Răspunderea pentru fapta proprie

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2575
Mărime: 11.44KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din referat

Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie este instituita prin art. 998 si 999 Cod civil.

Astfel, potrivit art. 998 – asa-zisul delict –, „orice fapta a omului, care cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara”; iar conform art. 999, „omul este responsabil nu numai pentru prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si pe acela ce a cauzat prin neglijenta sau imprudenta sa”.

Conditiile generale ale raspunderii. Din prevederile legale mentionate rezulta ca pentru angajarea raspunderii civile delictuale se cer întrunite cumulativ câteva conditii, si anume:

1) existenta unui prejudiciu;

2) existenta unei fapte ilicite. Desi în art. 998 si 999 Cod civil se vorbeste de o fapta („orice fapta”; prejudiciul cauzat „prin fapta sa”), atât practica judiciara, cât si literatura juridica sunt unanime în a considera ca numai o fapta ilicita poate sa atraga dupa sine raspunderea civila delictuala;

3) existenta unui raport de cauzalitate între fapta ilicita si prejudiciu. Art. 998 precizeaza ca fapta omului care „cauzeaza altuia prejudiciu”, obliga la repararea acestuia;

4) existenta vinovatiei (vinei) celui ce a cauzat prejudiciul, constând în intentia, neglijenta sau imprudenta cu care a actionat.

1) Prejudiciul (paguba, dauna) reprezinta consecinta negativa patrimoniala si nepatrimoniala a încalcarii drepturilor subiective si intereselor legitime ale unei persoane.

Clasificarea prejudiciilor:

a) patrimoniale si nepatrimoniale;

b) cauzate direct persoanei umane si cauzate direct bunurilor sale;

c) previzibile si imprevizibile;

d) instantanee si succesive.

Prejudiciul trebuie sa fie urmarea încalcarii unui drept subiectiv sau a unui interes legitim (rezultat al unei situatii de fapt si nu corespunde unui drept subiectiv).

Conditii pentru protejarea unui interes: situatia de fapt sa fi avut caracter de stabilitate; sa fie vorba de vatamarea unui interes licit si moral.

Conditiile prejudiciului patrimonial. Pentru ca prejudiciul sa fie susceptibil de reparare se cer a fi întrunite unele conditii, si anume: sa fie cert si sa nu fi fost reparat înca.

1. Caracterul cert al prejudiciului presupune ca acesta este sigur, atât în privinta existentei, cât si în privinta posibilitatii de evaluare.

Este întotdeauna cert prejudiciul actual, deci prejudiciul deja produs la data când se pretinde repararea lui.

Este, de asemenea, cert prejudiciul viitor , care, desi nu s-a produs înca, este sigur ca se va produce în viitor, el fiind astfel, susceptibil de evaluare.

Prejudiciile viitoare si eventuale obliga la reparare numai dupa ce s-au produs ori este sigur ca se vor produce.

2. Conditia ca prejudiciul sa nu fi fost reparat înca. Reperarea prejudiciului în cadrul raspunderii delictuale are drept scop sa înlature integral efectele faptei ilicite, iar nu sa constituie o sursa de dobândire a unor venituri suplimentare, în plus fata de paguba suferita.

De regula, cel care trebuie sa acopere prejudiciile cauzate este cel care a savârsit fapta ilicita.

Exista însa situatii în care altcineva decât autorul prejudiciului a platit despagubiri ori a facut anumite prestatii, prin care s-a acoperit, în total sau în parte, prejudiciul.

Raspunderea civila este înlaturata daca victima a obtinut deja repararea prejudiciului de la autor sau de la persoana obligata a raspunde pentru acesta.

Situatia platilor facute de terte persoane:

a) plata facuta cu intentia de a repara, total sau partial – victima poate cere reparatia de la autorul faptei ilicite numai pentru eventuala diferenta de prejudiciu care a ramas neacoperit;

b) plata facuta cu intentia de a o gratifica sau de a-i veni în ajutor victimei – îsi pastreaza dreptul de a obtine despagubiri de la autorul faptei ilicite;

c) plata facuta de un tert obligat sa plateasca pe un alt temei decât raspunderea civila delictuala:

- autorul prejudiciului estre asigurat de raspundere civila – are dreptul la eventuala diferenta de despagubire;

- victima este beneficiara unei asigurari de persoane – masura de prevedere si de economisire – are drept la despagubiri de la autor;

- victima este beneficiara unei asigurari de bunuri are dreptul la eventuala diferenta de prejudiciu neacoperita; asiguratorul are drept de regres împotriva autorului pentru sumele platite;

- victima beneficiaza de pensie de invaliditate ori de urmas – poate pretinde eventuala diferenta dintre pensie si valoarea integrala a pagubei.

Repararea prejudiciului. În cazul în care sunt întrunite conditiile pentru a se putea obtine repararea prejudiciului, se pot stabili masurile pentru repararea efectiva a acestuia.

Preview document

Răspunderea pentru fapta proprie - Pagina 1
Răspunderea pentru fapta proprie - Pagina 2
Răspunderea pentru fapta proprie - Pagina 3
Răspunderea pentru fapta proprie - Pagina 4
Răspunderea pentru fapta proprie - Pagina 5
Răspunderea pentru fapta proprie - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea pentru Fapta Proprie.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiuni clasele de moștenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Răspunderea civilă

Raspunderea civila contractuala si raspunderea civila delictuala Din punct de vedere lingvistic raspunderea este constientizarea de catre...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Succesiuni

SUCCESIUNI Reguli generale ale devolutiunii legale a mosteniriiConditiile dr de mostenire legala Mostenirea legala = transmiterea mostenirii are...

Contracte

CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE NOTIUNE : V/C este un contr. prin care una din parti (vanz) stramuta un dr de prop/alt dr asupra unui bun al sau...

Contractul de vânzare-cumpărare

NOTIUNEA: este un contract prin care vânzatorul stramuta dreptul de proprietate (sau un alt drept) asupra unui bun al sau cumparatorului, care se...

Despre Succesiuni în General

1.Notiune. Art. 644 C. civ. Enumera succesiunea printre diferitele moduri prin care se dobândeste (transmite) proprietatea. Avându-se în vedere...

Contracte Speciale

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice 1. Notiune. Vânzarea-cumpararea este un contract prin...

Te-ar putea interesa și

Instituția răspunderii contractuale în materia civilă

INTRODUCERE Contractul, ca izvor de drepturi și obligații, este actul juridic cu cele mai frecvente și importante consecințe pentru activitatea de...

Răspunderea Civilă a Comitenților pentru Fapta Prepușilor

Viata sociala nu poate fi conceputa ca desfasurându-se haotic, la întâmplare, fara existenta unor norme de conduita unanim acceptate. Desfasurarea...

Cazuri de răspundere materială a angajatorului

INTRODUCERE „Pentru a fi mare, e nevoie de muncă, în proporție de nouăzeci și nouă la sută.” — William Faulkner Acest motto subliniază și...

Răspunderea pentru fapta proprie

Capitolul I. Considerații generale - Noțiune Răspunderea civilă delictuală presupune un raport juridic obligațional care izvorăște dintr-o faptă...

Pedepsele aplicabile persoanei juridice

INTRODUCERE Problema raspunderii penale a persoanei juridice este controversata si a ocazionat exprimarea de opinii diferite în stiinta penala...

Răspunderea Comitenților pentru Faptele Prepușilor

CAPITOLUL I REGLEMENTARE LEGALĂ PRIVIND RĂSPUNDEREA COMITENŢILOR PENTRU FAPTELE PREPUŞILOR ŞI DOMENIUL SĂU DE APLICARE 1.1. Prevederile legale...

Răspunderea civilă delictuală pentru faptă proprie a persoanei juridice

Definitia persoanei juridice Este acel subiect de drept creat in mod facultativ de catre una sau mai multe persoane in vederea satisfacerii unor...

Răspunderea pentru Fapta altei Persoane

I. NOTIUNEA GENERALE DESPRE RASPUNDEREA JURIDICA În stiinta si practica dreptului, un domeniu central îl reprezinta materia raspunderii juridice....

Ai nevoie de altceva?