Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor – Efecte Special al Contractelor Sinalagmatice

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor – Efecte Special al Contractelor Sinalagmatice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Corina Petica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

Efectele contractului civil

Efectul imediat al contractului îl constituie nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice obligationale. Cele trei principii care guverneaza contractul sunt: forta obligatorie, principiul irevocabilitatii si principiul relativitatii efectelor contractelor. Tinând seama ca ti contractul civil este un act juridic civil, îi sunt aplicabile precizarile referitoare la efectele actului juridic

Principiul fortei obligatorii se bucura de o consacrare expresa în Codul civil „Conventiile legal facute au putere de lege între partile contactante” (art. 969). Cu alte cuvinte, contractul este legea partilor. Expresie a autonomiei de vointa, principiul materializeaza ideea ca orice contract legal facut se impune respectului partilor si instantei de judecata.

Principiul irevocabilitatii contractului prin vointa unuia dintre contractanti se deduce din alin. 2 al art. 959 C. Civ.: „Ele (contractele) se pot revoca numai prin consimtamântul mutual sau din cauze autorizate de lege.” Consecinta fireasca a principiului fortei obligatorii, irevocabilitatea cunoaste unele exceptii expres cuprinse în lege, cum ar fi donatiile între soti, care sunt esentialmente revocabile. (art. 937 C. Civ).

Principiul relativitatii efectelor contractului este statuat in art. 973 C. Civ.: „Conventiile nu au efect decât între partile contractante.” Contractele creeaza legaturi juridice numai între partile care au participat la încheierea lor; acestea pot dispune,prin vointa proprie, doar de avutul lor, dar „n+au nici o calitate de a crea un drept sau o obligatiune în folosul sau în sarcina unui tert”.

Efectele speciale ale contractelor sinalagmatice

Interdependenta si reciprocitatea prestatiilor, specifice contractelor sinalagmatice genereaza trei efecte supuse unui regim special:

– obligatiile partilor trebuie executate simultan, în lipsa de stipulatie contrara. Astfel, partea care si+a executat obligatia sau este gata sa o execute poate ridica exceptia de neexecutare;

– în ipoteza în care una dintre parti nu-si executa obligatiile, cealalta parte poate solicita rezolutiunea contractului:

– Imposibilitatea obiectiva de executare a obligatiilor ce incumba uneia dintre parti genereaza discutii privind suportarea riscurilor contractuale;

– desfacerea contractului cu efect numai pentru viitor (în cazul contractelor cu executare succesiva) din cauza neexecutarii de catre una din parti a obligatiilor sale – rezilierea.

Rezolutiunea contractului

Rezolutiunea este o modalitate de desfiintare a contractelor sinalagmatice cu executare dintr-o data, ca urmare a neexecutarii culpabile a obligatiilor asumate de una dintre parti.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor - Efecte Special al Contractelor Sinalagmatice.doc