Mijloace de Probă în Procesul Civil

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 28486
Mărime: 81.96KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cebotaru Victor

Cuprins

Introducere 2

Capitolul I. Consideraţiuni generale asupra probelor

1.1. Noţiunea, importanţa şi clasificarea probelor 4

1.2. Subiectul, obiectul şi sarcina probelor 14

1.3. Reguli comune de administrare şi apreciere a probelor 20

Capitolul II. Modalităţi de probă prin înscrisuri

2.1. Înscrisurile autentice 25

2.2. Înscrisurile sub semnătura privată 35

2.3. Alte înscrisuri ce pot servi ca probe 51

Capitolul III. Probe prin înscrisuri în căile de atac

3.1. Probe prin înscrisuri în apel 65

3.2. Probe prin înscrisuri în recurs 69

3.3. Probe prin înscrisuri în revizuire 74

3.4. Apărarea înscrisurilor prin mijloace de drept penal 77

Încheiere 82

Bibliografie 84

Extras din document

Introducere

Procesul civil, fiind un mijloc de realizare a justiţiei în pricinile civile este activitatea desfăşurată de instanţa şi alţi subiecţi ce participă la înfăptuirea justiţiei venit în vederea realizării, stabilirii drepturilor şi intereselor civile. Nu putem închipui un proces civil în care să nu existe etapa dezbaterilor, o etapă în cadru căreia probele se ocupă un loc central, un rol primordial ce produc convingerea judecătorului în aplicarea şi pronunţarea hotărîrii corecte.

„Instanţa - cum scrie renumitul savant rus E.Vasikovskii – nu poate să creadă părţilor din cuvînt, ci trebuie aduse anumite dovezi”.

Nu este conceput constatarea existenţei unor drepturi dacă nu este posibil ca ele să fie dovedite.

De aceea dacă nu ar exista probe, nici partea din proces care invoca încălcarea dreptului său, nu ar putea face să se conteste dreptul respectiv, iar judecătorul, pentru aşi îndeplini sarcina de faptele care au dat naşterea drepturi pretinse.

Adevărul poate fi stabilit numai prin dovezi şi numai probele sînt mijloace care asigură realizarea dreptului, recunoaşterea conştirntă a necesiăii hotărîrilor judecătoreşti.

Probele au jucat un rol important în toate orînduirile sociale, valoarea lor fiind din păcate , apreciată uneori în funcţie de orînduirea socială, dîndu-le un caracter de clasă. Sarcina probei rvine celui care face o afirmaţie înaintea judecăţii, deoarece trebuie să o dovedească.

Importanţa deosebită o prezintă probele nu numai penru ştiinţa dreptului, ci acestea folosesc şi alte ştiinţe, în special celor care au ca obiect lucruri, faptele şi împrejurările trcute.

Numai prin intermediul probelor a mijlocelor de dovadă se poate ajunge la urmele lăsate de realitatea acestor fapte, lucruri, împrejurări, probe urmărind descoperirea şi reconstituirea trecutului, judecătorul ca şi istoricul, căutînd urme lăsate de fapte, lucruri şi fiinţe din trecut pentru a reconstitui trecutul şi a restabili adevărul în cauza cercetată.

Fiind de regulă un proces contencios, nu poate fi soluţionat numai în baza afirmaţiilor părţilor, judecătorul putînd să-şi formuleze convingerea numai pe probele administrate. Numai administrînd corect şi în totalitate probele judecătorul poate să cunoască raporturile reale dintre părţi, faptele care au generat conflictul dintre acestea, şi apoi, pe baza probelor administrate, să aplice corect legea la cazul cercetat.

Dintre toate probe în baza cărora se formulează hotărîrea, pentru elaborarea lucrării de faţă mi-am propus să abordez în principal problema înscrisurilor ca probe în procesul civil.

Fiind o probă preconstituită el este întocmit înaintea apariţiei litigiului, este mai exact, mai demn de crezare, decît memoria martorilor şi se păstrează, se conservă mai bine prin trecerea timpului.

Independent de modul de clasificare proba prin înscrisuri are o importanţă deosebită în sistemul probator fiind cea mai dorită în cadrul dezbaterilor pentru a produce o convingere fermă instanţei de judecată.

Înscrisurile sînt frecvent utilizate pentru dezlegarea raporturilor litigioase dintre părţi, pot fi definite ca declaraţii pe hîrtie.

Capitolul I. Consideraţiuni generale asupra probelor.

1.1. Noţiunea, importanţa şi clasificarea probelor.

Proces civil fiind , de regulă un proces contencios nu poate fi soluţionat numai pe baza afirmaţiilor părţilor, judecătorul putînd să-şi formuleze convingerea numai pe baza probelor administrate. Numai administrînd corect şi în totalitate probele, judecătorul poate să cunoască raporturile reale dintre părţi, faptele care au generat conflictul dintre acestea, şi apoi, pe baza probelor administrate, să aplice corect legea.

Realizarea justiţiei în statul de drept nu poate înfăptui fără un sistem probelor corespunzătoare, care să asigure aflarea adevărului în cauzele supuse judecăţii, sistem realizat prin ansamblul mijloacelor de dovadă. Probele constituie un factor important în sfera de distribuire a justiţiei, întrucît fără probele hotărîrea judecătorească este practic imposibilă.

Preview document

Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 1
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 2
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 3
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 4
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 5
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 6
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 7
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 8
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 9
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 10
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 11
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 12
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 13
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 14
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 15
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 16
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 17
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 18
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 19
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 20
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 21
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 22
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 23
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 24
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 25
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 26
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 27
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 28
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 29
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 30
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 31
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 32
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 33
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 34
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 35
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 36
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 37
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 38
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 39
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 40
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 41
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 42
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 43
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 44
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 45
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 46
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 47
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 48
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 49
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 50
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 51
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 52
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 53
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 54
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 55
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 56
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 57
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 58
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 59
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 60
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 61
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 62
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 63
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 64
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 65
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 66
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 67
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 68
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 69
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 70
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 71
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 72
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 73
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 74
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 75
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 76
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 77
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 78
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 79
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 80
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 81
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 82
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 83
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 84
Mijloace de Probă în Procesul Civil - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Mijloace de Proba in Procesul Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Recursul în Procesul Civil

1. Evolutia si involutia recursului în procesul civil Recursul este calea de atac prin intermediul careia partile sau Ministerul Public solicita...

Sistemul Probator în Dreptul Civil

INTRODUCERE Dreptul este un ansamblu de norme sau reguli de conduită obligatorii destinate a reglementa comportarea oamenilor în societate. Ele...

Hotărârea Judecătorească

Capitolul I Noţiuni introductive privind hotărârea judecătorească În limbaj comun, prin hotărâre judecătorească se înţelege actul final al...

Principiile Procesului Civil

Capitolul 1. Aspecte introductive privind procesul civil si principiile de drept 1.1. Noțiunea de proces civil În cazul în care apar conflicte în...

Căile de Atac în Procesul Civil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI GENERALE ASUPRA CĂILOR DE ATAC Procesul civil este activitatea desfăşurată de instanţă, organul de executare şi alte organe...

Aspecte din Practica Judiciară în Materia Probelor în Dreptul Civil Român

CAPITOLUL I. PROBAŢIUNEA JUDICIARĂ A DREPTURILOR SUBIECTIVE CIVILE SECŢIUNEA I . IMPORTANŢA CUNOAŞTERII PROBLEMEI PROBAŢIUNII JUDICIARE A...

Proba prin Declaratia Partilor - Interogatoriul-Marturisirea

INTRODUCERE Dreptul civil este acea ramura a dreptului privat care însumeaza totalitatea normelor ce reglementeaza conditia juridica a persoanelor...

Ai nevoie de altceva?