Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile

Referat
6.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3530
Mărime: 22.62KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA DE VEST FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE Specializarea: Administratie Publica Anul II

Cuprins

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

Definitie 3

Origine 4

Rezolutiunea judiciara 4

Temeiul juridic al rezolutiunii 5

Domeniul de aplicare al rezolutiunii 6

Caracterul judiciar al rezolutiunii 7

Conditiile cerute pentru admisibilitatea

rezolutiunii judiciare 7

Rezolutiunea conventionala a

contractului. Pactele comisorii 8

Momentul in care opereaza rezolutiunea 10

Efectele rezolutiunii 11

Renuntarea la rezolutiune 12

REZILIEREA CONTRACTULUI

Definitie. Paralela rezolutiune-reziliere 13

Felurile rezilierii 14

Momentul in care inceteaza contractul prin reziliere 14

BIBLIOGRAFIE 16

Extras din document

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

Definitie:

In cadrul constractului sinalagmatic, daca o parte refuza executa-rea contractului, cealalta parte poate, dupa caz, fie sa invoce exceptia de neexecutare a contractului si sa suspende executia propriilor obliga-tii pana cand cealalta parte isi va executa propria obligatie, fie sa ceara executarea silita a contractului si plata unor despagubiri sau sa ceara rezolutiunea contractului si eventuale despagubiri

Rezolutiunea este o sanctiune a contractului, cu efect retroactiv (ex tunc) ca urmare a neexecutarii culpabile de catre debitor a obliga-tiei sale. Drept urmare, vor fi desfiintate retroactiv toate contractele subsecvente potrivit regulii Resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis, cu aceleasi rezolvari a situatiei tertilor protejati de buna credinta ca si in cazul nulitatii contractului, in privinta fructelor care nu vor fi restituite, privind posibilitatea invocarii uzucapiunii la bunurile imobile si a posesiei de buna credinta in cazul bunurilor mobile.

O alta definitie a rezolutiunii este aceea de sanctiune a neexecu-tarii culpabile a contractului sinalagmatic, constand in desfiintarea re-troactiva a acestuia si repunerea parilor in situatia avuta anterior in-cheierii contractului.

Din definitie rezulta ca efectul principal al rezolutiunii, este des-fiintarea retroactiva a contractului, ceea ce constituie o asemanare cu o alta sanctiune: nulitatea. Asemanarea este numai aparenta deoarece intre rezolutiune si nulitate exista deosebiri importante. Astfel, rezo-lutiunea se deosebeste de nulitate prin cauza care o determina, ulte-rioara incheierii contractului, constand in refuzul nejustificat de exe-cutare. Nulitatea presupune o cauza concomitenta incheierii contractu-lui. Daca nulitatea se intemeiaza pe ideea ca actul juridic nu a fost va-labil incheiat, rezolutiunea decurge din situatia unui contract valabil in-cheiat dar neexecutat din culpa uneia dintre parti. Rezolutiunea si nuli-tatea se deosebesc si prin natura lor. Astfel, rezolutiunea este o sanc-tiune aplicabila pentru neexecutarea contractului, in timp ce nulitatea este o sanctiune aplicata pentru incalcarea normelor referitoare la in-cheierea actului.

Origine:

Dreptul roman nu cunostea rezolutiunea contractului. In cazul contractului de vanzare-cumparare a fost imaginata o clauza numita lex commissoria, pe care astazi noi o numim pactul comisoriu, in temeiul ca-reia vanzatorul se putea elibera de contract. Acest gen de rezolutiune rezulta din contract. Canonistii au fost cei care au introdus aceasta sanctiune plecand de la principiul Frangenti fidem non est fides servanda. Contractantul care nu putea obtine prestatia de la partenerul sau dobandea nu doar dreptul de a invoca exceptio non adimpleti contractus, dar si rezolutiunea contractului. Numai ca, pentru a obtine rezolutiunea, contractantul trebuia sa se adreseze justitiei.

Domat enunta regula rezolutiunii ori de cate ori o obligatie reci-proca n-a fost executata, afirmand ca orice contract subszista doar cata vreme fiecare parte isi executa obligatiile sale.

Redactorii codului civil francez ataseaza mai apoi rezolutiunea la conditia rezolutorie in formula in care a fost preluata si de Codul nos-tru civil.

Preview document

Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 1
Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 2
Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 3
Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 4
Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 5
Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 6
Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 7
Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 8
Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 9
Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 10
Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 11
Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 12
Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 13
Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 14
Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 15
Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile.doc

Alții au mai descărcat și

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Efectele Contractului de Vanzare Cumparare

INTRODUCERE Art. 1294, Cod civil, defineste vanzarea ca fiind o conventie prin care doua parti se obliga intre sine, una a transmite celeilalte...

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

1. INTRODUCERE Doctina si jurisprudenta din domeniul dreptului civil considera contractul cel mai important act juridic civil , totodata,...

Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor Civile

I. Rezoluţiunea contractelor civile 1.1. Noţiunea de rezoluţiune. În cazul în care una din părţile contractului sinalagmatic refuză executarea...

Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic

Orice analiză privitoare la cauzele de ineficacitate a contractelor, indiferent că sunt avute în vedere domeniul de aplicare a acestora, condiţiile...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile

1.REZOLUTIUNEA 1.1.Definitia rezolutiunii Termenul de rezolutiune este expres utilizat in dispozitiile art.1320,1365,1366 si 1368 C.civ.Deseori...

Te-ar putea interesa și

Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 1. ORIGINILE NOȚIUNILOR DE REZOLUȚIUNE ȘI REZILIERE După cum este bine cunoscut, noțiunile fundamentale...

Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile

INTRODUCERE Ordonarea comportamentului uman printr-un sistem de reguli menit în ultima instanţă să asigure cadrul necesar realizării şi ocrotirii...

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual....

Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională

INTRODUCERE Actualitatea temei. În vița cotidiană, zilnic au loc premize favorabile pentru nașterea raporturilor juridice civile, care pe lîngă...

Nulitatea. rezoluția și rezilierea - sancțiuni de drept civil

Introducere În decursul timpului, concepţia despre nulitatea actului juridic civil a cunoscut o anumită evoluţie. În dreptul român nulitatea...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Ai nevoie de altceva?