Proprietatea Periodică

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 3534
Mărime: 25.94KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Circa

Extras din document

Apărută o dată cu însăşi apariţia omului pe pământ, proprietatea a stat şi stă la baza dezvoltării societăţii omeneşti.

În toate lucrările din literatura juridică consacrată materiei drepturilor reale sau numai dreptului de proprietate se recunoaşte că suntem în prezenţa unui concept deosebit de complex, cu multiple semnificaţii de ordin istoric, sociologic şi juridic, aflat într-o permanentă evoluţie. Însăşi noţiunea de proprietate formează obiect de controversă.

Dacă la începuturile organizării existenţei omului ca fiinţă socială însuşirea premiselor asigurării traiului său a apărut ca firească, dezvoltarea vieţii sociale a impus ordonarea relaţiilor dintre oameni. Realizată mai întâi la nivelul unor comunităţi teritoriale restrânse, de-a lungul istoriei s-a ajuns la formarea de colectivităţi din ce în ce mai mari, unite prin diferite scopuri, pentru ca, la un moment dat oamenii să se organizeze în state. Ca entităţi organizate, primele formaţiuni statale au edictat norme juridice care au avut în vedere şi raporturile de proprietate.

ISTORIC

Într-o formă arhaică , proprietatea periodică ( partajabilă în timp ) a fost cunoscută de multă vreme Creaţie a operatorilor de servicii turistice din Europa, acest tip de operaţiune comercială a fost cunoscută sub diferite denumiri: în Franţa1 "multipropriété", "pluripropriété", "propriété spatiotemporelle", "copropriété ou propriété dans le temps", "multi-jouissance", "propriété à temps partiel(partagé)", "propriété par periodes", în Anglia - "timesharing", în timp ce în Germania era denumită "Teilzeitwohnrechte". Această terminologie urmărea să reliefeze caracterul de drept personal de creanţă, şi nu de drept real. Dreptul de folosinţă pe o perioadă

determinată a unuia sau mai multor bunuri imobile constituie o formă de comercializare a imobilelor reprezentând o operaţiune de reunire, în acelaşi imobil, a mai multor persoane care au achiziţionat fiecare folosinţa periodică şi succesivă a aceluiaşi

apartament2. De asemenea, această activitate a fost definită ca fiind constituită în scopul împărţirii perioadelor de folosinţă a unui bun imobiliar între mai mulţi utilizatori, fiecare fiind succesiv titular al uneia dintre numeroasele perioade, cu preţul de achiziţionare variind în funcţie de sezonul turistic3.

Această formulă turistică are la origini o inovaţie franceză din anul 1967, când Societatea Marilor Călătorii din Marsilia a lansat în staţiunea Superdevoluy din Alpii francezi o formulă de achiziţionare a dreptului de folosinţă a unei locuinţe pe timp de o săptămână anual. Deşi s-a bucurat de un real succes, în special în staţiunile în care se practicau sporturi de iarnă, formula suferea de o lipsă de flexibilitate, generată din obligaţia de a folosi întotdeauna aceeaşi săptămână de vacanţă, în aceeaşi

locuinţă, precum şi de costurile de întreţinere şi administrare ridicată.

1 A se vedea şi Gerard Cornu - Droit civil.Introduction. Les personnes. Les biens, 9e edition, Paris

Ed. Montchrestien, E.J.A., 1999, p. 498.

2 În acest sens, a se vedea şi Joel Gall în "Les petites Affiches", 3 juin 1988, no 67, p. 30

3 Recueil Francis Lefevre.

La mijlocul anilor `70, conceptul a fost exportat în Statele Unite ale Americii unde a fost adaptat la condiţiile existente. În anul 1974 s-a creat prima bursă de schimb R.C.I.4 , care ocupă şi în prezent primul loc pe piaţă, urmată de Interval International, o altă bursă de schimb înfiinţată în anul 1976. Aceste burse joacă un rol important în conferirea unui caracter de flexibilitate pieţii şi în exercitarea unui control de calitate.

În anii `80, această formulă s-a dezvoltat în Europa, principalii clienţi fiind cu preponderenţă din spaţiul anglo-saxon. Primele locuinţe destinate exclusiv pentru a fi utilizate pe o perioadă determinată au fost construite în Insulele Canare, Baleare şi în

Costa del Sol.

În Franţa, leagănul acestui produs de turism şi a cărei situaţie o vom prezenta mai pe larg, o creştere semnificativă o întâlnim începând cu anul 1985. Performanţele industriei turistice franceze în acest domeniu, comparativ cu alte ţări europene, erau

limitate, în ciuda faptului că Franţa rămâne principala destinaţie turistică mondială. Potrivit unui studiu5 efectuat în Franţa, 42,8% dintre titularii unui drept de folosinţă pe o perioadă determinată erau rezidenţi în Anglia, 12% în Germania, 8,5% în Italia şi doar 8,1% în Franţa.

La nivel mondial, această activitate cunoaşte o creştere deosebită. Astfel, în perioada 1980-1985, dezvoltarea sa a fost mai rapidă decât a turismului internaţional. Între 1980 şi 1994, numărul deţinătorilor unui drept de folosinţă pe o perioadă determinată a crescut cu 24% pe an. La sfârşitul anului 1994, în lume erau 4145 de destinaţii turistice în care erau locuinţe alocate acestui sistem, dintre care în Europa

erau 1188, iar în Franţa 143.

Dreptul de folosinţă a unei locuinţe pe o perioadă determinată constituie deci o formulă flexibilă şi atractivă din punct de vedere financiar6 , un puternic potenţial de dezvoltare regională şi o sursă de dinamism. Apariţia posibilităţii de schimbare a

destinaţiei7 , concomitent cu crearea burselor de schimb, au conferit flexibilitate dreptului de folosinţă, precum şi înmulţirea serviciilor oferite în ceea ce

priveşte acest drept de folosinţă. Toate acestea au schimbat dreptul de folosinţă a unei locuinţe pe o perioadă determinată într-un adevărat produs de consum cu vocaţie turistică. Prin urmare, acest drept are tendinţa de a se detaşa de originea sa imobiliară şi

de dreptul de proprietate în accepţiunea sa tradiţională. Scopul urmărit de titularul său nu este de a efectua o investiţie ci, mai curând, de a achiziţiona o destinaţie pentru petrecerea timpului liber.

Preview document

Proprietatea Periodică - Pagina 1
Proprietatea Periodică - Pagina 2
Proprietatea Periodică - Pagina 3
Proprietatea Periodică - Pagina 4
Proprietatea Periodică - Pagina 5
Proprietatea Periodică - Pagina 6
Proprietatea Periodică - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Proprietatea Periodica.doc

Alții au mai descărcat și

Modalitățile Dreptului de Proprietate

PROPRIETATEA PERIODICĂ Modalităţile dreptului de proprietate 1. Consideraţii generale Dreptul de proprietate afectat de modalităţi este acel...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept Civil - Definitii

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Proprietatea Periodică

PROPRIETATEA PERIODICA Aparuta o data cu însasi aparitia omului pe pamânt, proprietatea a stat si sta la baza dezvoltarii societatii omenesti....

Proprietatea Afectată unui Scop

PROPRIETATEA AFECTATA UNUI SCOP Potrivit art. 480 din Codul civil „Proprietatea este dreptul ce-l are cineva de a se bucura si a dispune de un...

Te-ar putea interesa și

Studiul Circuitelor Electrice în Regim Tranzitoriu, Permanent și Deformant

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Se numeşte circuit electric (reţea electrică) o înlănţuire continuă de elemente de circuit şi surse de energie (de...

Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale

CONSIDERAȚII GENERALE Dreptul constituie un sistem de norme,care îmbracă o anumită haină juridică,ia o anumită formă,datorită căreia sunt aduse la...

Dreptul de proprietate privată și publică în dreptul român și contemporan

În literatura juridică proprietatea apare fie ca drept subiectiv, fie ca instituţie a dreptului obiectiv. Dreptul de proprietate în sens obiectiv...

Drepturi Reale

1.Patrimoniul Definitie. Textul de principiu de la care se pleaca indeobste pentru explicarea notiunii de patrimoniu este art. 1718 C. civ., norma...

Modalitățile Dreptului de Proprietate

PROPRIETATEA PERIODICĂ Modalităţile dreptului de proprietate 1. Consideraţii generale Dreptul de proprietate afectat de modalităţi este acel...

Sistemul periodic al elemetelor

IntroducereIntroducereIntroducereIntroducereIntroducereIntroducereIntroducereIntroducereIntroducereIntroducereIntroducere Odată cu precizarea...

Drept Civil

1. Patrimoniul - notiunea, caracterele juridice, functiile Notiunea. Obiectul dreptului civil este format din raporturile patrimoniale si...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Ai nevoie de altceva?