Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune - contractul de arendare în noul cod civil

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2765
Mărime: 42.16KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Harbada Maria

Extras din document

Sublocatiunea si cesiunea contractului

1.1 Sublocatiunea.Notiune.

Potrivit art. 1418 din Codul Civil “ locatarul are dreptul de a subinchiria ori a subarenda si de a ceda contractual sau catre altul,daca o asemenea facultate nu i-a fost interzisa. Ea poate fi interzisa in tot ori in parte, aceasta interzicere nu se prezuma ci trebuie sa rezulte din o stipulatie speciala”

Sublocatiunea presupune transmiterea de catre locatar, in tot sau in parte,a dreptului sau de folosinta asupra bunului dat in locatiune unui tert numit sublocatar in temeiul unui contract de locatiune.

Sublocatiunea este posibila, contractual de locatiune nefiind incheiat intuitu personae. Ea poate fi incheiata respectandu-se doua conditii :

• transmiterea folosintei sa nu fie interzisa printr-o clauza prevazuta in contractual principal.

• sublocatiunea trebuie sa nu fie incheiata incalcand conditiile din contractual initial.

In aceste conditii, locatarul va putea cere prin justitie respectarea clauzelor din contractual de locatiune sau rezilierea contractului cu plata daunelor interese.

1.2 Efecte .

Sublocatiunea incheiata, in mod valabil, produce efecte intre parti ca la orice contract de locatiune.De asemenea, drepturile si obligatiile dintre locator si locatar raman valabile.In schimb, fata de locator,sublocatiunea nu produce efecte, neexistand intre locator si sublocatar raporturi contractual.

Locatorul ramane un tert fata de contractual de sublocatiune,de aceea,locatorul si sublocatarul nu au unul impotriva altuia o actiune directa ci actiune oblica.

1.3 Cesiunea contractului.

Cesiunea (instrainarea) consta in transmiterea in tot sau in parte,de catre locatar a dreptului sau de folosinta asupra bunului in temeiul unei cesiuni de creanta cu titlu oneros.

Cesiunea reprezinta astfel o vanzare a dreptului de folosinta a locatarului, fiind guvernata de regulile acestui contract.

Cesiunea este opozabila tertilor,inclusive locatorului daca i-a fost notoficata sau daca el a acceptat-o prin act autentic

.Daca cesiunea s-a facut,desi era interzisa prin contractual principal,locatorul este indreptatit sa ceara in justitie rezilierea contractului.Instanta poate, insa, sa acorde locatarului un termen de gratie pentru a-si relua folosinta bunului de la cesionar si a continua contractual principal de locatiune,fara dreptul de a-l cesiona.

Cesiunea de contract este de doua feluri :

- legala : opereaza de plin drept ,ex lege, in cazurile special prevazute expres de normele juridice in vigoare;

- conventionala.

Subiectele raporturilor juridice contractuale sunt : cedentul (locatarul care transmite drepturile si obligatiile sale din contractual de locatiune),cesionarul (tertul,caruia i se cedeaza contractual si se subroga in drepturile si obligatiile locatarului) si cedatul (locatorul; care va intra in raporturi juridice directe cu cesionarul,ca urmare a inlocuirii locatarului).

Cesionarea locatiunii de catre locatar are drept consecinta principala modificarea raportului de locatiune prin schimbarea persoanei locatarului cu cesionarul, care dobandeste drepturile si obligatiile locatarului.

Preview document

Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune - contractul de arendare în noul cod civil - Pagina 1
Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune - contractul de arendare în noul cod civil - Pagina 2
Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune - contractul de arendare în noul cod civil - Pagina 3
Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune - contractul de arendare în noul cod civil - Pagina 4
Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune - contractul de arendare în noul cod civil - Pagina 5
Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune - contractul de arendare în noul cod civil - Pagina 6
Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune - contractul de arendare în noul cod civil - Pagina 7
Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune - contractul de arendare în noul cod civil - Pagina 8
Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune - contractul de arendare în noul cod civil - Pagina 9
Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune - contractul de arendare în noul cod civil - Pagina 10
Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune - contractul de arendare în noul cod civil - Pagina 11
Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune - contractul de arendare în noul cod civil - Pagina 12
Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune - contractul de arendare în noul cod civil - Pagina 13
Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune - contractul de arendare în noul cod civil - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Sublocatiunea si Cesiunea Contractului de Locatiune - Contractul de Arendare in Noul Cod Civil.docx

Alții au mai descărcat și

Arendă

Introducere. Realitatea actuală tot mai des şi tot mai intens ne dictează condiţii şi reguli noi de convieţuire în societate, ceea ce presupune...

Contractul de Arendare

Notiunea contractului de arendare 1. Definitie. Contractul de arendare , varietate a contractului de locatiune, este un contract prin care una...

Arendarea

sistemului de exploatare a moşiilor prin arendare, a valenţelor sale economice si sociale din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea si primele...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept Civil - Definitii

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Te-ar putea interesa și

Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune

I Noţiunea contractului de locaţiune. Cunoscut încă din dreptul roman ca unul dintre contractele consensuale, contractul de locaţiune, este...

Contractul de vânzare definiție - Noțiuni generale, caractere juridice

1. Definiție și noțiuni generale. Contractul de vanzare - cumparare (noul Cod civil foloseste denumirea de contract de vanzare) prezinta o...

Ai nevoie de altceva?