Notiunea si Caracteristica Generala a Dreptului de Autor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Notiunea si Caracteristica Generala a Dreptului de Autor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ghisari Eugen

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Cuprins

1. Noţiunea şi durata dreptului de autor.
2. Obiectele dreptului de autor
3. Operele care nu constituie obiecte ale dreptului de autor.
4. Subiecţii dreptului de autor

Extras din document

1. Noţiunea şi durata dreptului de autor

Constituţia Republicii Moldova garantează libertatea creaţiei artistice literare şi ştiinţifice Şi anume articolul 33 din Constituţia apără drepturile cetăţenilor la proprietatea intelectuală , interesele lor materiale si morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creaţie intelectuală

De rând cu Constituţia Republcii Moldova , Codul civil , Legea Repulicii Moldova privind dreptul de autor şi drepturile conexe adoptată la 23 noiembrie 1994 şi modificările survenite prin Legea nr. 29-XIV din 28 mai 1998 , M. O. nr. 62-65 din 9 iulie 1998 , articolul 423 , au creat o bază de drept reală şi suficientă activităţii intelectuale şi muncii creatoare Rezultate ale activităţii acestor persoane sunt considerate , opere ştiinţifice , literare şi de artă Raporturile dintre creatorii , făuritorii acestor lucrări şi alte persoane în privnţa folosirii creatiilor , se reglementează de normele speciale ale institutului de drept civil – dreptul de autor. Dreptul de autor reprezintă , ca instituţie a dreptului civil , în sine totalitatea normelor de drept care reglementează relaţiile personale nepatrimoniale şi cele patrimoniale legate de crearea şi folosirea operelor ştiinţifice , literare şi de artă de asemenea sunt reglamentate în cadrul acestei instituţii şi relaţiile obşteşti ce se stabilesc între autori sau licenţiaţii acestora şi alte persoane , inclusiv folosirea operelor. Legea Republicii Moldova nr. 293-XIII din 23 noiembrie 1994 prin articolul 1 alineatul 2 reglementează relaţiile care apar în legătură cu crearea şi valorificarea operelor

Conform articolului 4 capitolul II , protejază operele creaţiilor intelectuale în domeniul literaturii , artei şi ştiinţei , exprimate într-o anumita formă obiectivă ce permite a le reproduce , atît publicate cît şi nepublicate , indiferent de forma , destinaţia şi valoarea fiecăreia precum şi de procesul ei de reproducere

Domeniul de acţiune a legii se extinde asupra :

a. Operelor , indiferent de locul primii lor publicaţii , titularii dreptului de autor al căror sunt persoane fizice sau juridice din Republica Moldova

b. Operele publicate pentru prima dată în Republica Moldova indiferent de cetăţenia titularului dreptului de autor

c. Altor opere în corespundere cu tratatele internaţionale , la care

Republica Moldova este parte.

Principiile de bază ale dreptului de autor sunt: libertatea creaţiei artistice şi ştiinţifice prezumţia de autor , care înseamnă că autorul se foloseşte în exclusivitate de dreptul de autor al creaţiei sale , acest drept decurge din însuşi faptul creării lui Un alt principiu este îmbinarea intereselor personale ale autorului cu interesele societăţii , cea ce-ar însemna ca de exemplu folosirea operei autorului de către alte persoane plătindu-se o remuneraţie sau chiar fără aceasta , dacă folosirea se efectuează în interesul societăţii de către biblioteci , instituţii asemenea lor Alte principii ar fi aşa ca , oferirea autorilor largi drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale , remunerarea muncii de creaţie intelectuală în conformitate cu volumul şi calitatea muncii , procedeul juridic de apărare a dreptului de autor , şi altele

Ca instituţie a dreptului civil , dreptul de autor reprezintă în sine ansamblul normelor de drept , care reglementează relaţiile personale nepatrimoniale şi cele patrimoniale , legate de crearea şi folosirea operelor ştiinţifice , literare şi de artă.

2. Obiectele dreptului de autor

Majoritatea legislaţiilor nu cuprinde o enumerare a categoriilor de opere protejate în cadrul dreptului de autor, mărginindu-se la o definiţie cu caracter general, fie la o referire la cele trei mari categorii din clasificarea doctrinală şi anume: opere literare, artistice şi muzicale. În unele cazuri opera muzicală este înglobată în categoria operelor artistice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Notiunea si Caracteristica Generala a Dreptului de Autor.doc

Alte informatii

Referat prezentat la catedra de drept al antreprenoriatului, ULIM