Privire Comparativa intre Contractul de Vanzare-Cumparare in Sistemul Romanesc si Contractul de Vanzare-Cumparare in Sistemul Italian

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Privire Comparativa intre Contractul de Vanzare-Cumparare in Sistemul Romanesc si Contractul de Vanzare-Cumparare in Sistemul Italian.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

NOTIUNI

CARACTERISTICI SI OBIECT

Contractul de vanzare cumparare este un contract prin care una dintre parti ( numita vanzator ) stramuta celeilalte parti ( numita cumparator ) , proprietatea unui bun sau un alt drept , in schimbul unui pret corespunzator.

Pretul de obicei este determinet in contract , dar partile pot incredinta aceasta determinare unui tert, ales in acelasi contract, sau care urmeaza sa fie ales ulterior.Atunci cand partile nu se inteleg asupra alegerii tertului, acesta va fi nominat de catre Presedintele de Tribunal.

Daca contractul are ca si obiect bunuri pe care vanzatorul le vinde in mod obisnuit si partile nu au determinat pretul , nici nu au convenit asupra modului de a-l determina, nici nu este stabilit prin act de autoritatea publica, se presupune ca partile au dorit sa se refere la pretul practicat de vanzator; in schimb, pentru lucrurile care au un pret de piata , pretul se ia din listele de preturi ,aferente zonei in care are loc vanzarea.

Orice lucru poate fi considerat obiect de vanzare , numai sa existe in comert.

Codul civil prevede si disciplineza si vanzarea unui bun viitor ( de exemplu recoltele ); in acest caz transferul proprietatii poate opera numai din momentul in care au fost executate , terminate si in stare de a fi predate cumparatorului.

Si un simplu drept , cade exemplu , un credit , poate forma obiectul contractului de vanzare cumparare.

In ceeea ce priveste forma , este libera cand vanzarea are ca si obiect lucruri mobile ; daca in schimb are ca si obiect bunuri imobile , contractul trebuie sa fie facut in scris , si trebuie chiar a fi predat publicului , pentru a putea avea valabilitate in fata tertilor , cu transcrierea in registrele imobiliare (cadastru ).

Vanzarea cumpararea este un contract prin care se transfera propritate unui vanzator catre un cumparator ; tehnic se spune ca este un contract “transferare de propritate “, prin urmare este foarte important a intelege care este momentul exact in care are loc transferul proprietatii.

Putem spune ca contractul de vanzare cumparare este un contract consensual , ceea ce inseamna ca propritatea trece de la vanzator la cumparator in momentul in care partile au ajuns la un acord , chiar daca bunul nu afost inca predat si pretul nu a fost inca platit.

TIPOLOGIA

Contractul de vanzare cumparare poate fi :

- formal = are loc in prezenta unui notar

- non formal = nu are loc in prezenta unui

- consensual = adica este suficient schimbul de consimtaminte , fara a avea

loc predarea bunului , deoarece sa poate spune ca contractul

ia nastere oficial de la data schimbului de consimtamant

- real = daca contractul se considera sortit in momentul predarii

bunului si nu in momentul schimbului de consimtaminte intre parti

- tipic = daca este scris si regulat in codul civil

- atipic = daca contractul este liber “ inventat “ de cei interesati

( respectand bineinteles legea ), conform prevederilor

art. 1322 c. C , care introduce principiul autonomiei contractuale

-oneros = daca nu este nimic gratis , si ambele parti , dau si primesc ceva

- comutativ = cand avantajele si dezavantajele se cunosc imediat

- aleatoriu = cand avantajele si dezavantajele se vor cunoaste intr-un

moment succesiv

- intervivos = daca efectele contractului vor trebui sa se produca in timpul

vietii persoanei

- mortis causa = daca efectele contractului vor trebui sa se produca dupa

moartea persoanei

- cu prestatie instantanee = daca plata este imediata

- cu prestatie diferita = ceea ce inseamna ca se plateste intr-un al doilea

moment sau se plateste in rate

Obligatiile vanzatorului :

1) Predarea bunului vandut

- predarea bunului cumparatorului asa cum se gasea in momentul vanzarii , cu toate eventualele accesorii si documente , care atesta trecerea de proprietate

2) Garantia contra evictiunii

- se intelege prin evictiune pierderea totala sau partiala a bunului cumparat; adica cumparatorul ar putea suferi in consecinta pretentiile unui tert , care demonstreaza ca este adevaratul proprietar ( evictiune totala ) , sau coproprietar ( evictiune partiala )

- in cazul evictiunii totale vanzatorul este obligat sa restitue cumparatorului integral pretul primit , sa-i ramburseze toate cheltuielile intalnite , si de a-i plati despagubiri si daune

- in cazul evictiunii partiale cumparatorul poate cere anularea contractului si depagubiri si daune ; sau poate cere reducerea proportionala a pretului si despagubiri si daune

3) Garantia pentru vicii

- vanzatorul trebuie sa garanteze ca bunul vandut nu are defecte sau imperfectiuni ( vicii ) ascunse , din cauza carora bunul vandut ar putea fi impropriu intrebuintarii dupa destinatie sau valoarea bunului ar fi micsorata

In caz de vicii cumparatorul are doua posibilitati :

- de a cere anularea contractului

- de a pastra bunul si de a cere o reducere a pretului platit

Fisiere in arhiva (1):

  • Privire Comparativa intre Contractul de Vanzare-Cumparare in Sistemul Romanesc si Contractul de Vanzare-Cumparare in Sistemul Italian.doc