Sinteza Nulitatea Actului Juridic Civil

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Sinteza Nulitatea Actului Juridic Civil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Corneliu Turianu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

Nulitate, asa cum este definita in Cursul de drept civil – partea generala a prof. univ. dr. Corneliu Turianu, este acea sanctiune de drept civil, care lipseste actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru incheierea sa valabila, Nulitatea intervine in cazul in care nu se respecta conditiile de validitate ale actului juridic civil.

FUNCTIILE NULITATII

- functia preventiva - consta in efectul inhibitoriu pe care il exercita asupra subiectelor de drept civil, tentate sa incheie actul juridic civil cu nerespectarea conditiilor sale de validitate.

- functia sanctionatorie (represiva) - presupune tocmai inlaturarea efectelor contrare legii.

- functia de mijloc de garantie a principiului legalitatii apare ca un mijloc de asigurare a respectarii ordinii publice si bunelor moravuri.

DELIMITAREA NULITATII

Pentru o mai buna intelegere a nulitatii este necesar sa o delimitam de alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil precum ar fi: rezolutiunea, rezilierea, caducitatea, revocarea, inopozabilitatea.

NULITATE - REZOLUTIUNE.

Delimitarea presupune cunoasterea conceptelor in cauza, semnaland asemanarile si deosebirile de regim juridic dintre ele. Nulitatea reprezinta lipsirea de efecte a unui act juridic incheiat cu nerespectarea normelor privind conditiile de validitate. Rezolutiunea consta in desfiintarea unui contract sinalagmatic, cu executare uno-ictu, dintr-o data, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti.

Asemanari :

-ambele sunt cauze de ineficacitate a actului juridic civil

-ambele produc efect retroactiv

-ambele sunt, in principiu, juridiciare, deoarece presupun o hotarare a organului de jurisdictie competent

Deosebiri :

-daca nulitatea presupune un act nevalabil, rezolutiunea presupune un act valabil incheiat

-daca nulitatea se aplica oricarui act juridic civil, rezolutiunea priveste doar contractele sinalagmatice cu executare uno-ictu

-daca la nulitate cauzele sunt contemporane momentului incheierii actului, la rezolutiune, cauza (neexecutarea culpabila de catre una dintre parti) este ulterioara momentului incheierii

NULITATE - REZILIERE.

Rezilierea este incetarea-desfacerea unui contract sinalagmatic, cu executarea succesiva, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti. Intre nulitate si reziliere exista, in esenta, aceleasi asemanari si deosebiri ca in cazul nulitate-rezolutiune, cu mentiunea ca efectele, de data aceasta, nu sunt retroactive, ci numai pentru viitor.

NULITATE - CADUCITATE.

Caducitatea este o cauza de ineficacitate constand in faptul ca lipseste actul juridic civil de orice efecte datorita intervenirii unor cauze ulterioare incheierii sale si independent de vointa autorului actului.

Asemanari :

-ambele sunt cazuri de ineficacitate

Deosebiri :

-daca nulitatea presupune un act nevalabil, caducitatea presupune un act valabil

-daca nulitatea retroactiveaza, caducitatea produce efecte numai pentru viitor, deoareca pentru trecut nu s-au mai produs nici un fel de efecte ale actului

-daca nulitatea presupune cauze contemporane incheierii actului, caducitatea presupune o cauza ulterioara incheierii si straina de vointa autorului actului

NULITATE - REVOCARE.

Revocarea desemneaza acea sanctiune de drept civil care consta in inlaturarea efectelor actului juridic civil datorita ingratitudinii grafiticatului ori neexecutariiculpabile a sarcinii.

Asemanari :

-ambele sunt cauze de ineficacitate a actului juridic civil

Deosebiri :

-daca nulitatea presupune un act nevalabil, inopozabilitatea presupune un act valabil incheiat

-pentru nulitate - efectele privesc atat partile cat si tertii, iar pentru inopozabilitate - efectele actului se produc fata de parti, dar nu se produc fata de terti

-cauzele care determina nulitatea sunt contemporane incheierii actului, pe cand cauzele care determina inopozabilitatea constau in neindeplinirea unor formalitati ulterioare incheierii lui

-daca nulitatea relativa poate fi “confirmata” , inopozabilitatea poate fi si inlaturata prin “ratificare” (termenii nu sunt sinonimi)

CLASIFICAREA NULITATII ACTULUI JURIDIC CIVIL

Criterii de clasificare :

In functie de natura interesului ocrotit, nulitatea este :

- absoluta

- relativa

In functie de intinderea efectelor sale, nulitatea poate fi :

- partiala

- totala

Dupa modul de consacrare legislativa, este :

- nulitate expresa ( textuala )Nulitate, asa cum este definita in Cursul de drept civil – partea generala a prof. univ. dr. Corneliu Turianu, este acea sanctiune de drept civil, care lipseste actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru incheierea sa valabila, Nulitatea intervine in cazul in care nu se respecta conditiile de validitate ale actului juridic civil.

FUNCTIILE NULITATII

- functia preventiva - consta in efectul inhibitoriu pe care il exercita asupra subiectelor de drept civil, tentate sa incheie actul juridic civil cu nerespectarea conditiilor sale de validitate.

- functia sanctionatorie (represiva) - presupune tocmai inlaturarea efectelor contrare legii.

- functia de mijloc de garantie a principiului legalitatii apare ca un mijloc de asigurare a respectarii ordinii publice si bunelor moravuri.

DELIMITAREA NULITATII

Pentru o mai buna intelegere a nulitatii este necesar sa o delimitam de alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil precum ar fi: rezolutiunea, rezilierea, caducitatea, revocarea, inopozabilitatea.

NULITATE - REZOLUTIUNE.

Delimitarea presupune cunoasterea conceptelor in cauza, semnaland asemanarile si deosebirile de regim juridic dintre ele. Nulitatea reprezinta lipsirea de efecte a unui act juridic incheiat cu nerespectarea normelor privind conditiile de validitate. Rezolutiunea consta in desfiintarea unui contract sinalagmatic, cu executare uno-ictu, dintr-o data, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti.

Asemanari :

-ambele sunt cauze de ineficacitate a actului juridic civil

-ambele produc efect retroactiv

-ambele sunt, in principiu, juridiciare, deoarece presupun o hotarare a organului de jurisdictie competent

Deosebiri :

-daca nulitatea presupune un act nevalabil, rezolutiunea presupune un act valabil incheiat

-daca nulitatea se aplica oricarui act juridic civil, rezolutiunea priveste doar contractele sinalagmatice cu executare uno-ictu

-daca la nulitate cauzele sunt contemporane momentului incheierii actului, la rezolutiune, cauza (neexecutarea culpabila de catre una dintre parti) este ulterioara momentului incheierii

NULITATE - REZILIERE.

Rezilierea este incetarea-desfacerea unui contract sinalagmatic, cu executarea succesiva, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti. Intre nulitate si reziliere exista, in esenta, aceleasi asemanari si deosebiri ca in cazul nulitate-rezolutiune, cu mentiunea ca efectele, de data aceasta, nu sunt retroactive, ci numai pentru viitor.

NULITATE - CADUCITATE.

Caducitatea este o cauza de ineficacitate constand in faptul ca lipseste actul juridic civil de orice efecte datorita intervenirii unor cauze ulterioare incheierii sale si independent de vointa autorului actului.

Asemanari :

-ambele sunt cazuri de ineficacitate

Deosebiri :

-daca nulitatea presupune un act nevalabil, caducitatea presupune un act valabil

-daca nulitatea retroactiveaza, caducitatea produce efecte numai pentru viitor, deoareca pentru trecut nu s-au mai produs nici un fel de efecte ale actului

-daca nulitatea presupune cauze contemporane incheierii actului, caducitatea presupune o cauza ulterioara incheierii si straina de vointa autorului actului

NULITATE - REVOCARE.

Revocarea desemneaza acea sanctiune de drept civil care consta in inlaturarea efectelor actului juridic civil datorita ingratitudinii grafiticatului ori neexecutariiculpabile a sarcinii.

Asemanari :

-ambele sunt cauze de ineficacitate a actului juridic civil

Deosebiri :

-daca nulitatea presupune un act nevalabil, inopozabilitatea presupune un act valabil incheiat

-pentru nulitate - efectele privesc atat partile cat si tertii, iar pentru inopozabilitate - efectele actului se produc fata de parti, dar nu se produc fata de terti

-cauzele care determina nulitatea sunt contemporane incheierii actului, pe cand cauzele care determina inopozabilitatea constau in neindeplinirea unor formalitati ulterioare incheierii lui

-daca nulitatea relativa poate fi “confirmata” , inopozabilitatea poate fi si inlaturata prin “ratificare” (termenii nu sunt sinonimi)

CLASIFICAREA NULITATII ACTULUI JURIDIC CIVIL

Criterii de clasificare :

In functie de natura interesului ocrotit, nulitatea este :

- absoluta

- relativa

In functie de intinderea efectelor sale, nulitatea poate fi :

- partiala

- totala

Dupa modul de consacrare legislativa, este :

- nulitate expresa ( textuala )

- nulitate virtuala ( implicita )

Dupa felul conditiei de validitate, nerespectata, nulitatea poate fi:

- nulitate de fond

- nulitate de forma

Dupa modul de valorificare, nulitatile se impart in :

- nulitate judiciara

- nulitate virtuala ( implicita )

Dupa felul conditiei de validitate, nerespectata, nulitatea poate fi:

- nulitate de fond

- nulitate de forma

Dupa modul de valorificare, nulitatile se impart in :

- nulitate judiciara

Fisiere in arhiva (1):

  • Sinteza Nulitatea Actului Juridic Civil.doc