactarea acestui articol e depăşită tocmai de aceea după 1990 au fost adoptate norme speciale referitoare la înfiinţarea diferitelor categorii de persoane juridice.

Se admite că potrivit Art. 28 din Decretul nr. 31/1954, modurile de înfiinţare pot fi împărţite in patru mai categorii:

1. prin actul de dispoziţiune al organului competent al puterii sau administraţiei de stat;

2. prin actul de înfiinţare al celor care o constituie, recunoscut de organul puterii sau administraţiei de stat, competente verifică numai dacă sunt întrunite cerinţele legii pentru ca acea persoană juridică să poată lua fiinţă;

3. prin actul de înfiinţare al celor care o constituie, cu prealabilă autorizare a organului puterii sau administraţiei de stat, competent a aprecia oportunitatea înfiinţării ei;

4. printr-un alt mod reglementat de lege.

I.2 Modurile de înfiinţare a persoanei juridice

Modurile de înfiinţare a persoanelor juridice este reglementata prin doua categorii de dispoziţii:

- dispoziţii legale generale

- dispoziţii legale speciale.

1. Dispoziţiile legale generale sunt cuprinse în:

Constituţia României care reglementează, primar, înfiinţarea organelor satului din sfera puterii legislative, din sfera puterii executive si din sfera autorităţii judecătoreşti. Decretul nr. 31/1954 privind persoana fizica si persoana juridica, act normativ ce conţine norme generale privind înfiinţarea persoanelor juridice, care îşi păstrează doar in parte actualitatea. Potrivit Art. 28 din Decretul nr. 31/1954, modurile de înfiinţare pot fi împărţite in patru mai categorii:

a) prin actul de dispoziţiune al organului competent al puterii sau administraţiei de stat;

b) prin actul de înfiinţare al celor care o constituie, recunoscut de organul puterii sau administraţiei de stat, competente verifică numai dacă sunt întrunite cerinţele legii pentru ca acea persoană juridică să poată lua fiinţă;

c) prin actul de înfiinţare al celor care o constituie, cu prealabilă autorizare a organului puterii sau administraţiei de stat, competent a aprecia oportunitatea înfiinţării ei;

d) printr-un alt mod reglementat de lege.

2. Dispoziţiile legale speciale privind înfiinţarea persoanelor juridice sunt cuprinse în norme speciale din care o parte le prezentam mai jos:

• Legea nr. 90/2001-privind organizarea si funcţionarea Guvernului României si a ministerelor cu modificările ulterioare;

Preview document

Înființarea unei Persoane Juridice - Pagina 1
Înființarea unei Persoane Juridice - Pagina 2
Înființarea unei Persoane Juridice - Pagina 3
Înființarea unei Persoane Juridice - Pagina 4
Înființarea unei Persoane Juridice - Pagina 5
Înființarea unei Persoane Juridice - Pagina 6
Înființarea unei Persoane Juridice - Pagina 7
Înființarea unei Persoane Juridice - Pagina 8
Înființarea unei Persoane Juridice - Pagina 9
Înființarea unei Persoane Juridice - Pagina 10
Înființarea unei Persoane Juridice - Pagina 11
Înființarea unei Persoane Juridice - Pagina 12
Înființarea unei Persoane Juridice - Pagina 13
Înființarea unei Persoane Juridice - Pagina 14
Înființarea unei Persoane Juridice - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Infiintarea unei Persoane Juridice.doc

Alții au mai descărcat și

Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii

Introducere La temelia dreptului civil  ca drept privat prin excelenta  se afla si trebuie sa ramâna individul, omul ca subiect de drept...

Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice

Secţiunea 1 Noţiunea persoanei juridice În lipsa unei definiţii legale a persoanei juridice, în literatura de speciali¬tate au fost formulate mai...

Persoană Juridică

Introducere. În ultimul timp, în contextul reformei judiciare şi de drept, legislaţia civilă a cunoscut transformări substanţiale impuse de...

Capacitatea juridica-civilă a Persoanei Juridice

1. Noțiunea și elementele persoanei juridice Persoana juridică reprezintă o colectivitate de persoane fizice care participă la raporturile...

Nulitatea si Efectele Actelor Juridice Civile - Teorie Legislatie si Practica Judiciara

I. NOŢIUNE ŞI CLASIFICARE 1. Definiţia actului juridic.În terminologia juridică curentă, noţiunea de act juridic are două sensuri: - ca negotium,...

Persoana Juridica

PERSOANA JURIDICA Definitie: Persoana juridica reprezinta un subiect colectiv de drept, adica un colectiv de oameni, care, respectand cerintele...

Conceptul de Persoana Juridica, Elementele Sale Structurale - Modul de Infiintare si de Incetare a Activitatii

1. Conceptul de persoana juridica Pentru dreptul civil persoana juridica este un subiect colectiv de drept, adica un colectiv de oameni care,...

Atributele de Identificare a Persoanei Fizice - Reguli cu Privire la Declararea Dispariției unei Persoane și Reguli cu Privire la Declararea Morții unei Persoane

PERSOANA FIZICĂ Calitatea de persoană fizică este recunoscută prin lege , tuturor fiinţelor umane, luate fiecare în parte , ca membre ale...

Ai nevoie de altceva?