Noțiunea și clasificarea bunurilor

Referat
4/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5330
Mărime: 49.14KB (arhivat)
Publicat de: Ciprian Filimon
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasilita Vladimir

Cuprins

 1. INTRODUCERE.3
 2. CAPITOLUL I
 3. 1. CONSIDERAŢIUNI GENERALE.3
 4. 1.1 DEFINIŢIA BUNURILOR.4
 5. 1.2 UNELE PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA BUNURI.4
 6. 1.3 OBIECTUL INTRINSEC ŞI EXTRINSEC.5
 7. 1.4 DEOSEBIREA DINTRE BUNURI ŞI LUCRURI.6
 8. CAPITOLUL II
 9. 2. CLASIFICAREA BUNURILOR.7
 10. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.14
 11. BIBLIOGRAFIE.15

Extras din referat

INTRODUCERE

Sensul termenului “bun”, inclus de legiuitor în art. 285 alin 1, este că el include în sine orice element al activului patrimonial al persoanei, adică atât lucrurile şi animalele cât şi drepturile cu privire la acestea. Deci, termenul bun include în sine atât lucrurile cât şi drepturile patrimoniale, care pot fi reale şi obligaţionale. Aşa, spre exemplu, sunt bunuri: lucrurile care au o existenţă materială şi valoare economică, operele ştiinţifice, literare, artistice, invenţiile ect., dacă au o valoare economică şi sunt susceptibile de drepturi patrimoniale, drepturile de creanţă… .

Prin lucru se înţelege tot ceea ce se află în natură fiind perceptibil prin simţurile noastre, având deci o existenţă materială (terenurile, casele de locuit, alte construcţii, autoturismele…). Uzual, în drept, lucrurile iau numele de bunuri având în vedere avantajele pe care le procură omului. De aceea în majoritatea cazurilor se susţine că prin bunuri se înţelege lucrurile utile omului pentru satisfacerea nevoilor sale materiale şi culturale, susceptibile de apropiere, sub forma drepturilor patrimoniale. Pentru ca un lucru să devină bun în sens juridic este necesar ca acesta să fie util omului, să aibă o valoare economică şi să fie susceptibil de apropiere, sub forma unor drepturi ce intră în compunerea unui patrimoniu, fie al unei persoane fizice fie al unei persoane juridice. Pornind de la conţinutul art. 285 am putea susţine că orice lucru este un bun , şi nu orice bun este un lucru , deci corelaţia dintre aceste două termene ar fi că bunul este genul iar lucrul este specia .

1. CONSIDERAŢIUNI GENERALE

Prin obiect al raportului juridic civil înţelegem conduita părţilor, adică acţiunea sau inacţiunea la care este îndreptăţit subiectul activ şi de care este ţinut (îndatorat) subiectul pasiv.

Obiectul raportului juridic civil nu trebuie confundat cu conţinutul acestui raport, acesta din urmă constînd în drepturile şi obligaţiile părţilor, adică în posibilităţile juridice ale unor acţiuni şi în îndatoririle juridice corespunzătoare. Cu alte cuvinte, posibilitatea şi îndatorirea unei conduite nu trebuie confundate cu însăşi conduita.

De exemplu, în cadrul contractului de vînzare-cumpărare, obligaţia vînzătorului de a preda lucrul vîndut şi dreptul cumpărătorului de a pretinde predarea lucrului intră în noţiunea de conţinut al raportului juridic născut din acest contract, însă acţiunea efectivă de predare şi primire a lucrului vîndut reprezintă ceea ce numim obiect al raportului juridic civil.

În raporturile juridice patrimoniale, conduita părţilor se referă adesea la lucruri, dar acestea nu pot fi incluse în structura raportului juridic civil, ţinînd cont de caracterul social al acestui raport. De regulă, lucrul este luat în considerare ca obiect derivat al raportului juridic civil.

1.1 DEFINIŢIA BUNURILOR

Codul civil, în art. 285 alin (1), dispune că "bunurile sunt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective şi drepturile patrimoniale" .

Deşi legea foloseşte noţunea de "bun" ori cea de "lucru" nu dă definiţia acestuia. Astfel, art .480 din Codul Civil prevede că : "proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege", în art. 963 dispune că "Numai lucrurile ce sunt în comerţ pot fi obiectul unui contract".

Codul civil întrebuinţează termenul „bun” într-un dublu sens . În sens larg, prin bunuri se desemnează atît lucrurile, cît şi drepturile privitoare la acestea. În sens restrîns, prin bunuri se desemnează numai lucrurile asupra cărora pot exista drepturi patrimoniale .

Putem defini bunul, în sens restrîns, ca fiind valoarea economică ce este utilă pentru satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale ale omului şi care este susceptibilă de apropriere (însuşire) sub forma drepturilor patrimoniale .

1.2 UNELE PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA BUNURI

Deşi majoritatea obiectelor derivate ale raportului juridic civil sunt bunurile, ele nu sunt unice. în afară de bunuri, obiecte derivate ale raportului juridic civil sunt deasemenea anumite valori personale nepatrimoniale, ca: numele şi alte atribute de individualizare, imaginea, onoarea, reputaţia, rezultatul creaţiei intelectuale, operele literare, artistice, ştiinţifice, invenţiile etc. Unii autori atribuie acestei categorii de obiecte acţiunile şi serviciile.

Din acest punct de vedere, obiectele raportului juridic civil pot fi clasificate în felul următor:

• bunuri (inclusiv banii şi alte titluri de valoare);

• servicii (acţiuni);

• rezultate ale activităţii intelectuale;

• drepturi personale nepatrimoniale.

Bunurile şi serviciile (rezultatele acţiunilor) pot fi încorporate în categoria obiectelor patrimoniale, iar rezultatele activităţii intelectuale şi drepturile personale nepatrimoniale,în categoria obiectelor nepatrimoniale ale dreptului civil.

Preview document

Noțiunea și clasificarea bunurilor - Pagina 1
Noțiunea și clasificarea bunurilor - Pagina 2
Noțiunea și clasificarea bunurilor - Pagina 3
Noțiunea și clasificarea bunurilor - Pagina 4
Noțiunea și clasificarea bunurilor - Pagina 5
Noțiunea și clasificarea bunurilor - Pagina 6
Noțiunea și clasificarea bunurilor - Pagina 7
Noțiunea și clasificarea bunurilor - Pagina 8
Noțiunea și clasificarea bunurilor - Pagina 9
Noțiunea și clasificarea bunurilor - Pagina 10
Noțiunea și clasificarea bunurilor - Pagina 11
Noțiunea și clasificarea bunurilor - Pagina 12
Noțiunea și clasificarea bunurilor - Pagina 13
Noțiunea și clasificarea bunurilor - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Notiunea si Clasificarea Bunurilor.docx

Alții au mai descărcat și

Constituția României

Capitolul I: Teoria constitutiei A.Notiunea de „constitutie” Cuvantul „constitutie” deriva din limba latina in care „constitutio” inseamna...

Delimitarea dreptului civil de celelalte ramuri de drept

Dreptul civil este o ramură a sistemului dreptului român; acesta din urmă cuprinde unele ramuri care se deosebesc între ele în special prin natura...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept civil - Teoria generală

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL RAMURĂ A SISTEMULUI NAȚIONAL AL DREPTULUI ROMÂNESC Secțiunea 1. Considerații generale. Elementele sistemului...

Bunuri mobile și bunuri imobile

Clasificarea bunurilor Clasificarea bunurilor prezinta ,in dreptul civil, o semnificatie deosebita atit din punct de vedere teoretic, cit si...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Prognoza unor indicatori ai nivelului de trai

CAPITOLUL I CONSIDERENTE TEORETICE PRIVIND NIVELUL DE TRAI SI CALITATEA VIETII 1.1. Caracterizarea generala a nivelului de trai si a calitatii...

Raportul juridic civil - prezentare generală

SECTIUNEA I NOTIUNEA SI CARACTERELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 1. NOTIUNEA DE RAPORT JURIDIC CIVIL Pentru definirea notiunii de raport juridic...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Coordonatele pieței bunurilor și serviciilor

Introducere Piata reprezinta unul dintre conceptele cele mai importante ale teoriei economice. Privita din punct de vedere istoric, piata a...

Elementele Tehnice ale Asigurariii

Introducere Contractul de asigurare este actul juridic consensual, aleatoriu, sinalgamatic, cu titlu oneros si cu executare succesiva, prin care...

Drept Civil - Partea Generală

1.1. Notiunea dreptului civil român A. Notiunea de drept în general Dreptul apare odata cu statul, ca produs al aceleasi dezvoltari sociale....

Bunurile și Patrimoniul

A. Bunurile 1. Bunul este o valoare economica utila pentru satisfacerea unor nevoi materiale sau spirituale ale oamenilor si sunt subsceptibile de...

Ai nevoie de altceva?