Proprietatea Afectata unui Scop

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Proprietatea Afectata unui Scop.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

PROPRIETATEA AFECTATA UNUI SCOP

Potrivit art. 480 din Codul civil „Proprietatea este dreptul ce-l are cineva de a se bucura si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege”. Sintagma „a se bucura”, luata în sens larg, are în vedere atât dreptul de a întrebuinta bunul, cât si de a-i culege fructele si chiar daca aceasta expresie nu este strict juridica, ea include în realitate doua din atributele dreptului de proprietate, posesia si folosinta (jus utendi si jus fruendi). Aceasta definitie nefiind lipsita de critici putem defini dreptul de proprietate ca fiind acel drept real care conferã titularului sãu posesia, folosinta si dispozitia asupra unui bun, exclusiv si perpetuu, în putere proprie si în interes propriu, cu respectarea normelor în vigoare.

În cadrul sistemului raporturilor juridice de proprietate, specifice unei economii de piata proprietatea privata reprezinta sau trebuie sa reprezinte forma dominanta de proprietate.

Într-adevar, daca proprietatea publica îsi are finalitatile sale incontestabile, nu mai putin, bunurile care îi formeaza obiectul, ca principiu, sunt scoase din circuitul civil general.

Dimpotriva, bunurile proprietate privata nu numai ca sunt în circuitul civil general, dar circulatia lor rapida, punerea lor imediata în valoare, sunt de natura sa asigure însasi vigoarea unei economii de tip concurential.

Acestea sunt, printre altele, ratiunile pentru care dreptul de proprietate privata constituie obiectul unui regim de protectie de ordin constitutional.

Dreptul de proprietate poate fi pur si simplu sau afectat de modalitati. El este pur si simplu atunci când are ca titular o singura persoana, iar existenta sa nu atârna de un eveniment sau de o împrejurare viitoare si este afectat de modalitati, adica de moduri care afecteaza dreptul de proprietate în sensul ca aduc puterii proprietarului anumite restrictii, însa, în cadrul lor, proprietatea nu este dezmembrata.

Modalitatile dreptului de proprietate sunt: proprietatea rezolubila, proprietatea anulabila, proprietatea inalienabila, proprietatea afectata unui scop si proprietatea comuna.

Proprietatea afectata unui scop este acea proprietate care este afectata fie exclusiv, fie de preferinta unui scop care a fost determinat de proprietarul anterior iar proprietarul actual suporta restrictiile în dreptul sau si, la nevoie, el va fi obligat sa cedeze proprietatea altei persoane.

Pot fi subiecte ale dreptului de proprietate privata: persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat si alte asemenea subiecte colective, precum si statul si unitatile sale administrativ-teritoriale. Se poate observa ca exista subiecte colective ale dreptului de proprietate privata: persoanele juridice de drept privat si entitati juridice asemanatoare, cum ar fi cultele religioase, statul si unitatile sale administrativ-teritoriale, dupa cum acest drept poate apartine persoanelor fizice, ca subiecte individuale.

Persoanele juridice de drept privat reprezinta, atât în privinta numarului lor, cât si în privinta continutului activitatii si, pe cale de consecinta, a marimii patrimoniului pus în valoare, o categorie deosebit de importanta pentru viata economica si sociala a tarii. Toate persoanele juridice de drept privat, si anume: societati comerciale, forme de asociere cu scop lucrativ, forme de asociere profesionala, asociatii cu scopuri nepatrimoniale sau de binefacere, alte organizatii caritabile, asociatii culturale si sportive, culte religioase, organizatii neguvernamentale, sunt subiecte ale dreptului de proprietate privata.

Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000, persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati în interes general sau în interesul unor colectivitati locale, ori, dupa caz, în interesul lor personal nepatrimonial, pot constitui asociatii ori fundatii, ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial.

Ordonanta prevede posibilitatea ca o asociatie sau o fundatie sa poata fi recunoscuta de Guvernul României ca fiind de utilitate publica, cu întrunirea unor conditii speciale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proprietatea Afectata unui Scop.doc

Alte informatii

În cadrul sistemului raporturilor juridice de proprietate, specifice unei economii de piata proprietatea privata reprezinta sau trebuie sa reprezinte forma dominanta de proprietate