Succesiunea

Referat
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 16148
Mărime: 63.91KB (arhivat)
Publicat de: Octaviu Păduraru
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Harbada

Cuprins

 1. Introducere . 3
 2. Capitolul 1. Succesiunea
 3. 1.1. Definiţie . 4
 4. 1.2. Caracterele juridice . 5
 5. Capitolul 2. Deschiderea succesiunii
 6. 2.1. Data deschiderii succesiunii . 5
 7. 2.2. Locul deschiderii succesiunii . 6
 8. Capitolul 3. Condiţii cerute de lege pentru a putea moşteni
 9. 3.1. Capacitatea succesorală . 7
 10. 3.2. Nedemnitatea succesorală . 8
 11. Capitolul 4. Moştenirea succesorală legală
 12. 4.1. Clasele de moştenitori şi gradele de rudenie . 8
 13. 4.2. Regulile generale ale moştenirii
 14. succesorale legale . 9
 15. 4.3. Rezerva succesorală– definiţie
 16. şi caractere juridice .10
 17. 4.4. Drepturile statului asupra
 18. moştenirii vacante .11
 19. Capitolul 5. Moştenirea testamentară
 20. 5.1. Definiţia şi caracterele juridice
 21. ale testamentului .11
 22. 5.2. Condiţii pentru validitatea testamentului .12
 23. 5.3. Felurile testamentului .14
 24. 5.3.1. Testamente ordinare .15
 25. 5.3.2. Testamente privilegiate .18
 26. 5.3.3. Alte forme testamentare .20
 27. Capitolul 6. Legatul
 28. 6.1. Desemnarea legatarului .21
 29. 6.2. Clasificarea legatelor .22
 30. 6.3. Ineficienţa legatelor .23
 31. 6.4. Dreptul de acrescământ (de adăugire) .27
 32. 6.5. Dezmoştenirea moştenitorilor legali .28
 33. Capitolul 7. Execuţiunea testamentară .29
 34. Jurisprudenţă .30
 35. Bibliografie .40

Extras din referat

Introducere

Succesiunea se fundamentează pe o idee morală şi socială uşor de sesizat, aceea a solidarităţii între părinţi , copii şi alte rude, precum şi între soţi, fiindcă nimeni nu poate să se afle într-o unitate mai trainică decât cu ai săi, iar dreptul succesoral nu face altceva decât să reglementeze deferirea moştenirii către cei îndreptăţiţi să o primească, contribuind astfel la stabilitatea raporturilor dintre oameni.

Viaţa este o sursă inepuizabilă a dreptului, pe care acesta o slujeşte creator. Nu mă refer la viaţa în sens biologic, care este o pură eventualitate şi nici la moarte, care nici ea nu este o concluzie, ci la tot ce înseamnă relaţiile insului social, determinate sau condiţionate de cele mai diferite interese şi mijlocite în chip superior de normele dreptului, care astfel pătrunde în toate interstiţiile vieţii umane.

Prin soluţiile sale marcate de moderaţie şi echilibru, dreptul succesoral vădeşte o capacitate integratoare fără asemănare, deoarece este formulat astfel ca şi când ar traduce însăşi voinţa tacită şi implicită a destinatarilor ei.

Iar dacă lichidarea moştenirilor dă naştere adesea la neînţelegeri între moştenitori şi la procese costisitoare şi trenante, cauza nu trebuie căutată atât în reglementările legale, ci mai ales în imperfecţiunile fiinţei umane, exacerbate de individualismul şi egoismul care au însoţit şi însoţesc proprietatea din cele mai vechi timpuri până astăzi şi care nu pot fi temperate decât prin judecăţi drepte şi viabile.

Capitolul 1. Succesiunea

1.1. Definiţie

Prin moştenire se înţelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane in fiinţa (persoane fizice, persoane juridice ori statul).

In dreptul civil, noţiunea de succesiune are trei semnificaţii:

- lato sensu, orice transmisiune de drepturi de la o persoană la alta, prin acte între vii (inter vivos) sau pentru o cauză de moarte (mortis causa);

- stricto sensu, numai transmisiunea pentru cauză de moarte a unui întreg patrimoniu (succesio in universum jus), înţeles care interesează îndeosebi în dreptul succesoral;

- obiectul insuşi al moştenirii, adică totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial aparţinând defunctului care trec la moştenitorii săi; în acest sens se foloseşte noţiunea pentru a desemna: succesiunea vacanta, moştenirea rămasă, împărţeala moştenirii, etc.

Moştenirea este de două feluri: legală sau testamentară.

Moştenirea legală, numită şi ab instant, fără testament, are loc atunci când defunctul nu a înţeles, în timpul vieţii, să dispună, prin testament cu privire la patrimoniul său, după moartea sa.

Moştenirea testamentară se întemeiază pe testament ca act de ultimă voinţă a defunctului.

Codul civil român tratează succesiunea ca un mod de dobândire al proprietăţii, în Titlul I, intitulat „Despre succesiuni” (art. 650 – 799) şi în Titlul II, intitulat „Despre donaţiuni între vii şi despre testamente” (art. 800 – 941), ambele făcând parte din Cartea a-III-a intitulată „Despre diferitele moduri prin care se dobândeşte proprietatea”. Mai sunt şi alte texte in Codul civil care reglementează aspecte disparate ale succesiunii.

Dispoziţii referitoare la succesiuni se mai găsesc în:

- Legea nr. 319/1944 pentru dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor;

- Codul familiei;

- Legea 603/1943 pentru simplificarea procedurii împărţelii judiciare;

- Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Dec. Nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice;

- Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă;

- Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat;

- Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a actelor notariale.

Preview document

Succesiunea - Pagina 1
Succesiunea - Pagina 2
Succesiunea - Pagina 3
Succesiunea - Pagina 4
Succesiunea - Pagina 5
Succesiunea - Pagina 6
Succesiunea - Pagina 7
Succesiunea - Pagina 8
Succesiunea - Pagina 9
Succesiunea - Pagina 10
Succesiunea - Pagina 11
Succesiunea - Pagina 12
Succesiunea - Pagina 13
Succesiunea - Pagina 14
Succesiunea - Pagina 15
Succesiunea - Pagina 16
Succesiunea - Pagina 17
Succesiunea - Pagina 18
Succesiunea - Pagina 19
Succesiunea - Pagina 20
Succesiunea - Pagina 21
Succesiunea - Pagina 22
Succesiunea - Pagina 23
Succesiunea - Pagina 24
Succesiunea - Pagina 25
Succesiunea - Pagina 26
Succesiunea - Pagina 27
Succesiunea - Pagina 28
Succesiunea - Pagina 29
Succesiunea - Pagina 30
Succesiunea - Pagina 31
Succesiunea - Pagina 32
Succesiunea - Pagina 33
Succesiunea - Pagina 34
Succesiunea - Pagina 35
Succesiunea - Pagina 36
Succesiunea - Pagina 37
Succesiunea - Pagina 38
Succesiunea - Pagina 39
Succesiunea - Pagina 40

Conținut arhivă zip

 • Succesiunea.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de vânzare-cumpărare

Notiuni Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre parti - vanzatorul - stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte...

Analiza Comparativă a Moștenirii Testamentare și Moștenirii Legale

1. Moştenirea ca instituţie de drept civil, caracteristicile ei, noţiunea şi importanţa. Se presupune că dreptul succesoral a apărut odată cu...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Vocația succesorală legală

Introducere Vocaţia succesorală legală reprezintă una dintre condiţiile dreptului de moştenire legală. Legea civilă nu prevede expres această...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Contractul de vânzare-cumpărare

§1. NOŢIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 1. Importanţa și domeniul de aplicare a contractului de vânzare-cumpărare Alături de contractul...

Termenele Procedurale

Notiunea si rolul termenelor de procedura In limbajul juridic conceptul de termen nu este propriu dreptului procesual civil. In dreptul...

Drept Civil - Succesiuni

Cap. I. NOTIUNE. CARACTERE JURIDICE 1. Notiune Mostenirea (sau succesiunea) este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către...

Te-ar putea interesa și

Succesiunea testamentară

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Legea aplicabilă succesiunilor internaționale

Introducere Relațiile internaționale ajută la realizarea unui mediu de înțelegere între persoanele fizice sau persoanele juridice din diferite...

Succesiuni clasele de moștenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății

CAPITOLUL I Clasificare mod de dobandire a dreptului de proprietate 1. CLASIFICARE În dreptul roman cea mai cunoscută clasificare a modurilor de...

Deschiderea Succesiunii și a Procedurii Succesorale

Activitatea succesorala notariala este necesara societatii pentru ca aduce ordine in dreptul succesoral si in problemele ce le are aproape fiecare...

Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare

INTRODUCERE Dreptul civil este una din ramurile principale ale sistemului unitar al dreptului din Romania, cuprinzand ansamblul normelor juridice...

Succesiunea statelor la tratatele internațional

1. Noțiuni generale În momentul în care în existența statelor intervin transformări constând în substituirea unei suveranități noi celei...

Succesiuni - Drept notarial

I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND MOȘTENIREA NOȚIUNE. FELURILE MOȘTENIRII. CARACTERE JURIDICE Noțiune. În conformitate cu dispozițiile art. 953...

Ai nevoie de altceva?