Moștenirea legală

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4955
Mărime: 27.78KB (arhivat)
Publicat de: Sergiu Iuliu Epure
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. Univ. Dr. Codrin Macovei

Cuprins

 1. INTRODUCERE.3
 2. § 1. Principiile generale aplicabile devolutiunii succesorale legale .4
 3. 1.1 Principiul chemarii la mostenire in ordinea clasei de mostenitori legali .4
 4. 1.2 Principiul proximitatii gradului de rudenie.7
 5. 1.3 Principiul egalitatii intre rudele dintr-aceeasi clasa si de acelasi grad.8
 6. § 2. Reprezentarea succesorala.12
 7. 2.1 Notiune.8
 8. 2.2 Cazuri in care este permisa reprezentarea succesorala.10
 9. 2.3 Conditiile reprezentarii succesorale.10
 10. 2.5 Efectele reprezentarii succesorale.11
 11. § 3. Clasele de mostenitori.12
 12. 3.1 Clasa I descendentii.13
 13. 3.2 Clasa a II a ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati .14
 14. 3.3 Clasa a III a asecendentii ordinari .14
 15. 3.4 Clasa a IV a colateralii ordinari .14
 16. § 4. Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor .15
 17. 4.1 Dreptul de mostenire al sotului supravietuitor in concurs cu clasele de mostenitori legali.15
 18. 4.2 Dreptul succesoral special al sotuli supravietuitor asupra mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice si asupra darurilor de nunta.16
 19. 4.3 Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor .16
 20. § 5. Drepturile statului asupra succesiunii vacante.17
 21. CONCLUZII.19
 22. BIBLIOGRAFIE.20

Extras din referat

INTRODUCERE

Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus nu a randuit prin acte de ultima manifestare a vointei imparteala mostenirii sau cand a facut-o in contra legii. Atunci când cel ce lasa mostenirea nu a dispus prin testament de bunurile sale, intervine problema devolutiunii legale a mostenirii, mostenire ab intestat. Desi defunctul a dispus de bunurile sale prin testament, aceste dispozitii de ultima vointa nefiind valabile, mostenirea se defera prin lege. Trebuie mentionat faptul ca sunt situatii în care o mostenire se defera atât prin lege, cât si prin testament : este vorba de situatia în care, existând mostenitori rezervatari, defunctul nu poate dispune prin acte de ultima vointa decât de o anumita parte din mostenire (cotitate disponibila), restul (rezerva) revenind anumitor mostenitori legali, în virtutea legii.

Legea cheama la mostenire rudele apropiate lui de cujus (din casatorie, din afara casatoriei ori din adoptie) si sotul supravietuitor al acestuia.

Conform art. 45 din Codul familiei rudenia este legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un ascendent comun. În primul caz rudenia este în linie dreapta, iar în cel de-al doilea în linie colaterala. Rudenia în linie dreapta poate fi ascendenta sau descendenta. Pentru conservarea lucrurilor dobândite de generatii într-o familie si pastrarea acestora în familie, precum si datorita afectiunii prezumate a defunctului pentru rudele sale se efectueaza chemarea legala la mostenire. Nu pot fi chemate la mostenire toate rudele odata pentru ca ar rezulta o farâmitare excesiva a averilor succesorale.

Art. 659 Codul civil prevede : succesiunile sunt deferite copiilor si descendentilor defunctului; ascendentilor si rudelor sale colaterale.

Conform art. 669 675 Codul civil se stabilesc patru clase de mostenitori :

I. clasa I clasa descendentilor în linie dreapta, alcatuita din copiii defunctului, nepotii, stranepotii, etc fara limita de grad;

II. clasa II clasa ascendentilor privilegiati si colateralilor privilegiati, cuprinde parintii defunctului, fratii si surorile, precum si descendentii acestora pâna la gradul al IV-lea;

III. clasa III clasa ascendentilor ordinari, cuprinde bunicii, strabunicii, etc. defunctului, fara limita de grad;

IV. clasa IV clasa colateralilor ordinari, alcatuita din rudele în linie colaterala ale defunctului, altele decât cele din clasa a II-a, pâna la gradul IV, inclusiv : unchii, matusile, verii primari, fratii si surorile bunicilor defunctului.

Art. 46 Codul familiei si art. 662 si 663 Codul civil, aduc lamuriri in privinta legaturii dintre rude:

- în linie dreapta ( conform art. 661 alin 1, Codul civil se numeste linie dreapta sirul gradelor între persoanele ce se cobor una dintr-alta; conform art. 661 alin 2 Codul civil : linia dreapta ascendenta - leaga o persoana cu persoanele din care ea coboara- si descendenta - leaga pe genitori cu persoanele din care el se trage -, dupa numarul de mostenitori ex. tatal si fiul rude de gradul întâi; nepotul de fiu si bunicul rude de gradul doi.

- în linie colaterala (conform art. 661 alin 1, fraza II Codul civil, linia colaterala este sirul gradelor între persoanele ce nu se cobor unele din altele, dar care se cobor dintr-un autor comun) dupa numarul nasterilor, urcând de la una dintre rude pâna la ascendentul comun si coborând de la acesta pâna la cealalta ruda (ex. fratii sunt rude de gradul al II-lea, unchiul si nepotul sunt rude de gradul al III-lea, iar verii primari sunt rude de gradul al IV-lea).

În comparatie cu Codul civil, Legea 319/1944 privitoare la dreptul de mostenire al sotului supravietuitor, cheama la mostenire si pe sotul supravietuitor care intra în concurs cu fiecare clasa de mostenitori. Daca defunctul nu a dispus în mod expres de bunurile sale prin testament si nu exista mostenitori în grad succesibili în nici una din clasele de mostenitori, mostenirea poate trece in totalitate in patrimoniul sotului supravietuitor.

Preview document

Moștenirea legală - Pagina 1
Moștenirea legală - Pagina 2
Moștenirea legală - Pagina 3
Moștenirea legală - Pagina 4
Moștenirea legală - Pagina 5
Moștenirea legală - Pagina 6
Moștenirea legală - Pagina 7
Moștenirea legală - Pagina 8
Moștenirea legală - Pagina 9
Moștenirea legală - Pagina 10
Moștenirea legală - Pagina 11
Moștenirea legală - Pagina 12
Moștenirea legală - Pagina 13
Moștenirea legală - Pagina 14
Moștenirea legală - Pagina 15
Moștenirea legală - Pagina 16
Moștenirea legală - Pagina 17
Moștenirea legală - Pagina 18
Moștenirea legală - Pagina 19
Moștenirea legală - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Mostenirea Legala.doc

Alții au mai descărcat și

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice

Introducere Subiecții dreptului civil se împart în două mari categorii, și anume: persoanele fizice și persoanele juridice. Aceste două categorii...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate

INTRODUCERE În dreptul roman, instituţia moştenirii a cunoscut cel puţin trei reglementări (precum cea a Legii celor Douăsprezece Table , a...

Devoluțiunea succesorală legală în viziunea actualului și noului cod civil și elemente de drept comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Reprezentarea și rezerva succesorală

Mostenirea este considerata una dintre cele mai importante institutii ale dreptului civil ea fiind indisolubil legata de formele de proprietate....

Succesiunea

Introducere Succesiunea se fundamentează pe o idee morală şi socială uşor de sesizat, aceea a solidarităţii între părinţi , copii şi alte rude,...

Testamentul

1. Consideraţii generale privind testamentul 1.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale testamentului Succesiunea, sau moştenirea, desemnează...

Drepturile sucesorale ale soțului supraviețuitor

1.Moştenirea, izvorâtă dintr-o necesitate obiectivă fiind în dependenţă de formele de proprietate , de relaţiile de producţie ale sistemului...

Te-ar putea interesa și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Moștenirea Legală

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii - la persoanele, în...

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Moştenirea legală ocupă un loc important în materia succesiunilor, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu...

Moștenirea în Dreptul Internațional Privat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA MOŞTENIRII 1.1.NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE (SUCCESIUNE) În limbajul comun, prin succesiune se...

Dreptul la moștenire a rudelor defunctului

Argument Subiectul ales pentru aceasta lucrare se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”. Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

1.INTRODUCERE Daca ne gandim la numarul mare de studii consacrate dreptului de mostenire al sotului supravietuitor probabil abordarea acestei teme...

Reprezentarea Succesorală și Dezmoștenirea în Accepțiunea Noului Cod Civil

Capitolul 1. Reprezentarea succesorală în accepţiunea Noului Cod Civil 1.1. Noţiune, reglementare şi natură juridică Prin reprezentare...

Ai nevoie de altceva?