Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3810
Mărime: 21.82KB (arhivat)
Publicat de: Septimiu Tănase
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA ”DIMITRIE CANTEMIR” TÂRGU-MUREȘ FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

  1. SECȚIUNEA I Ocrotirea unor categorii de persoane fizice -generalități 3
  2. SECȚIUNEA II Ocrotirea minorului 4
  3. 2.1 Principiile care guvernează ocrotirea părintească 5
  4. 2.2 Tutela – mijloc de ocrotire a minorului 7
  5. SECȚIUNEA III Ocrotirea bolnavului psihic pus sub interdicție judecătorească 9
  6. SECȚUNEA IV Ocrotirea persoanei fizice prin curatelă 11
  7. STUDIU DE CAZ 12
  8. CONCLUZII 14
  9. BIBLIOGRAFIE 15

Extras din referat

SECȚIUNEA I Ocrotirea unor categorii de persoane fizice – generalități

Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept civil prin intermediul cărora se asigură recunoașterea și protecția drepturilor subiective civile și a intereselor îndreptățite ale acesteia, pecum și mijloacele de protecție ale persoanei fizice ca participantă la circuitul civil.

Totalitatea mijloacelor juridice folosite în scopul ocrotirii omului formează sistemul mijloacelor de ocrotire a persoanei fizice.

Acest sistem a fost caracterizat în literatura juridică ca o ”unitate în diversitate” Unitate deoarece finalitatea lui este ocrotirea omului, diversitate deoarece este alcătuit din mijloacele juridice de ocrotire, furnizate de fiecare ramură de drept. Astfel ficare ramură de drept are mijloace proprii de ocrotire a persoanei fizice, astfel fiecare sistem fiind alcătuit tocmai din mijloace juridice de ocrotire de ramura, cum ar fii de drept civil, de drept comercial, de dreptul familiei, de dreptul muncii, drept constituțional, drept financiar, drept penal etc.

În ultima perioadă sfera protecției juridice a omului s-a întregit prin adoptatrea unor acte normative care au drept scop diversificarea mijloacelor de ocrotire a persoanei fizice.

Dreptul civil , ca și alte ramuri de drept, cuprinde numeroase instituții și norme prin care se asigură apărarea și ocrotirea drepturilor subiective ale persoanelor fizice. De principiu, dreptul civil este un drept de protecție ”al drepturilor omului și în special a unor categorii de persoane.

Normele dreptului civil asigură ocrotire prin mijloace speciale și următoarele categori de persoane: minorii prin ocrotire părintească și tutelă și alte persoane prin curatelă.

Aceste categorii de persoane ocrotite prin mijloace de drept civil se bucură și de ”atenția” unor norme juridice aparținând altor ramuri de drept cum ar fii :de drept penal, drept financiar, de drept constituțional, administrativ, dreptul familiei.

SECȚIUNEA II Ocrotirea minorului

Ocrotirea minorului se realizează, ca regulă generală, prin părinți, iar în subsidiar, prin tutelă și curatelă, măsuri de protecție specială (plasamentul, plasamentul în regim de urgență și supravegherea specializată) și adopția.

Ocrotirea părintească este mijlocul cel mai natural și firesc de ocrotire a minorilor, care constă în ansamblul drepturilor și îndatoririlor ce revin părinților față de copiii lor minori, indiferent dacă aceștia provin din căsătorie sau din afara căsătoriei și dacă aceștia sunt naturali sau adoptați, a căror exercitare, respectiv executare trebuie să se facă exclusiv în interesul minorului, cu respectarea independenței patrimoniale a celor ocrotiți și sub îndrumarea și controlul efectiv al autorității tutelare.

Prin ocrotirea părintescă se urmărește realizarea unui dublu scop: creșterea, educarea și pregătirea copilului pentru viață, care trebuie să sefacă în armonie cu țelurile societății, acesta fiind un scop personal și social; administrarea patrimoniului propriu al minorului potrivit cu interesul acestuia.

Preview document

Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil - Pagina 1
Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil - Pagina 2
Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil - Pagina 3
Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil - Pagina 4
Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil - Pagina 5
Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil - Pagina 6
Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil - Pagina 7
Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil - Pagina 8
Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil - Pagina 9
Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil - Pagina 10
Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil - Pagina 11
Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil - Pagina 12
Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil - Pagina 13
Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil - Pagina 14
Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă...

Capacitatea civilă a persoanei fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă....

Persoana juridică - subiect colectiv de drept civil

PERSOANA JURIDICA – SUBIECT COLECTIV DE DREPT CIVIL 1.Conceptul de persoana juridica Se cunoaste opinia precum ca dezvoltarea si crearea notiunii...

Persoană Juridică

Introducere. În ultimul timp, în contextul reformei judiciare şi de drept, legislaţia civilă a cunoscut transformări substanţiale impuse de...

Acțiunile de stare civilă

Starea civilă a persoanei fizice – noţiune, conţinut Starea civilă (sau statutul civil) al persoanei constituie un alt element sau atribut...

Domiciliul Persoanei Fizice

1. Noţiune, importanţă, caractere şi feluri 1.1 Noţiunea domiciliului a) Reglementare Ca şi numele, domiciliul persoanei fizice interesează nu...

Persoană fizică - subiect individual de drept civil

Orice raport juridic isi are izvorul in acte de ratiune.Dreptul nu poate fi,deci,decat o ordine rationala introdusa in societate prin...

Te-ar putea interesa și

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă

INTRODUCERE În legătură cu punerea sub interdicție și curatela în lumina noului Cod civil, principala modificare și cea mai ușor de sesizat, adusă...

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă....

Persoană fizică - subiect individual de drept civil

Orice raport juridic isi are izvorul in acte de ratiune.Dreptul nu poate fi,deci,decat o ordine rationala introdusa in societate prin...

Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil

I. CONSIDERAȚII GENERALE Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept civil prin intermediul cărora se asigură...

Drept Civil

CARACTERIZARE GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL ROMÂN I : Notiunea si obiectul dreptului civil 1. Dreptul civil ca stiintă juridică • Stiinta ca sistem...

Ai nevoie de altceva?