Răspunderea pentru lucruri, în general

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1804
Mărime: 12.88KB (arhivat)
Publicat de: Selina Militaru
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Calina Jugastru
univ. "lucian blaga" sibiu

Extras din referat

Răspunderea civilă delictuală este reglementată în dispoziţiile art. 998 – 1003 ale Codului Civil. În mod tradiţional, se apreciază că răspunderea civilă delictuală este de trei tipuri, după cum persoana răspunzătoare este sau nu autorul prejudiciului:

1. Răspunderea civilă pentru fapta proprie

2. Răspunderea civilă pentru fapta altuia

3. Răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate de lucruri, în general, de animale şi de ruina edificiului.

Aceste tipuri de răspundere prezintă similitudini în ceea ce priveşte regimul lor juridic. Totodată, sunt de remarcat unele note particulare în raport cu fiecare categorie de răspundere în parte.

Persoana fizică răspunde pentru fapta proprie, în temeiul art. 998 – 999 Cod Civil, pentru fapta altor persoane în baza prevederilor art 1000 Cod Civil, pentru animale, edificii şi lucruri, în general, potrivit art.1001 – 1002 Cod Civil.

Sarcina culpei celui care a cauzat un prejudiciu făcându-se după adagiul romanistic ,,actori incumbit probatio” este greoaie, dar pentru a uşura executarea acestei obligaţii a creditorului - victima, legiuitorul a instituit prezumţia de culpă în dauna unor categorii de persoane pentru prejudiciile cauzate terţelor persoane, fie de către autorii faptei ilicite care se află sub supravegherea lor, fie de către bunurile care se află sub supravegherea lor ,fie de către bunurile care se află în paza lor juridical .

Prezumţia legală astfel instituită în art. 1000 ,1001 şi 1002 Cod Civil este relativă sau absolută, după cum persoana împotriva căreia produce efecte, poate sau nu să beneficieze de dispoziţiile alin. 5 al art. 1000 Cod Civil care precizeazã că: ,,Tatăl şi mama, institutorii şi artizanii sunt apăraţi de responsabilitatea arătată mai sus, dacă probează că n-au putut împiedica faptul prejudiciabil.”

Fundamentarea răspunderii şi a prezumţiei de culpă se face în virtutea ideii că cel responsabil, deşi a avut obligaţia de a supraveghea persoana sau bunurile ce se află în paza sa juridica, nu a executat aceste îndatoriri ca efect fiind obligat sa restituie daunele cauzate de acele persoane sau de acele lucruri.

Răspunderea indirectă, pentru fapta altuia, va fi structurata astfel:

a) răspunderea părinţilor pentru prejudiciul cauzat de copiii lor minori;

b) răspunderea institutorilor şi artizanilor pentru prejudiciul cauzat de elevii şi ucenicii lor;

c) răspunderea stăpânilor şi comitenţilor pentru prejudiciul cauzat de servitorii şi prepuşii lor;

d) răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri,in general;

e) răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale;

f) răspunderea proprietarului pentru prejudiciul cauzat de ruina edificiului.

Temeiul general al răspunderii pentru lucruri a fost dedus din art. 1000 alin. 1 Cod Civil, care are următorul cuprins: „suntem de asemenea responsabili de prejudiciul cauzat prin fapta persoanelor pentru care suntem obligaţi a răspunde sau de lucrurile ce sunt sub paza noastră”. Multă vreme acest text a fost considerat ca fiind o simplă introducere la răspunderea pentru fapta altuia consacrată prin alin. 2+4 ale art. 1000 Cod Civil şi la răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale ori de edificii, instituită prin art. 1001 şi art. 1002 Cod Civil.

După un parcurs, care a cunoscut şi unele ezitări, atât jurisprudenţa, cât şi doctrina au sfârşit prin a admite că art. 1000 alin. 1 Cod civil concretizează, cu rangul de principiu, regula răspunderii „pentru prejudiciul cauzat de lucrurile ce sunt sub paza noastră”.

Enunţul principiului cuprins în art. 1000 alin. 1 Cod Civil impune precizarea unor elemente indispensabile pentru determinarea câmpului său de aplicaţie, şi anume: noţiunea de lucru, noţiunea de pază şi de paznic al lucrului, noţiunea de „cauzare de catre lucru a prejudiciului”, determinarea persoanelor care sunt îndreptăţite să invoce textul legal menţionat.

Definirea noţiunii de lucru ce intră sub incidenţa art. 1000 alin.1 Cod Civil a fost posibilă prin excluderea din sfera de cuprindere a acestei noţiuni a tuturor acelor lucruri pentru care legea a instituit o răspundere specială. S-a ajuns la concluzia că respectivul articol se referă la lucruri neînsufleţite, indiferent dacă acestea sunt mobile sau imobile, dacă sunt sau nu potenţial periculoase şi fără a se face distincţia dacă au sau nu au un dinamism propriu, ori dacă au produs prejudiciul fiind în mişcare sau aflându-se în repaus.

Preview document

Răspunderea pentru lucruri, în general - Pagina 1
Răspunderea pentru lucruri, în general - Pagina 2
Răspunderea pentru lucruri, în general - Pagina 3
Răspunderea pentru lucruri, în general - Pagina 4
Răspunderea pentru lucruri, în general - Pagina 5
Răspunderea pentru lucruri, în general - Pagina 6
Răspunderea pentru lucruri, în general - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea pentru Lucruri, in General.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă

Capitolul I. Răspunderea juridică- noțiuni generale 1 Definirea conceptului Debutăm prin a menționa faptul că instituția răspunderii funcționeaza...

Contractul Civil

Contractul civil 1. Introducere Contractul civil este acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane realizat in scopul de a crea, modifica...

Răspunderea Civilă Delictuală pentru Ruina Edificiilor

RĂSPUNDEREA PENTRU RUINA EDIFICIILOR 1. Răspunderea civilă delictuală – generalităţi Aşa cum întotdeauna pentru a înţelege un caz concret, o...

Contractele

1. NOŢIUNI GENERALE Conform art. 942 C.c. “Contractul este acordul între două sau mai multe persone, spre a constitui sau a stinge între dânşii...

Definiția și Clasificarea Contractelor

Introducere Acest referat defineşte conceptul de “contract” prezentând şi o clasificare a contractelor în funcţie de anumite criterii....

Contractul

Obligaţiile civile au două mari izvoare: actele juridice şi faptele juridice. Actele juridice, la rândul lor, se împart în contracte şi acte...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Răspunderea Comitenților pentru Faptele Prepușilor

Datorită dezvoltării tot mai evidente a societăţii, precum şi a extinderii şi diversificării formelor asociative riscul producerii unor prejudicii...

Te-ar putea interesa și

Viziunea noului cod civil asupra răspunderii civile pentru fapta proprie

Viziunea noului cod civil asupra răspunderii civile pentru fapta proprie Scurt istoric priviind apariția și răspândirea codului civil Codul...

Răspunderea Civilă Delictuală pentru Ruina Edificiilor

RĂSPUNDEREA PENTRU RUINA EDIFICIILOR 1. Răspunderea civilă delictuală – generalităţi Aşa cum întotdeauna pentru a înţelege un caz concret, o...

Obligațiile Civile

OBLIGAŢIA CIVILĂ 1. Importanta cunoaşterii noţiunii de teorie generala a obligaţiilor civile Teoria generala a obligaţiilor reprezintă un domeniu...

Răspunderea Comitenților pentru Faptele Prepușilor

CAPITOLUL I REGLEMENTARE LEGALĂ PRIVIND RĂSPUNDEREA COMITENŢILOR PENTRU FAPTELE PREPUŞILOR ŞI DOMENIUL SĂU DE APLICARE 1.1. Prevederile legale...

Aspecte teoretice și practice în problema răspunderii pentru fapta altei persoane

I.1 Reglementarea delictelor si cvasidelictelor In categoria faptelor ilicite, ca izvoare de obligatii, intra in delictele cvasidelictele. De...

Răspunderea pentru Fapta altei Persoane

I. NOTIUNEA GENERALE DESPRE RASPUNDEREA JURIDICA În stiinta si practica dreptului, un domeniu central îl reprezinta materia raspunderii juridice....

Obligații Civile

Obligatia - în sens larg – este acel raport juridic în continutul caruia intra dreptul subiectului activ creditor de a cere subiectului pasiv...

Actul Juridic Civil

ACTUL JURIDIC CIVIL Prin act juridic civil se întelege o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv, de a...

Ai nevoie de altceva?