Răspunderea Comitenților pentru Faptele Prepușilor

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2184
Mărime: 11.91KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: VASILE LUHA
A fost prezentat la Univ 1 Decembrie Alba-Iulia Facultatea de Drept si Stiinte Sociale

Extras din document

Datorită dezvoltării tot mai evidente a societăţii, precum şi a extinderii şi diversificării formelor asociative riscul producerii unor prejudicii anonime este tot mai mare ceea ce expune victima sa suporte consecinţele desfăşurate in favoarea unor persoane, a fost reglementată în art.1000 al.3 Cod Civil norma legală conform căreia comitentul este răspunzător pentru faptele prepuşilor. În Noul Cod Civil răspunderea comitenţilor pentru faptele prepuşilor este prevăzută de art.1373 care dispune: ”comitentul este obligat să repare prejudiciul cauzat de prepuşii săi ori de căte ori fapta săvârşită de aceştia are legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate. Este comitent cel care în virtutea unui contract sau în temeiul legii exercită direcţia, supravegherea şi controlul asupra celui care îndeplineşte anumite funcţii sau însărcinări în interesul său sau al altuia. Comitentul nu răspunde dacă dovedeşte că victima cunoaşte sau, după împrejurări putea să cunoască, la data săvârşirii faptei prejudiciabile, că prepusul a acţionat fără nici o legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate.”

Acest fel de resposabilitate juridică rezultă din asocierea în vederea desfăşurării unei activităţi sub îndrumarea, direcţia şi controlul altei persoane. Acest tip de răspundere are conotaţii economico-sociale, prin corelarea riscurilor cu avantajele activităţiilor desfăşurate, respectiv consecinţele lor păgubitoare pentru membrii societăţii.

Deoarece nu există o definiţie legală a termenilor de comitent şi prepus s-a considerat în practica judiciară şi în doctrină că ceea ce este definitoriu este existenţa unui raport de subordonare care îşi are temeiul în faptul că o persoană fizică sau juridică încredinţează unei persoane fizice o anumită însărcinare. Din această însărcinare decurge posibilitatea comitentului de a da ordine, îndruma sau verifica activitatea prepusului. Răspunderea comitenţilor este o răspundere indirectă cu o foarte mare aplicabilitate practică, aceasta pentru a proteja victima de o eventuală insolvabilitate a prepusului.

Raportul de subordonare îşi are izvorul in diferite acte, dar cel mai des întâlnit este contractul de munca care presupune prepuşenia până la proba contrară. Raportul de subordonare se poate întemeia şi pe calitatea de membru al organizaţiei cooperatiste deoarece în procesul muncii apare acest raport între membrii organizaţiei cooperatiste şi cooperativa din care fac parte.

În mod excepţional şi contractul de mandat poate da naştere la raporturi de subordonare dacă în contract se stabileşte subordonarea madatarului faţă de mandant.

Pot apărea de asemenea rapoarte de subordonare, bineînţeles în mod excepţional în contractul de antrepriză, în contractul de locaţiune.

În ceea ce priveşte situaţia militarului în termen se are în vedere că cu toate că există un acord de voinţă între militar şi stat, nu poate fi considerat raport de prepuşenie deoarece militarii îşi îndeplinesc o îndatorire. Cu toate acestea instantele de judecată au interpretat în mod extensiv art.1000 al.3 Cod Civil şi în unele cazuri s-a angajat şi răspunderea Ministerului Apărării Naţionale. Într-o opinie se consideră că această răspundere se angajează în baza art.1000al.1 Cod Civil care instituie paza juridică a unor lucruri, în acest caz de exemplu armele.

Raportul de prepuşenie poate exista şi fără existenţa prealabilă a unui contract situaţie în care revine victimei sa facă dovada existenţei unui raport de subordonare.

Pentru a fi angajată răspunderea comitentului pentru fapta prepusului trebuie îndeplinite o serie de condiţii: condiţiile generale şi anumite condiţii speciale. Condiţiile generale sunt cele prevăzute de art.998-999 Cod Civil privind răspunderea pentru fapta proprie si anume: existenţa prejudiciului, existenţa faptei ilicite a prepusului, existenţa raportului de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu. Condiţiile specifice acestui tip de responsabilitate sunt: existenţa raportului de prepuşenie şi prepusul să fi săvârşit fapta în funcţiile ce i-au fost încredinţate.

Raportul de subordonare prezentat mai sus trebuie să existe în momentul săvârşirii faptei ilicite, altfel spus răspunderea nu va acţiona dacă nu mai există calitatea de comitent. Nu are importanţă dacă calitatea de comitent mai există în momentul introducerii acţiunii.

Preview document

Răspunderea Comitenților pentru Faptele Prepușilor - Pagina 1
Răspunderea Comitenților pentru Faptele Prepușilor - Pagina 2
Răspunderea Comitenților pentru Faptele Prepușilor - Pagina 3
Răspunderea Comitenților pentru Faptele Prepușilor - Pagina 4
Răspunderea Comitenților pentru Faptele Prepușilor - Pagina 5
Răspunderea Comitenților pentru Faptele Prepușilor - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Comitentilor pentru Faptele Prepusilor.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Civilă Delictuală

Raspunderea civila delictuala poate fi considerata ca un mijloc de aparare a drepturilor subiective si obiective. În cadrul raspunderii...

Raspunderea pentru Lucruri, in General

Răspunderea civilă delictuală este reglementată în dispoziţiile art. 998 – 1003 ale Codului Civil. În mod tradiţional, se apreciază că răspunderea...

Raspunderea Civila

Raspunderea civila contractuala si raspunderea civila delictuala Din punct de vedere lingvistic raspunderea este constientizarea de catre...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept Civil - Definitii

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Teoria Raspunderii Civile

Consideratii generale Sarcina culpei celui care a cauzat un prejudiciu facandu-se dupa adagiul romanistic ,,actori incumbit probatio” este...

Te-ar putea interesa și

Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor

CAPITOLUL I IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL CIVIL Probele, în cadrul unui proces civil, ca şi în general în viaţa juridică, au o importanţă...

Răspunderea Civilă a Comitenților pentru Fapta Prepușilor

Viata sociala nu poate fi conceputa ca desfasurându-se haotic, la întâmplare, fara existenta unor norme de conduita unanim acceptate. Desfasurarea...

Drept Civil

CONDITIILE ACTULUI JURIDIC Prin conditiile actului juridic civil se întelege elementele din care este alcatuit un astfel de act. Art. 948 cod...

Răspunderea Comitenților pentru Faptele Prepușilor

CAPITOLUL I REGLEMENTARE LEGALĂ PRIVIND RĂSPUNDEREA COMITENŢILOR PENTRU FAPTELE PREPUŞILOR ŞI DOMENIUL SĂU DE APLICARE 1.1. Prevederile legale...

Aspecte Teoretice si Practice in Problema Raspunderii Pentru Fapta Altei Persoane

I.1 Reglementarea delictelor si cvasidelictelor In categoria faptelor ilicite, ca izvoare de obligatii, intra in delictele cvasidelictele. De...

Răspunderea pentru Fapta altei Persoane

I. NOTIUNEA GENERALE DESPRE RASPUNDEREA JURIDICA În stiinta si practica dreptului, un domeniu central îl reprezinta materia raspunderii juridice....

Răspunderea Comitentului pentru Fapta Prepusului

1. Consideraţii generale Răspunderea comitenţilor pentru faptele prepusului este una din cele trei situaţii de răspundere civilă indirectă...

Drept Civil

DREPT CIVIL PATRIMONIUL ca entitate juridică distinctă – totalitatea drepturilor si obligatiilor unei persoane fizice sau juridice, cu valoare...

Ai nevoie de altceva?