Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Cuprins

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
Definitie 3
Origine 4
Rezolutiunea judiciara 4
Temeiul juridic al rezolutiunii 5
Domeniul de aplicare al rezolutiunii 6
Caracterul judiciar al rezolutiunii 7
Conditiile cerute pentru admisibilitatea
rezolutiunii judiciare 7
Rezolutiunea conventionala a
contractului. Pactele comisorii 8
Momentul in care opereaza rezolutiunea 10
Efectele rezolutiunii 11
Renuntarea la rezolutiune 12
REZILIEREA CONTRACTULUI
Definitie. Paralela rezolutiune-reziliere 13
Felurile rezilierii 14
Momentul in care inceteaza contractul prin reziliere 14
BIBLIOGRAFIE 16

Extras din document

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

Definitie:

In cadrul constractului sinalagmatic, daca o parte refuza executa-rea contractului, cealalta parte poate, dupa caz, fie sa invoce exceptia de neexecutare a contractului si sa suspende executia propriilor obliga-tii pana cand cealalta parte isi va executa propria obligatie, fie sa ceara executarea silita a contractului si plata unor despagubiri sau sa ceara rezolutiunea contractului si eventuale despagubiri

Rezolutiunea este o sanctiune a contractului, cu efect retroactiv (ex tunc) ca urmare a neexecutarii culpabile de catre debitor a obliga-tiei sale. Drept urmare, vor fi desfiintate retroactiv toate contractele subsecvente potrivit regulii Resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis, cu aceleasi rezolvari a situatiei tertilor protejati de buna credinta ca si in cazul nulitatii contractului, in privinta fructelor care nu vor fi restituite, privind posibilitatea invocarii uzucapiunii la bunurile imobile si a posesiei de buna credinta in cazul bunurilor mobile.

O alta definitie a rezolutiunii este aceea de sanctiune a neexecu-tarii culpabile a contractului sinalagmatic, constand in desfiintarea re-troactiva a acestuia si repunerea parilor in situatia avuta anterior in-cheierii contractului.

Din definitie rezulta ca efectul principal al rezolutiunii, este des-fiintarea retroactiva a contractului, ceea ce constituie o asemanare cu o alta sanctiune: nulitatea. Asemanarea este numai aparenta deoarece intre rezolutiune si nulitate exista deosebiri importante. Astfel, rezo-lutiunea se deosebeste de nulitate prin cauza care o determina, ulte-rioara incheierii contractului, constand in refuzul nejustificat de exe-cutare. Nulitatea presupune o cauza concomitenta incheierii contractu-lui. Daca nulitatea se intemeiaza pe ideea ca actul juridic nu a fost va-labil incheiat, rezolutiunea decurge din situatia unui contract valabil in-cheiat dar neexecutat din culpa uneia dintre parti. Rezolutiunea si nuli-tatea se deosebesc si prin natura lor. Astfel, rezolutiunea este o sanc-tiune aplicabila pentru neexecutarea contractului, in timp ce nulitatea este o sanctiune aplicata pentru incalcarea normelor referitoare la in-cheierea actului.

Origine:

Dreptul roman nu cunostea rezolutiunea contractului. In cazul contractului de vanzare-cumparare a fost imaginata o clauza numita lex commissoria, pe care astazi noi o numim pactul comisoriu, in temeiul ca-reia vanzatorul se putea elibera de contract. Acest gen de rezolutiune rezulta din contract. Canonistii au fost cei care au introdus aceasta sanctiune plecand de la principiul Frangenti fidem non est fides servanda. Contractantul care nu putea obtine prestatia de la partenerul sau dobandea nu doar dreptul de a invoca exceptio non adimpleti contractus, dar si rezolutiunea contractului. Numai ca, pentru a obtine rezolutiunea, contractantul trebuia sa se adreseze justitiei.

Domat enunta regula rezolutiunii ori de cate ori o obligatie reci-proca n-a fost executata, afirmand ca orice contract subszista doar cata vreme fiecare parte isi executa obligatiile sale.

Redactorii codului civil francez ataseaza mai apoi rezolutiunea la conditia rezolutorie in formula in care a fost preluata si de Codul nos-tru civil.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE VEST FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE Specializarea: Administratie Publica Anul II