Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

1.REZOLUTIUNEA

1.1.Definitia rezolutiunii

Termenul de rezolutiune este expres utilizat in dispozitiile art.1320,1365,1366 si 1368 C.civ.Deseori in Codul civil sunt folositi alti termeni pentru a desemna rezolutiunea.

Astfel,chiar in art.1021 C.civ.se utilizeaza termenul desfiintare,iar in art.1320 si 1365 C.civ. in loc de rezolutiune se foloseste termenul stricarea vanzarii sau a contractului.

In cazul in care una din partile contractante,intr-un contract sinalagmatic,nu isi executa obligatia,cealalta parte are 3 posibilitati:

-sa invoce exceptia de neexecutare a contractului;

-sa ceara executarea silita acontractului si despagubiri daca este cazul ;

-sa ceara desfiintarea (rezolutiunea) contractului cu daune interese (despagubiri)-art.1021 C.civ.

Din cele expuse mai sus definim rezolutiunea ca fiind : ‘o sanctiune a neexecutarii culpabile a uneia dintre obligatiile care-si servesc reciproc de cauza , izvorata dintr-un contract sinalagmatic cu executare imediata,constand in desfiintarea retroactiva a acestuia si repunerea partilor in situatia existenta anterior incheierii sale , fie pe cale judiciara (rezolutiunea judiciara),la cererea partii care si-a executat obligatia,fie pe cale conventionala , cand partile stipuleaza de comun acord desfiintarea contractului pentru neexecutare (rezolutiunea conventionala)’.

Deci,rezolutiunea judiciara constituie regula ,iar rezolutiunea conventionala , exceptia.Ori de cate ori nu exista o clauza sau o conventie rezolutorie,isi va gasi aplicarea rezolutiunea judiciara.

Alti autori au definit rezolutiunea ca fiind ‘o sanctine a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic,constand in desfiintarea retroactiva a acestuia si repunerea partilor in situatia avuta anterior incheierii contractului’.

1.2.Domeniul de aplicare al rezolutiunii

In ceea ce priveste domeniul de aplicare al rezolutiunii facem precizarea ca aceasta se aplica numai contractelor sinalagmatice dintr-o data-uno ictu-nu si celor unilaterale.

Deci domeniu de aplicare al rezolutiunii cuprine toate contractele sinalagmatice, cu titlu oneros,atat comutative,cat si aleatorii,insa cu anumite exceptii.

Cazuri in care rezolutiunea nu se aplica unor contracte sinalagmatice :

a)Contractul de renta viagera.Prin contractul de renta viagera o persoana instraineaza un bun sau plateste o suma de bani in schimbul unei prestatii periodice in bani,care urmeaza a i se plati pana la decesul sau.Potrivit art.1647 C.civ.,neplata ratelor de catre debirentier la termenele stabilite nu poate fi invocata de catre credirentier ca motiv de rezolutiune.Asadar,textul inlatura dreptul de optiune specific contractelor sinalagmatice,lasand credirentierului ,in ipoteza neexecutarii culpabile a obligatiei debirentierului,numai posibilitatea de a cere executarea silita pentru suma de bani echivalenta obligatiilor neexecutate.

b)Contractul de joc si prinsoare.Jocul si prinsoarea sunt contracte aleatorii prin care partile se obliga reciproc a plati o suma de bani sau alt lucru castigatorului in functie de realizarea sau nerealizarea unui eveniment sau fapt.Conform art.1636 C.civ. nu da nici o actiune spre plata unui debit din joc sau din prinsoare.Asadar,creditorul neavand nicio actiune pentru realizarea creantei sale,nu poate recurge nici la o actiune in rezolutiune.

c)Contractul de imparteala.Avand in vedere caracterul declarative al impartelii , doctrina si jurisprudenta au instituit interdictia rezolutiunii inaceasta materie.Totusi, cand copartasii au inserat un pact comisoriu expres in conventia de imparteala , se admite ca opereaza rezolutiunea conventionala.

1.3.Temeiul juridic al rezolutiunii

In literatura de specialitate se sustine ca temeiul juridic al rezolutiunii, sub ambele sale forme, il constituie reciprocitatea si interdependenta obligatiilor di contractul sinalagmatic,imprejurarea ca fiecare dintre obligatiile reciproce este cauza juridica a celeilalte.Neindeplinirea culpabila a uneia dintre obligatii lipseste de suport juridic obligatia reciproca,astfel incat desfiintarea –rezolvirea-intregului contract se impune.

1.4.Persoanele care pot exercita actiunea in rezolutiune

Potrivit art.1021 Cod civ.,o asemenea actiune va putea fi exercitata numai de’partea in privinta careia angajamentul nu s-a executat’.

Asadar ,debitorul obligatiei neexecutate nu va putea solicita niciodata rezolutiunea.

Insa,in doctrina s-a exprimat ca actiunea in rezolutiune poate fi ceruta nu numai daca partea si-a executat obligatiile, dar si daca ea e gata sa s-i le execute, deoarece si in acest caz culpa creditorului e exclusa.

De asemenea, la actiunea in rezolutiune pot recurge si mostenitorii creditorului, precum si creditorii chirografari ai acestuia-in temeiul art.974 Cod civ.(actiunea oblica).

Fisiere in arhiva (1):

  • Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile.doc