Obligatiile Vanzatorului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4053
Mărime: 20.31KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA DE VEST FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE Specializarea: Administratie Publica Anul II

Cuprins

Obligatia de predare a lucrului vandut 4

Conservarea bunului 6

Sanctiunea nerespectirii obligatiei de predare 7

Drept international si drept comunitar 8

Raspunderea vanzatorului 9

Raspunderea (garantia) pentru evictiune 9

Modul de functionare a evictiunii 10

Caracterele garantiei 10

Intinderea obligatiei de garantie a vanzatorului 11

Conventii privind adaugarea, micsorarea sau stergerea obligatiei de raspundere pentru evictiune 12

Raspunderea (garantia) pentru viciile lucrului vandut 13

Efectele garanfiei contra viciilor ascunse 14

Bibliografie 15

Extras din document

Odata valabil incheiat, contractul de vanzare-cumparare da naste-re la doua categorii de obligatii: obligatiile vanzatorului si obligatiile cumparatorului, care, dat fiind caracterul sinalagmatic al vanzarii, sunt legate printr-un raport de interdependenta, fiecare dintre acestea avan-tu-si cauza juridica in cealalta.

Dar pentru ca vanzarea este un contract translativ de proprietate, drept care, prin esenta sa, este opozabil erga omnes, se pune problema infatisarii, fie si succinct, si a conditiilor in care acest lucru se realizea-za efectiv in raporturile cu tertii.

Pentru a-si produce efectele voite de parti, contractul trebuie sa contina clauze clare. Daca partile nu au prevazut nimic sau vointa lor este greu de dedus, se pune problema interpretarii clauzelor contractuale.

De regula, in materie de obligatii, potrivit art. 983 Cod Civil, orice clauza obscura se interpreteaza in favoarea debitorului. La vanzare-cum-parare insa, Codul Civil prevede o alta solutie. Astfel, art. 1312 Cod Civil, dupa ce stabileste sarcina vanzatorului de a explica cu claritate obligatii-le care si le asuma (caveat venditor), prevede in alin. (2) ca orice clauza indoielnica din contract se interpreteaza in contra vanzatorului, indife-rent ca este vorba de o clauza referitoare la propriile obligatii sau la ce-le ale cumparatorului. Solutia, existenta si in Codul Civil francez, isi are radacinile in dreptul roman, iar explicatia se gaseste in aceea ca vanzato-rul, chiar neprofesionist, este prezumat a cunoaste mai bine bunul pe ca-re il vinde.

Articolul 1313 Cod Civil stabileste principalele obligatii ce incumba unui vanzator dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare: preda-rea bunului si garantarea cumparatorului. Cea de-a doua obligatie se sub-divide, la randul sau, in obligatia de garantie contra viciilor lucrului van-dut, respectiv obligatia de garantie impotriva evictiunii. La acestea se mai adauga si unele obligatii accesorii.

Obligatia de predare a lucrului vandut

Prin predare se intelege punerea lucrului vandut la dispozitia cumparatorului. Deoarece proprietatea se transmite, de regula, din mo-mentul incheierii contractului, predarea nu are semnificatia transferarii dreptului de proprietate si nici chiar a posesiei, ci numai a detentiei, cumparatorul posedand – din momentul in care a devenit proprietar – corpore alieno.

In ceea ce priveste modul de executare, predarea presupune, in unele cazuri, numai o atitudine pur pasiva din partea vanzatorului , iar, in alte cazuri, indeplinirea unor acte sau fapte pozitive necesare pentru ca cumparatorul sa intre in stapanirea efectiva a lucrului cumparat. De e-xemplu, predarea cheilor cladirii, remiterea titlului de proprietate sau de creanta (art. 1315, 1316 si 1318 Cod Civil), eliberarea cladirii de catre vanzator si persoanele care nu au un drept opozabil cumparatorului

Cu privire la termenul si dovada predarii se aplica regulile generale referitoare la executare obligatiilor

Predarea se face, conform art.1319 Cod Civil, la locul unde se afla lucrul vandut in momentul contractarii (ibi dari debet ubi est), daca par-tile nu s-au invoit altfel. Aceasta regula se aplica in cazul in care lucrul vandut poate fi localizat din momentul incheierii contractului (este indi-viduallizat). In celelalte cazuri, potrivit regulilor generale , predarea trebuie sa se faca la domiciliul debitorului

Cheltuielile de predare (cantarire, masurare, numarare), sunt in sarcina vanzatorului, iar cele ale ridicarii de la locul predarii (incarcare, transport, descarcare etc.) in sarcina cumparatorului, daca nu este sti-pulatie contrara.

Preview document

Obligatiile Vanzatorului - Pagina 1
Obligatiile Vanzatorului - Pagina 2
Obligatiile Vanzatorului - Pagina 3
Obligatiile Vanzatorului - Pagina 4
Obligatiile Vanzatorului - Pagina 5
Obligatiile Vanzatorului - Pagina 6
Obligatiile Vanzatorului - Pagina 7
Obligatiile Vanzatorului - Pagina 8
Obligatiile Vanzatorului - Pagina 9
Obligatiile Vanzatorului - Pagina 10
Obligatiile Vanzatorului - Pagina 11
Obligatiile Vanzatorului - Pagina 12
Obligatiile Vanzatorului - Pagina 13
Obligatiile Vanzatorului - Pagina 14
Obligatiile Vanzatorului - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Obligatiile Vanzatorului.doc

Alții au mai descărcat și

Raspunderea Civila si Delictuala

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Pactul de Preferință și Promisiunile de a Contracta în Noul Cod Civil

Art. 1.327. – Promisiunea unilaterală (1) Promisiunea unilaterală facută cu intenţia de a se obliga independent de acceptare îl leagă numai pe...

Răspunderea Vânzătorului pentru Viciile Lucrului Vândut

Prin efectele unui contract se înteleg obligatiile pe care contractul le creeaza în sarcina partilor contractante. Vânzatorul trebuie sa asigure...

Drept Civil - Contracte Speciale

Care drepturi nu pot forma obiectul contractului de vânzare - cumpărare? a. drepturile reale b. drepturile de creanţă c. drepturile...

Dreptul de Preemțiune în Contractul de vanzare-cumparare

Spre deosebire de pactul de preferinţa, care are natura contractuala, dreptul de preemţiune are natura legala ,fiind instituit printr-o norma...

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept civil - Contractele speciale

Contractul de vanzare Notiune Potrivit art. 1650 C.civ., vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa...

Ai nevoie de altceva?