Raspunderea pentru Fapta Proprie

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2575
Mărime: 11.44KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie este instituita prin art. 998 si 999 Cod civil.

Astfel, potrivit art. 998 – asa-zisul delict –, „orice fapta a omului, care cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara”; iar conform art. 999, „omul este responsabil nu numai pentru prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si pe acela ce a cauzat prin neglijenta sau imprudenta sa”.

Conditiile generale ale raspunderii. Din prevederile legale mentionate rezulta ca pentru angajarea raspunderii civile delictuale se cer întrunite cumulativ câteva conditii, si anume:

1) existenta unui prejudiciu;

2) existenta unei fapte ilicite. Desi în art. 998 si 999 Cod civil se vorbeste de o fapta („orice fapta”; prejudiciul cauzat „prin fapta sa”), atât practica judiciara, cât si literatura juridica sunt unanime în a considera ca numai o fapta ilicita poate sa atraga dupa sine raspunderea civila delictuala;

3) existenta unui raport de cauzalitate între fapta ilicita si prejudiciu. Art. 998 precizeaza ca fapta omului care „cauzeaza altuia prejudiciu”, obliga la repararea acestuia;

4) existenta vinovatiei (vinei) celui ce a cauzat prejudiciul, constând în intentia, neglijenta sau imprudenta cu care a actionat.

1) Prejudiciul (paguba, dauna) reprezinta consecinta negativa patrimoniala si nepatrimoniala a încalcarii drepturilor subiective si intereselor legitime ale unei persoane.

Clasificarea prejudiciilor:

a) patrimoniale si nepatrimoniale;

b) cauzate direct persoanei umane si cauzate direct bunurilor sale;

c) previzibile si imprevizibile;

d) instantanee si succesive.

Prejudiciul trebuie sa fie urmarea încalcarii unui drept subiectiv sau a unui interes legitim (rezultat al unei situatii de fapt si nu corespunde unui drept subiectiv).

Conditii pentru protejarea unui interes: situatia de fapt sa fi avut caracter de stabilitate; sa fie vorba de vatamarea unui interes licit si moral.

Conditiile prejudiciului patrimonial. Pentru ca prejudiciul sa fie susceptibil de reparare se cer a fi întrunite unele conditii, si anume: sa fie cert si sa nu fi fost reparat înca.

1. Caracterul cert al prejudiciului presupune ca acesta este sigur, atât în privinta existentei, cât si în privinta posibilitatii de evaluare.

Este întotdeauna cert prejudiciul actual, deci prejudiciul deja produs la data când se pretinde repararea lui.

Este, de asemenea, cert prejudiciul viitor , care, desi nu s-a produs înca, este sigur ca se va produce în viitor, el fiind astfel, susceptibil de evaluare.

Prejudiciile viitoare si eventuale obliga la reparare numai dupa ce s-au produs ori este sigur ca se vor produce.

2. Conditia ca prejudiciul sa nu fi fost reparat înca. Reperarea prejudiciului în cadrul raspunderii delictuale are drept scop sa înlature integral efectele faptei ilicite, iar nu sa constituie o sursa de dobândire a unor venituri suplimentare, în plus fata de paguba suferita.

De regula, cel care trebuie sa acopere prejudiciile cauzate este cel care a savârsit fapta ilicita.

Exista însa situatii în care altcineva decât autorul prejudiciului a platit despagubiri ori a facut anumite prestatii, prin care s-a acoperit, în total sau în parte, prejudiciul.

Raspunderea civila este înlaturata daca victima a obtinut deja repararea prejudiciului de la autor sau de la persoana obligata a raspunde pentru acesta.

Situatia platilor facute de terte persoane:

a) plata facuta cu intentia de a repara, total sau partial – victima poate cere reparatia de la autorul faptei ilicite numai pentru eventuala diferenta de prejudiciu care a ramas neacoperit;

b) plata facuta cu intentia de a o gratifica sau de a-i veni în ajutor victimei – îsi pastreaza dreptul de a obtine despagubiri de la autorul faptei ilicite;

c) plata facuta de un tert obligat sa plateasca pe un alt temei decât raspunderea civila delictuala:

- autorul prejudiciului estre asigurat de raspundere civila – are dreptul la eventuala diferenta de despagubire;

- victima este beneficiara unei asigurari de persoane – masura de prevedere si de economisire – are drept la despagubiri de la autor;

- victima este beneficiara unei asigurari de bunuri are dreptul la eventuala diferenta de prejudiciu neacoperita; asiguratorul are drept de regres împotriva autorului pentru sumele platite;

- victima beneficiaza de pensie de invaliditate ori de urmas – poate pretinde eventuala diferenta dintre pensie si valoarea integrala a pagubei.

Repararea prejudiciului. În cazul în care sunt întrunite conditiile pentru a se putea obtine repararea prejudiciului, se pot stabili masurile pentru repararea efectiva a acestuia.

Preview document

Raspunderea pentru Fapta Proprie - Pagina 1
Raspunderea pentru Fapta Proprie - Pagina 2
Raspunderea pentru Fapta Proprie - Pagina 3
Raspunderea pentru Fapta Proprie - Pagina 4
Raspunderea pentru Fapta Proprie - Pagina 5
Raspunderea pentru Fapta Proprie - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea pentru Fapta Proprie.doc

Alții au mai descărcat și

Raspunderea Civila si Delictuala

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Răspunderea Civilă Delictuală

Raspunderea civila delictuala poate fi considerata ca un mijloc de aparare a drepturilor subiective si obiective. În cadrul raspunderii...

Succesiuni Clasele de Mostenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Raspunderea pentru Fapta Proprie

Capitolul I. Considerații generale - Noțiune Răspunderea civilă delictuală presupune un raport juridic obligațional care izvorăște dintr-o faptă...

Modalitățile Actului Juridic Civil

MODALITATILE ACTULUI JURIDIC CIVIL Din punct de vedere juridic, notiunea de “modalitate” desemneaza un eveniment viitor de care depinde existenta...

Formele Testamentului și Limitele Impuse de Lege pentru Legalitatea Acestuia

I FORMELE TESTAMENTULUI Testamentul este un act formal prin care o persoana numita testator instituie in mod necesar unul sau mai multi succesori...

Faptul Juridic Licit

Actul juridic, constituie o manifestare de voinţă exprimată cu intenţia de a produce efecte juridice. Cum efectul juridic pe care îl urmărim este...

Raspunderea pentru Lucruri, in General

Răspunderea civilă delictuală este reglementată în dispoziţiile art. 998 – 1003 ale Codului Civil. În mod tradiţional, se apreciază că răspunderea...

Ai nevoie de altceva?