Rolul Procurorului in Procesul Civil

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Rolul Procurorului in Procesul Civil.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: V. Losneanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Cuprins

I.CONSIDERATII INTRODUCTIVE
II.CALITATEA PROCESUALA A PROCURORULUI
III.FORMELE DE PARTICIPARE A PROCURORULUI ÎN PROCESUL CIVIL
1.Promovarea actiunii civile de catre procuror
2.Interventia procurorului în procesul civil
3.Exercitarea cailor de atac de catre procuror
4.Participarea procurorului la activitatea de executare silita

Extras din document

I.CONSIDERATII INTRODUCTIVE

Procesul civil reprezinta un mijloc de aparare atât pentru reclamantul al carui drept se consolideaza prin admiterea, în mod irevocabil, a cererii sale, dar si pentru pârâtul caruia i se ofera posibilitatea sa se opuna pretentiilor adversarului si, daca dovedeste lipsa de temeinicie a acestora, prin respingerea cererii reclamantului îsi va consolida el situatia juridica premergatoare conflictului.

Procesul civil urmareste restabilirea grabnica a drepturilor subiective încalcate sau contestate si apararea pe aceasta cale a ordinii noastre de drept.

În opera de înfaptuire a justitiei un rol hotarâtor revine organelor judiciare, acestea având sarcina de a solutiona litigiile ce intra în competenta lor.

Instantele judecatoresti precedeaza la solutionarea cauzelor civile în conformitate cu principiile fundamentale ale procesului civil. În scopul realizarii unei justitii echitabile, legea recunoaste instantei de judecata un rol activ.

Potrivit Codului Procesual Civil „Presedintele este în drept sa puna întrebari partilor sau sa puna în dezbaterea partilor orice orice împrejurari de drept sau de fapt care duc la dezlegarea pricinii, chiar daca nu sunt în cuprinse în cerere sau în întâmpinare.

El va putea ordona doveziile pe care le va gasi de cuviinta, chiar daca partile se împotrivesc.”

La rândul sau art. 129 alin. 5 C. proc. civ. dispune ca „Judecatorii au îndatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a prevenii orice greseala privind aflarea adevarului în cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii, în scopul pronuntarii unei hotarâri temeinice si legale”.

Din dispozitiile procedurale mentionate rezulta ca rolul activ al judecatorului constituie unul dintre principiile fundamentale al procesului civil al carui scop vizeaza stabilirea adevarului în activitatea de înfaptuire a justitiei.

Pentru stabilirea adevarului în procesul civil si pentru respectarea legilor în activitatea de judecata, legislatia noastra acorda un rol deosebit Ministerului Public.

Participarea procurorului în procesul civil se bazeaza pe legatura indisolubila dintre interesele generale si interesele personale ale cetatenilor. Prerogativele largi pe care legislatia în vigoare le acorda procurorului reprezinta o garantie în plus ca activitatea de înfaptuire a justitiei se va face în conformitate cu legile tarii noastre si în scopul stabilirii adevarului. Participarea activa a procurolului în procesul civil reprezinta deopotriva o garantie eficienta a respectarii drepturilor subiective ale persoanelor fizice si juridice.

În procesul civil, atributiile largi ale procurorului permit acestuia sa-si aduca o contributie pretioasa la activitatea de stabilire a adevarului si de aplicare corespunzatoare a actelor normative în vigoare. Prin întreaga sa activitate în instanta, procurorul exercita o influenta educativa nu numai asupra partilor, ci si asupra cetatenilor care participa la sedintele de judecata. Concluziile procurorului în procesul civil contribuie la prevenirea încalcarii legislatiei si la combaterea tuturor manifestarilor straine regulilor de convietuire în societate .

II.CALITATEA PROCESUALA A PROCURORULUI

Art. 45 C. proc. civ. confera procurorului prerogative importante, care vizeaza practic întreaga desfasurare a procesului civil, de la promovarea actiunii si pâna la desavârsirea executarii silite.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul Procurorului in Procesul Civil.doc