Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor Civile

Referat
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3433
Mărime: 21.96KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

Capitolul I. Rezoluţiunea contractelor civile p.1.

1.1. Noţiunea de rezoluţiune p.1.

1.2. Originea rezoluţiunii p.2.

1.3. Efectele rezoluţiunii contractelor civile p.3.

Capitolul II. Rezoluţiunea juridică şi convenţională.

Rezilierea contractelor civile p.5.

2.1 Rezoluţiunea juridică a contractului. Temeiul juridic p.5.

2.2. Domeniul şi condiţiile de aplicare a rezoluţiunii judiciare p.6.

2.3. Rezoluţiunea convenţională a contractului p.9.

2.4. Rezilierea contractelor civile p.12.

Bibliografie p.14

Extras din document

I. Rezoluţiunea contractelor civile

1.1. Noţiunea de rezoluţiune.

În cazul în care una din părţile contractului sinalagmatic refuză executarea contractului, cealaltă parte poate invoca excepţia de neexecutare a contractului, ea poate cere executare silită a contractului şi, după caz, despăgubiri; ea are dreptul să ceară rezoluţiunea contractului pretinzând eventual şi despăgubiri.

Rezoluţiunea contractului este o sancţiune a neexecutării culpabile a contractului sinalagmatic, constând ăn desfiinţarea retroactivă acestuia şi repunerea părţilor ăn situaţia avută anterior încheierii contractului.

Rezoluţiunea nu este o sancţiune impusă, de o parte contractantă celeilalte, ci se pronunţă prin hotărâre judecătorească, atunci cănd contractul nu a fost executat la timpul cuvenit şi nu mai poate fi executat, sau această executare întârzie nu mai oferă utilitate pentru contract.

Observăm că, asemenea nulităţii, rezoluţiunea are ca efect desfiinţarea retroactivă a contractului.

Între rezoluţiune şi nulitate există însă deosebiri esenţiale : pe câtă vreme cauzele nulităţii -absolute sau relative- sunt întodeauna contemporane, concomitente cu momentul încheierii contractului, cauza rezoluţiunii este întodeauna posterioară încheierii contractului, constând în refuzul nejustificat de executare a acestuia.

Nulitatea se întemeiază pe idea că un contract nu a fost valabil încheiat. Rezoluţiunea are ca premisă un contract perfect valabil încheiat, care însă nu a fost executat din culpa uneia dintre părţi.

1.2. Originea rezoluţiunii.

Dreptul roman nu cunoştea rezoluţiunea actului. În cazul contractului de vânzare-cumpărare, a fost înfiinţată o clauză numită lex commissoria pe care astăzi noi o numim pactul comisoriu, în temeiul căreia vănzătorul se putea elibera de contract. Acest gen de rezoluţiune rezultă din contract. Canoniştii au fost cei care au introdus această sancţiune plecând de la principiul Fragenti fidem non est fides servanda. Contractul care nu putea obţine prestaţia de la partenerul său, dobândea nu doar dreptul de a invoca exception non adimpleti contractus dar şi rezoluţiunea contractului. Numai că, pentru a obţine rezoluţiunea, contractul trebuia să se adreseze justiţiei.

Domat enunţă regula rezoluţiunii ori de câte ori o obligaţie reciprocă nu a fost executată afirmând că orice contract subzistă doar câtă vreme fiecare parte îşi execută obligaţiile sale.

Redactorii Codului civil francez ataşează mai apoi rezoluţiunea la condiţia rezolutorie în formula în care a fost preluată şi de codul nostrum civil.

Preview document

Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 1
Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 2
Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 3
Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 4
Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 5
Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 6
Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 7
Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 8
Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 9
Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 10
Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 11
Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 12
Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 13
Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 14
Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile
    • cuprins referat.doc
    • Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile.doc

Alții au mai descărcat și

Actiunea Pauliană

Aceasta actiune reprezinta un mijloc juridic prin care creditorul poate ataca acele acte juridice încheiate de debitor în frauda dreptului sau de...

Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI Definitie: In cadrul constractului sinalagmatic, daca o parte refuza executa-rea contractului, cealalta parte poate,...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept Civil - Definitii

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Contractul - Actiunea Pauliana

I. Contractul CONTRACT =“ acordul între două sau mai multe persoane pentru a constitui sau a stinge un raport juridic”, natura juridică este aceea...

Te-ar putea interesa și

Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 1. ORIGINILE NOȚIUNILOR DE REZOLUȚIUNE ȘI REZILIERE După cum este bine cunoscut, noțiunile fundamentale...

Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile

INTRODUCERE Ordonarea comportamentului uman printr-un sistem de reguli menit în ultima instanţă să asigure cadrul necesar realizării şi ocrotirii...

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual....

Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională

INTRODUCERE Actualitatea temei. În vița cotidiană, zilnic au loc premize favorabile pentru nașterea raporturilor juridice civile, care pe lîngă...

Nulitatea. rezoluția și rezilierea - sancțiuni de drept civil

Introducere În decursul timpului, concepţia despre nulitatea actului juridic civil a cunoscut o anumită evoluţie. În dreptul român nulitatea...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Ai nevoie de altceva?