Raspunderea Civila Delictuala pentru Ruina Edificiilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Raspunderea Civila Delictuala pentru Ruina Edificiilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 32 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Marcel Bocsa

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Cuprins

1. Răspunderea civilă delictuală – generalităţi;
2. Dispoziţia legală ce instituie răspunderea pentru ruina edificiului –
interpretare de-a lungul timpului;
2.1. Corelaţie între codul civ. român şi codul civ. francez, în materia
răspunderii delictuale;
2.2. Interpretarea în timp a art. 1002 C. Civ. Român;
3.Persoana răspunzătoare;
3.1.Răspunderea proprietarului (nudului-proprietar, locatorului, proprietarului fondului dominant etc);
3.2. Răspunderea în cazul proprietăţii afectate de o condiţie;
3.3. Răspunderea în cazul în care edificiul este obiectul unei coproprietăţi;
3.4. Răspunderea în prezenţa unui drept de superficie;
4. Noţiunea de edificiu - bunurile cărora le este aplicabil art.1002 C.civ;
5. Ruina edificiului;
6. Cauzele ruinei;
6.1. Lipsa de întreţinere;
6.2. Viciul de construcţie;
7. Sarcina probei;
8. Persoanele care pot cere despăgubiri in temeiul art. 1002 C.Civ;
9. Cauze de exonerare;
10. Fundamentarea răspunderii pentru ruina edificiilor;
11. Efectele răspunderii pentru ruina edificiului/ Recursul proprietarului;
12. Să fie oare art. 1002 C.Civ absorbit de art. 1000 (1), în viitor?;
13. Răspunderea pentru ruina edificiului – Noul Cod Civil;
14. Concluzii.

Extras din document

RĂSPUNDEREA PENTRU RUINA EDIFICIILOR

1. Răspunderea civilă delictuală – generalităţi

Aşa cum întotdeauna pentru a înţelege un caz concret, o situaţie specială, vom analiza situaţia generală din care aceasta a decurs, şi în cazul de faţă pentru a putea vorbi despre răspunderea pentru ruina edificiului este necesar a vorbi, mai întâi, în linii mari, despre răspunderea civilă delictuală şi felurile acesteia.

Răspunderea civilă delictuală este o sancţiune de de drept civil aplicată pentru săvîrşirea faptei ilicite cauzatoare de prejudicii. Din cele arătate ne putem da seama că pentru a fii antrenată această răspundere trebuie analizată si totodată făcută dovada existenţei unei fapte ilicite săvârşită de cel ce va trebui tras la răspundere, a unui prejudiciu real, cert cauzat de faptă şi, nu în ultimul rând, a legaturii de cauzalitate între primele două.

Doctrina noastră civilă (atât cea moderna şi cea clasică ) admite, în unanimitate, că răspunderea civilă delictuală este de trei feluri :

• Primul caz îl reprezintă art. 998-999 C. Civ. care instituie răspunderea

pentru fapta proprie, ce are la bază fie dolul (art. 998), fie imprudenţa(culpa cu prevedere) sau neglijenţa (culpa fară prevedere), în ultimele doua cazuri fiind vorba despre art. 999 C. Civ.;

• În cel de-al doilea caz se evidenţiază că suntem ţinuţi a repara prejudiciul

cauzat prin fapta altuia. Este vorba despre ipotezele instituite de art. 1000 alin. 2-4 C. Civ.. Art. 1000 alin.2 reglementează răspunderea părinţilor pentru fapta ilicită şi păgubitoare a copiilor minori ce locuiesc alături de ei, alin. 3 dispune că prejudiciul cauzat de prepuşi în realizarea funcţiilor încredinţate obligă la reparaţie pe comitenţi, iar alin. 4 ţine responsabili pe institutori şi artizani pentru dauna provocată de elevii sau ucenicii, după caz, care se gasesc sub supravegherea lor.

• În cel de-al treilea şi cel din urmă rînd mai suntem consideraţi răspunzatori

şi pentru prejudiciile cauzate de animale şi de lucruri. Astfel păzitorul juridic va fi ţinut să îl despăgubească pe cel căruia fapta lucrulu i-a adus o daună, în general-art. 1000 alin.1 C. Civ.. Persoana prejudiciată de un animal se va întemeia pe art. 1001.C. Civ. pentru a obţine reparaţia ce i se cuvine, iar proprietarul unui edificiu va fi ţinut la a da victimei ceea ce îi datorează, dacă a avut loc ruina construcţiei, în temeiul art.1002 C.Civ ..

2.Dispoziţia legală ce instituie răspunderea pentru ruina edificiului - interpretare de-a lungul timpului

2.1. Corelaţie între codul civ. român şi codul civ. francez, în materia răspunderii delictuale

Reglementarea răspunderii civile delictuale pentru ruina edificiului, in sensul cunoscut astazi s-a facut, pentru prima oara în anul 1868, odată cu adoptarea Codului Civil, inspirit după C. Civ. francez de la 1804.

Aceasta nu a fost însă prima referire la obligatia ce îi revine proprietarului unui edificiu, în cazul în care ruina acestuia ar produce daune unei personae, de a oferi o anumită garanţie.

Încă din sclavigism, la Roma, pretorul, preocupat de pagubele ce puteau rezulta din ruina edificiilor, a instituit măsuri preventive. Proprietarul era obligat să dea o cauţiune pentru garantarea daunelor eventuale, cautio damni infecti , ori să delase posesia edificiului, vecinului, pentru ca reparaţiile trebuincioase să fie executate pe seama şi socoteala sa.

Codul civil român din 1864 nu a consacrat aceste măsuri preventive, în schimb a prevăzut măsuri sancţionatorii în cadrul răspunderii delictuale, prin art.1002.

Înainte de a începe să analizăm aplicarea art. 1002 vom arăta articolele Codului Civil francez ce au inspirit includerea articolelor 998-1002 in actul normativ ce constituie drept comun în materie privată , la noi in ţară:

- Art. 1382: Orice faptă a omului, care a cauzat altuia un prejudici, obligă pe cel din vina căruia a fost cauzat să îl repare-corespunzător art. 998. C.Civ.român;

- Art. 1383: Fiecare este responsabil pentru prejudiciul pe care l-a cauzat nu numai prin fapta sa, dar şi prin neglijenţa sau imprudenţa sa-corespunzător art. 999 C.Civ. român;

- Art. 1384: [Un om] este responsabil nu numai pentru prejudiciul pe care l-a cauzat prin fapta sa proprie, dar şi de acela cauzat prin fapta persoanelor pentru care este răspunzător, sau prin bunurile pe care le deţine- art. 1000 alin. 1C.Civ. român;

- Art. 1386: Proprietarul unei construcţii este responsabil pentru prejudiciul cauzat prin ruina acesteia, dacă a intervenit ca urmare a lipsei de întreţinere ori a unui viciu de construcţie-art.1002 C.Civ. român.

Din câte putem observa, art, 998-1002 C. Civ. român, transcriu fidel conţinutul art. 1382-1386 C.Civ. francez.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raspunderea Civila Delictuala pentru Ruina Edificiilor.doc

Alte informatii

Acest referat contine informatii referitoare la raspunderea pentru ruina edificiului, cauze, principii, fundamentare si efecte.