Nulitatea Actelor de Procedură

Referat
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5413
Mărime: 27.01KB (arhivat)
Publicat de: Petre Alexe
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Les

Cuprins

 1. 1. Nulitatea actelor de procedură 3
 2. 1.1. Noţiune 3
 3. 1.2. Clasificarea nulităţilor actelor de procedură 3
 4. 1.2.1. Precizări prealabile 3
 5. 1.2.2. După izvorul din care provin 3
 6. 1.2.3. După cum privesc forma exterioară sau intrinsecă a actului de procedură 4
 7. 1.2.4. După cum nulitatea intervine pentru nerespectarea condiţiilor proprii unui act de procedură sau datorită dependenţei acelui act de procedură 5
 8. 1.2.5. În funcţie de întinderea efectelor 5
 9. 1.2.6. După cum implică sau nu existenţa unei vătămări 6
 10. 1.2.7. După caracterul normelor încălcate la întocmirea actului de procedură 6
 11. 1.3. Cazurile de nulitate a actelor de procedură 7
 12. 1.3.1. Precizări prealabile 7
 13. 1.3.2. Necompetenţa instanţei 7
 14. 1.3.3. Încălcarea formelor legale şi necompetenţa funcţionarului 8
 15. 1.3.3.1. Nesocotirea dispoziţiilor legale privitoare la desfăşurarea procesului civil 8
 16. 1.3.3.2. Producerea unei vătămări 8
 17. 1.3.3.3. Vătămarea să nu poată fi înlăturată în alt mod decât prin anularea actului 9
 18. 1.3.4. Alte cazuri de nulitate necondiţionată 10
 19. 1.4. Mijloacele de invocare a nulităţii 11
 20. 1.4.1. Excepţia nulităţii 11
 21. 1.4.2. Actul de procedură prin care este soluţionată excepţia nulităţii 11
 22. 1.5. Efectele nulităţii 12
 23. Speţă 13
 24. Bibliografie 16

Extras din referat

1. Nulitatea actelor de procedură

1.1. Noţiune

Pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute de legiuitor cu privire la actele de procedură civilă se pot aplica diferite sancţiuni: perimarea cererii, prescripţia dreptului de a cere executarea silită, sancţiuni pecuniare, sancţiuni disciplinare, însă cea mai importantă sancţiune este nulitatea.

Nulitatea actelor de procedură este acea sancţiune procedurală care intervine în cazul actului de procedură care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru validitatea lui, lipsindu-l total sau parţial de efectele sale fireşti.

1.2. Clasificarea nulităţilor actelor de procedură

1.2.1. Precizări prealabile

Clasificarea nulităţilor reprezintă o problemă de real interes atât teoretic, cât şi practic, întrucât ea vizează şi regimul juridic al acestora. În realitate, în literatura de specialitate au fost folosite mai multe criterii pentru departajarea diferitelor categorii de nulităţi procedurale. In sistemul codului de procedură civilă unele clasificări rezultă implicit din dispoziţiile legii. Astfel, de pildă, art.105, alin.2, cod de procedură civilă se referă la nulităţile exprese, iar art.108 distinge între nulităţile absolute şi toate celelalte categorii de nulităţi.

Alteori, distincţia dintre diferitele categorii de nulităţi este opera doctrinei. In toate cazurile distincţia dintre diferitele forme ale nulităţii trebuie să se întemeieze pe criterii certe şi funcţionale.

Nulităţile se clasifică după mai multe criterii :

1.2.2. După izvorul din care provin

După izvorul din care provin (după cum sunt sau nu prevăzute de lege):

a) nulităţi exprese

Nulităţile exprese sau textuale ori explicite sunt acelea stabilite anume de lege. Ele îşi au originea în vechiul drept francez care promova principiul potrivit căruia nu există nulităţi fără text.

În prezent, în codul de procedură civilă s-a păstrat un număr foarte restrâns de texte care consacră în mod expres nulitatea ; în general ele au fost menţionate pentru acele încălcări ale normelor procedurale care au un caracter esenţial (art.89, art.258, art.302 Cod de procedură civilă etc).

b) nulităţi virtuale

Nulităţile virtuale sau tacite ori implicite sunt acelea care îşi au izvorul în nesocotirea principiilor fundamentale sau a altor reguli de drept procesual civil. Nulitatea este incidentă, în primul rand, în cazul nesocotirii unor reguli esenţiale privitoare la desfăşurarea procesului civil. Nulitatea trebuie considerată incidentă şi în cazul nesocotirii unor reguli de o importanţă mai redusă. Aceasta îndreptăţeşte concluzia că nulitatea se aplică şi în cazul încălcării unor reguli prin care se urmăreşte numai apărarea intereselor uneia dintre părţi.

Prin urmare nulitatea absolută şi nulitatea relativă se pot exprima printr-o nulitate expresă sau printr-o nulitate virtuală.

Rezultă deci că, pentru ca un act de procedură să fie anulat, nu este obligatoriu ca sancţionarea să fie expres prevăzută de lege. Actul poate fi anulat chiar dacă această sancţiune rezultă implicit, dar neîndoios, dintr-o dispoziţie a legii.

1.2.3. După cum privesc forma exterioară sau intrinsecă a actului de procedură

După cum privesc forma exterioară sau intrinsecă a actului de procedură, nulităţile se clasifică în :

a) nulităţi extrinseci

Nulitatea este extrinsecă atunci când sancţionează nesocotirea unor condiţii exterioare actului de procedură. De exemplu, actul de procedură a fost îndeplinit de o instanţă necompetentă sau de o instanţă greşit alcătuită, apelul sau recursul nu a fost depus la instanţa a cărei hotărâre a fost atacata, declaraţia de martor a fost dată de o persoana înrudită cu partea în gradul prohibit de lege, deşi partea adversă s-a opus la audiere, chiar dacă mărturia în sine şi actul care o constată sunt îndeplinite cu respectarea formelor legale.

b) nulităţi intrinseci

Nulitatea este intrinsecă atunci când sancţionează nerespectarea condiţiilor interioare, proprii actului de procedură referitoare la forma sau conţinutul acestora. De exemplu, în citaţie nu este menţionată instanţa în faţa căreia se va desfăşura judecata sau nu este menţionat termenul de judecată.

1.2.4. După cum nulitatea intervine pentru nerespectarea condiţiilor proprii unui act de procedură sau datorită dependenţei acelui act de procedură

Preview document

Nulitatea Actelor de Procedură - Pagina 1
Nulitatea Actelor de Procedură - Pagina 2
Nulitatea Actelor de Procedură - Pagina 3
Nulitatea Actelor de Procedură - Pagina 4
Nulitatea Actelor de Procedură - Pagina 5
Nulitatea Actelor de Procedură - Pagina 6
Nulitatea Actelor de Procedură - Pagina 7
Nulitatea Actelor de Procedură - Pagina 8
Nulitatea Actelor de Procedură - Pagina 9
Nulitatea Actelor de Procedură - Pagina 10
Nulitatea Actelor de Procedură - Pagina 11
Nulitatea Actelor de Procedură - Pagina 12
Nulitatea Actelor de Procedură - Pagina 13
Nulitatea Actelor de Procedură - Pagina 14
Nulitatea Actelor de Procedură - Pagina 15
Nulitatea Actelor de Procedură - Pagina 16

Conținut arhivă zip

 • Nulitatea Actelor de Procedura.doc

Alții au mai descărcat și

Actele de Stare Civilă în Legislația Românească

INTRODUCERE Persoana fizică este definită în societate de anumite atribute care o diferenţiază si-i conferă un anumit statut civil. Conceptul de...

Căile de atac în procesul civil

I. CAILE DE ATAC IN POCESUL CIVIL 1.1. Scurt istoric a) Codul de procedură civilă din 1865 şi legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie au...

Acțiunea Civilă și Părțile în Procesul Civil

I. Acţiunea civilă 1. Noţiunea de acţiune civilă şi trăsăturile acesteia Acţiunea civilă este un ansamblu de mijloace procesuale prin intermediul...

Nulitatea absolută și nulitatea relativă

I NOTIUNE SI DELIMITARE 1. Notiunea nulitatii actului juridic civil In legislatia noastra civila nu exista o definitie a nulitatii actului...

Excepțiile procesuale

I.Notiuni generale. 1.1.Exceptiile de drept material si exceptiile procesuale Notiunea de exceptie este asociata in legislatia noastra atat unor...

Efectele Nulității Actului Juridic Civil

EFECTELE NULITĂŢII ACTULUI JURIDIC CIVIL 1. Definiţia actului juridic civil Legiuitorul nu a găsit de cuviinţă să consacre prevederi legale...

Excepțiile de procedură

1. Noțiune. Generalități Excepțiile sunt mijloace procedurale prin care, în cadrul procesului civil, după caz, partea interesată, procurorul sau...

Procurorul - Parte în Procesul Civil

3.1. Consideraţii privind unii termini folosiţi Cu patru decenii Emil Poenaru scria că termenii utilizaţi pentru desemnarea celor două moduri de...

Te-ar putea interesa și

Termene și sancțiuni procedurale

Introducere Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate...

Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative

CAPITOLUL I ACTELE DE DREPT ADMINISTRATIV. REGIMUL JURIDIC APLICABIL l. Noţiunea de act juridic de drept administrativ Legislaţia, practica...

Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ACTELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ 1.1 Notiunea si importanta actului de procedură Codul de procedură civilă...

Actele de Procedură și Termenele Procedurale

CAPITOLUL I ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor...

Hotărârea Judecătorească

INTRODUCERE În problemele privind ocrotirea drepturilor subiective civile, de muncă, familial-matrimoniale, iar în cazurile prevăzute de lege - şi...

Dreptul de apărare - apărătorul, instrument al asistenței juridice

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. Sectiunea 1: Dreptul de aparare- drept fundamental al omului ( aparitie si evolutie) Dezvoltarea...

Teoria Actului Administrativ

Terminologie. Consideratii cu caracter istoric si de drep comparat.Definitie Terminologia utilizată are semnificaţia sa în orice demers cognitiv...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

INTRODUCERE În ansamblu dreptul administrativ reprezintă ramură a dreptului public, alcătuit din ansamblu normelor care reglementează relaţiile...

Ai nevoie de altceva?