Sublocatiunea si Cesiunea Contractului de Locatiune - Contractul de Arendare in Noul Cod Civil

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Sublocatiunea si Cesiunea Contractului de Locatiune - Contractul de Arendare in Noul Cod Civil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Harbada Maria

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

Sublocatiunea si cesiunea contractului

1.1 Sublocatiunea.Notiune.

Potrivit art. 1418 din Codul Civil “ locatarul are dreptul de a subinchiria ori a subarenda si de a ceda contractual sau catre altul,daca o asemenea facultate nu i-a fost interzisa. Ea poate fi interzisa in tot ori in parte, aceasta interzicere nu se prezuma ci trebuie sa rezulte din o stipulatie speciala”

Sublocatiunea presupune transmiterea de catre locatar, in tot sau in parte,a dreptului sau de folosinta asupra bunului dat in locatiune unui tert numit sublocatar in temeiul unui contract de locatiune.

Sublocatiunea este posibila, contractual de locatiune nefiind incheiat intuitu personae. Ea poate fi incheiata respectandu-se doua conditii :

• transmiterea folosintei sa nu fie interzisa printr-o clauza prevazuta in contractual principal.

• sublocatiunea trebuie sa nu fie incheiata incalcand conditiile din contractual initial.

In aceste conditii, locatarul va putea cere prin justitie respectarea clauzelor din contractual de locatiune sau rezilierea contractului cu plata daunelor interese.

1.2 Efecte .

Sublocatiunea incheiata, in mod valabil, produce efecte intre parti ca la orice contract de locatiune.De asemenea, drepturile si obligatiile dintre locator si locatar raman valabile.In schimb, fata de locator,sublocatiunea nu produce efecte, neexistand intre locator si sublocatar raporturi contractual.

Locatorul ramane un tert fata de contractual de sublocatiune,de aceea,locatorul si sublocatarul nu au unul impotriva altuia o actiune directa ci actiune oblica.

1.3 Cesiunea contractului.

Cesiunea (instrainarea) consta in transmiterea in tot sau in parte,de catre locatar a dreptului sau de folosinta asupra bunului in temeiul unei cesiuni de creanta cu titlu oneros.

Cesiunea reprezinta astfel o vanzare a dreptului de folosinta a locatarului, fiind guvernata de regulile acestui contract.

Cesiunea este opozabila tertilor,inclusive locatorului daca i-a fost notoficata sau daca el a acceptat-o prin act autentic

.Daca cesiunea s-a facut,desi era interzisa prin contractual principal,locatorul este indreptatit sa ceara in justitie rezilierea contractului.Instanta poate, insa, sa acorde locatarului un termen de gratie pentru a-si relua folosinta bunului de la cesionar si a continua contractual principal de locatiune,fara dreptul de a-l cesiona.

Cesiunea de contract este de doua feluri :

- legala : opereaza de plin drept ,ex lege, in cazurile special prevazute expres de normele juridice in vigoare;

- conventionala.

Subiectele raporturilor juridice contractuale sunt : cedentul (locatarul care transmite drepturile si obligatiile sale din contractual de locatiune),cesionarul (tertul,caruia i se cedeaza contractual si se subroga in drepturile si obligatiile locatarului) si cedatul (locatorul; care va intra in raporturi juridice directe cu cesionarul,ca urmare a inlocuirii locatarului).

Cesionarea locatiunii de catre locatar are drept consecinta principala modificarea raportului de locatiune prin schimbarea persoanei locatarului cu cesionarul, care dobandeste drepturile si obligatiile locatarului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sublocatiunea si Cesiunea Contractului de Locatiune - Contractul de Arendare in Noul Cod Civil.docx