Procedura ordonanței președințiale

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2440
Mărime: 22.81KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

Procedura ordonanței președințiale este o procedură specială prin care se pot lua măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere , pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara , precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Această procedură a fost introdusă în legislația noastră cu ocazia modificării Codului de procedură civilă din 1865 în anul 1900. Procedura a fost preluată din dreptul francez, unde ordonanța se pronunța de către președinte, pe baza unui referat scris asupra piedicilor întâlnite, întocmit de organul de executare sau chiar de partea interesată , care întâmpina dificultăți în executarea silită a dreptului său înscris în titlu executoriu. Tocmai de aceea, în literatura și în practica judiciară mai veche se folosea și denumirea de „ordonanța de referee”. Deși ordonanța nu mai era un atribut exclusiv al președintelui instanței nici în vechea reglementare, legiuitor a păstrat terminologia tradițională și în reglementarea actuală, aceasta judecându-se de către instanța obișnuită.

Trăsături specifice ale ordonanței președințiale

- Este o procedură specială de judecată care poate fi anterioară deschiderii judecării în fond a litigiului sau incidentă unei judecăți de fond.

- Este o procedură rapidă de judecată astfel încât: în anumite situații ordonanța poate fi dată și fără citarea părților; întâmpinarea nu este obligatorie; pronunțarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore; motivarea ordonanței se face în cel mult 48 de ore de la pronunțare; ordonanța este supusă apelului, în termen de 5 zile, termen care curge, după caz, de la pronunțare sau de la comunicare

- Ordonanța prezintă autoritate de lucru judecat față de o altă cerere de ordonanță președințială, numai dacă nu s-au modificat împrejurările de fapt care au justificat-o , dar nu are autoritate de lucru judecat cu privire la cererea privind fondul dreptului.

- Ordonanța este vremelnică și executorie de drept.

Condițiile ordonanței președințiale

1. Urgența

Urgenta trebuie sa existe pe tot parcursul judecatii, nu exclusiv la data introducerii cererii. Aceasta va fi apreciată de către instanţă în raport cu situaţia existentă în momentul judecării cererii de ordonanţa preşedinţială.

În cuprinsul art. 997 alin. (1) C.pr.civ., care enumeră exemplificativ măsurile ce pot fi caracterizate drept urgente, respectiv cele adoptate pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente ce nu s-ar putea repara sau pentru înlăturarea piedicilor care s-ar ivi cu prilejul unei executări. Deși aceste elemente se dovedesc, adesea, suficiente pentru a fundamenta hotărârea, instanțele se raportează, frecvent, și la elemente precum natura măsurii solicitate, timpul scurs de la momentul apariției situației litigioase și cel al promovării cererii de chemare în judecată, dar și la situația de fapt expusă de părți din perspectiva rezolvării pe care ar aduce-o măsura provizorie solicitată.

2. Aparența de drept

Legiferată la art. 996 alin. (1) C.pr.civ., s-a reținut că această condiție trebuie analizată în mod prioritar de către instanță, aceasta din urmă fiind ținută să nu dispună nicio măsură provizorie până ce nu iși crează convingerea că în favoarea reclamantului există “aparența de drept”. În sensul art. 997 C.pr.civ., existența dreptului la un prim și sumar nivel de aproximare.

Bibliografie

Daniela Cristina Creț, Instituții de drept procesual civil, vol. II, Ed. Casa cărții de știință , 2016;

Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil - Ediția a III-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu 2016 ;

Maria Fodor, Drept procesual civil, Ed. Universul Juridic, 2014;

Mihaela Tăbârcă, Drept procesual civil, vol. II, Ed. Universul Juridic, 2013;

Mircea Ursuța, Codul de procedură civilă 2016, Jurisprudență, sinteze, Ed. Universul Juridic, 2016;

Noul Cod de procedură civilă pentru studenți, Ediție prefațată de Traian - Cornel Briciu, Ed. Pro Lege, 2016;

Preview document

Procedura ordonanței președințiale - Pagina 1
Procedura ordonanței președințiale - Pagina 2
Procedura ordonanței președințiale - Pagina 3
Procedura ordonanței președințiale - Pagina 4
Procedura ordonanței președințiale - Pagina 5
Procedura ordonanței președințiale - Pagina 6
Procedura ordonanței președințiale - Pagina 7
Procedura ordonanței președințiale - Pagina 8
Procedura ordonanței președințiale - Pagina 9
Procedura ordonanței președințiale - Pagina 10
Procedura ordonanței președințiale - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Procedura ordonantei presedintiale.docx

Alții au mai descărcat și

Căile de Atac în Procesul Civil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI GENERALE ASUPRA CĂILOR DE ATAC Procesul civil este activitatea desfăşurată de instanţă, organul de executare şi alte organe...

Implicarea participanților în procesul civil

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL CIVIL ȘI PARTICIPANȚII 1.1. Noțiunea de proces civil Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,...

Terții în dreptul civil

Capitolul I. Aspecte introductive “Terţii în procesul civil” este o lucrare ce încearcă să analizeze părtile din procesul civil, instanţa de...

Acțiunea Civilă și Părțile în Procesul Civil

I. Acţiunea civilă 1. Noţiunea de acţiune civilă şi trăsăturile acesteia Acţiunea civilă este un ansamblu de mijloace procesuale prin intermediul...

Casatoaria in Dreptul Roman

INTRODUCERE În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept Procesual Civil

I. Cererea de chemare in judecata Actul de procedura prin care partea interesata se poate adresa instantei pentru a invoca aplicarea legii intrun...

Te-ar putea interesa și

Analiza Juridica a Constructiei Site-urilor de Internet - Politici si Practici de Utilizare

1.Introducere Omenirea a progresat în ultimii 50 de ani mai mult decât în orice alta perioada a istoriei sale. Informatia si informatica...

Dreptul Afacerilor

Somatia de plata in comparatie cu procedura de drept comun in recuperarea creantelor CONSIDERATII INTRODUCTIVE Adoptata in temeiul art.1 pct. V...

Executarea Silita - Aspecte Comune

CAPITOLUL 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITÃ 1.1 Scurt istoric al executãrii silite Executarea silitã, dupã cum s-a stabilit în...

Ordonanța președințială

Conform unei teorii , originea ordonanței președințiale s-a afla în ius vocatio ab torto din Legea celor XII table (anul 449 î.e.n), ius vocatio...

Ordonanța prezidențială

Origine, reglementare, definiţie „Ordonanţa de referat”, aşa cum a fost denumită iniţial, a apărut în secolul al XVII-lea, la Châtelet de Paris,...

Ordonanța Președințială

I. INTRODUCERE 1.1. Preliminarii Am abordat această temă deoarece doresc să pun în lumină utilizarea ordonanţei preşedinţiale ca procedură...

Procesul Civil

În literatura juridica s-a aratat ca în statul de drept justitia poate fi privita sub doua aspecte: ca sistem al organelor judecatoresti si...

Procedura de Soluționare a Litigiilor Maritime

Sechestrul asigurator – noţiune şi reglementare Sechestrul asigurator reprezintă o măsură destinată să indisponibilizeze bunurile mobile sau...

Ai nevoie de altceva?