Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile

Referat
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4389
Mărime: 21.34KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1.REZOLUTIUNEA

1.1.Definitia rezolutiunii

Termenul de rezolutiune este expres utilizat in dispozitiile art.1320,1365,1366 si 1368 C.civ.Deseori in Codul civil sunt folositi alti termeni pentru a desemna rezolutiunea.

Astfel,chiar in art.1021 C.civ.se utilizeaza termenul desfiintare,iar in art.1320 si 1365 C.civ. in loc de rezolutiune se foloseste termenul stricarea vanzarii sau a contractului.

In cazul in care una din partile contractante,intr-un contract sinalagmatic,nu isi executa obligatia,cealalta parte are 3 posibilitati:

-sa invoce exceptia de neexecutare a contractului;

-sa ceara executarea silita acontractului si despagubiri daca este cazul ;

-sa ceara desfiintarea (rezolutiunea) contractului cu daune interese (despagubiri)-art.1021 C.civ.

Din cele expuse mai sus definim rezolutiunea ca fiind : ‘o sanctiune a neexecutarii culpabile a uneia dintre obligatiile care-si servesc reciproc de cauza , izvorata dintr-un contract sinalagmatic cu executare imediata,constand in desfiintarea retroactiva a acestuia si repunerea partilor in situatia existenta anterior incheierii sale , fie pe cale judiciara (rezolutiunea judiciara),la cererea partii care si-a executat obligatia,fie pe cale conventionala , cand partile stipuleaza de comun acord desfiintarea contractului pentru neexecutare (rezolutiunea conventionala)’.

Deci,rezolutiunea judiciara constituie regula ,iar rezolutiunea conventionala , exceptia.Ori de cate ori nu exista o clauza sau o conventie rezolutorie,isi va gasi aplicarea rezolutiunea judiciara.

Alti autori au definit rezolutiunea ca fiind ‘o sanctine a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic,constand in desfiintarea retroactiva a acestuia si repunerea partilor in situatia avuta anterior incheierii contractului’.

1.2.Domeniul de aplicare al rezolutiunii

In ceea ce priveste domeniul de aplicare al rezolutiunii facem precizarea ca aceasta se aplica numai contractelor sinalagmatice dintr-o data-uno ictu-nu si celor unilaterale.

Deci domeniu de aplicare al rezolutiunii cuprine toate contractele sinalagmatice, cu titlu oneros,atat comutative,cat si aleatorii,insa cu anumite exceptii.

Cazuri in care rezolutiunea nu se aplica unor contracte sinalagmatice :

a)Contractul de renta viagera.Prin contractul de renta viagera o persoana instraineaza un bun sau plateste o suma de bani in schimbul unei prestatii periodice in bani,care urmeaza a i se plati pana la decesul sau.Potrivit art.1647 C.civ.,neplata ratelor de catre debirentier la termenele stabilite nu poate fi invocata de catre credirentier ca motiv de rezolutiune.Asadar,textul inlatura dreptul de optiune specific contractelor sinalagmatice,lasand credirentierului ,in ipoteza neexecutarii culpabile a obligatiei debirentierului,numai posibilitatea de a cere executarea silita pentru suma de bani echivalenta obligatiilor neexecutate.

b)Contractul de joc si prinsoare.Jocul si prinsoarea sunt contracte aleatorii prin care partile se obliga reciproc a plati o suma de bani sau alt lucru castigatorului in functie de realizarea sau nerealizarea unui eveniment sau fapt.Conform art.1636 C.civ. nu da nici o actiune spre plata unui debit din joc sau din prinsoare.Asadar,creditorul neavand nicio actiune pentru realizarea creantei sale,nu poate recurge nici la o actiune in rezolutiune.

c)Contractul de imparteala.Avand in vedere caracterul declarative al impartelii , doctrina si jurisprudenta au instituit interdictia rezolutiunii inaceasta materie.Totusi, cand copartasii au inserat un pact comisoriu expres in conventia de imparteala , se admite ca opereaza rezolutiunea conventionala.

1.3.Temeiul juridic al rezolutiunii

In literatura de specialitate se sustine ca temeiul juridic al rezolutiunii, sub ambele sale forme, il constituie reciprocitatea si interdependenta obligatiilor di contractul sinalagmatic,imprejurarea ca fiecare dintre obligatiile reciproce este cauza juridica a celeilalte.Neindeplinirea culpabila a uneia dintre obligatii lipseste de suport juridic obligatia reciproca,astfel incat desfiintarea –rezolvirea-intregului contract se impune.

1.4.Persoanele care pot exercita actiunea in rezolutiune

Potrivit art.1021 Cod civ.,o asemenea actiune va putea fi exercitata numai de’partea in privinta careia angajamentul nu s-a executat’.

Asadar ,debitorul obligatiei neexecutate nu va putea solicita niciodata rezolutiunea.

Insa,in doctrina s-a exprimat ca actiunea in rezolutiune poate fi ceruta nu numai daca partea si-a executat obligatiile, dar si daca ea e gata sa s-i le execute, deoarece si in acest caz culpa creditorului e exclusa.

De asemenea, la actiunea in rezolutiune pot recurge si mostenitorii creditorului, precum si creditorii chirografari ai acestuia-in temeiul art.974 Cod civ.(actiunea oblica).

Preview document

Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile - Pagina 1
Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile - Pagina 2
Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile - Pagina 3
Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile - Pagina 4
Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile - Pagina 5
Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile - Pagina 6
Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile - Pagina 7
Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile - Pagina 8
Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile - Pagina 9
Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile - Pagina 10
Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile.doc

Alții au mai descărcat și

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI Definitie: In cadrul constractului sinalagmatic, daca o parte refuza executa-rea contractului, cealalta parte poate,...

Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic

Orice analiză privitoare la cauzele de ineficacitate a contractelor, indiferent că sunt avute în vedere domeniul de aplicare a acestora, condiţiile...

Probele prin Inscrisuri

Definirea notiunii de proba În literatura juridica si în practica juridica, notiunea de proba este folosita cu mai multe sensuri. Într-un prim...

Curs Complet Drept Civil

NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE 1. Notiunea Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre...

Drept Civil

Titlul I Teoria generala Capitolul I Notiuni introductive Continut: 1. Dreptul civil în sistemul dreptului românesc; 2. Definitia si...

Teoria Generală a Obligațiilor

TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR CAPITOLUL 1 OBLIGAŢIA CIVILĂ 1.1. Noţiunea de obligaţie Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a...

Drepturi Reale

CAPITOLUL I PATRIMONIUL 1. Noţiunea de patrimoniu Codul civil sau alte legi nu conţin o definiţie a patrimoniului deşi numeroase texte legale...

Te-ar putea interesa și

Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 1. ORIGINILE NOȚIUNILOR DE REZOLUȚIUNE ȘI REZILIERE După cum este bine cunoscut, noțiunile fundamentale...

Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile

INTRODUCERE Ordonarea comportamentului uman printr-un sistem de reguli menit în ultima instanţă să asigure cadrul necesar realizării şi ocrotirii...

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual....

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională

INTRODUCERE Actualitatea temei. În vița cotidiană, zilnic au loc premize favorabile pentru nașterea raporturilor juridice civile, care pe lîngă...

Nulitatea. rezoluția și rezilierea - sancțiuni de drept civil

Introducere În decursul timpului, concepţia despre nulitatea actului juridic civil a cunoscut o anumită evoluţie. În dreptul român nulitatea...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Ai nevoie de altceva?