Suspendarea Judecății

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4613
Mărime: 21.31KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: V. Losneanu
A fost prezentat in cadrul Facultatii de drept Bucuresti, seminar de Drept procesual civil.

Cuprins

1. Notiune

2. Formele de suspendare a judecatii

A. Suspendarea voluntara

B. Suspendarea de drept

C. Suspendarea legala facultativa (judecatoreasca)

3. Procedura suspendarii

4. Redeschiderea judecatii

A. Redeschiderea în caz de suspendare voluntara

B. Redeschiderea în cazul suspendarii de drept

C. Redescchiderea în caz de suspendare facultativa

5. Efectele suspendarii

Extras din document

Notiune

Înainte de toate si în forma cea mai generala de exprimare, suspendarea judecatii reprezinta un incident în cursul desfasurarii acesteia „incident” întrucât judecata trebuie sa se caracterizeze prin continuitate, prin desfasurarea logica a actelor si faptelor procesuale, pâna la ajungerea la rezultatul final.

Suspendarea judecatii, ca institutie procesual-civila, desemneaza tocmai situatia în care procedura de judecata este oprita. Asadar, suspendarea judecatii consta tocmai în oprirea temporara a cursului judecatii fie din motive voite de parti – reflectând astfel principiul disponibilitatii în procesul civil – , fie din motive independente de vointa lor – când partile se afla în imposibilitatea fizica sau juridica de a se prezenta în fata instantei.

Suspendarea judecatii nu este numai o consecinta a unora dintre principiile dreptului procesual civil, dar si o garantie a acestora (bunaoara, dreptul partii la un proces echitabil, dreptul la aparare, principiul egalitatii partilor în procesul civil, principiul contradictorialitatii) .

Pe toata durata suspendarii judecata subzista: cererea introductiva îsi produce efectele, actele procedurale anterioare îsi conserva eficacitatea.

Formele de suspendare a judecatii

Cazurile de suspendare a judecatii pot fi clasificate, în functie de natura si împrejurarile care au determinat suspendarea, în cazuri de suspendare voluntara si cazuri de suspendare legala (aceasta poate fi de drept si facultativa sau judecatoreasca). Notiunile de suspendare legala si de suspendare voluntara, utilizate numai în doctrina si în practica, nu sunt riguros exacte deoarece în ambele situatii cazurile de suspendare sunt prevazute de lege, care, de altfel, vorbeste de „suspendare de drept” si de posibilitatea instantei de a „suspenda judecata”, iar nu de suspendare legala.

Formele de suspendare a judecatii desi extrem de diferite, sunt prevazute expres si limitativ de lege, aratate, în principal, în art. 242 – 244 C. pr. civ., dar exista si alte texte care, de asemenea, mentioneaza astfel de cauze (art. 21, art. 40, art. 155(2), art. 183 C. pr. civ., art. 19(2) C. pr. pen., art. 23(6) din Legea nr 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, art. 31 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii si lichidarii judiciare) .

A. Suspendarea voluntara

Art. 242 C. pr. civ. prevede doua cazuri de suspendare voluntara, datorata manifestarii de vointa a partilor, expresa sau tacita:

- când amândoua partile o cer;

- daca nici una din parti nu se înfatiseaza la strigarea pricinii, desi au fost legal citate si nici nu s-a cerut, de catre cel putin una dintre parti, judecarea în lipsa.

Primul caz de suspendare voluntara este o aplicare a dreptului partilor de a dispune de obiectul procesului, de soarta lui, ca o consecinta a principiului disponibilitatii. Acordul partilor în vederea suspendarii poate avea scopuri diferite, cum ar fi o posibila tranzactie, o plata viitoare la care se obliga pârâtul etc.

Al doilea caz de suspendare voluntara rezulta din vointa tacita a partilor de a nu mai continua judecata, dedusa din împrejurarea ca nici una dintre ele nu se prezinta la termenul de judecata. Daca se prezinta cel putin o parte , instanta nu va mai dispune suspendarea ci, în conditile art. 152 C. pr. civ., va pasi la judecata, pronuntându-se pe temeiul dovezilor administrate si putând primi exceptiile si apararile partii care lipseste.

Preview document

Suspendarea Judecății - Pagina 1
Suspendarea Judecății - Pagina 2
Suspendarea Judecății - Pagina 3
Suspendarea Judecății - Pagina 4
Suspendarea Judecății - Pagina 5
Suspendarea Judecății - Pagina 6
Suspendarea Judecății - Pagina 7
Suspendarea Judecății - Pagina 8
Suspendarea Judecății - Pagina 9
Suspendarea Judecății - Pagina 10
Suspendarea Judecății - Pagina 11
Suspendarea Judecății - Pagina 12
Suspendarea Judecății - Pagina 13
Suspendarea Judecății - Pagina 14
Suspendarea Judecății - Pagina 15
Suspendarea Judecății - Pagina 16
Suspendarea Judecății - Pagina 17
Suspendarea Judecății - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Suspendarea Judecatii.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloace de Probă în Procesul Civil

Introducere Procesul civil, fiind un mijloc de realizare a justiţiei în pricinile civile este activitatea desfăşurată de instanţa şi alţi subiecţi...

Executarea Silită Indirectă

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITA 1. Definiţia executarii silite şi caracteristicile constrângerii judiciare...

Hotărârea Judecătorească

Capitolul I Noţiuni introductive privind hotărârea judecătorească În limbaj comun, prin hotărâre judecătorească se înţelege actul final al...

Caile de Atac in Procesul Civil

I. CAILE DE ATAC IN POCESUL CIVIL 1.1. Scurt istoric a) Codul de procedură civilă din 1865 şi legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie au...

Contractul de Donație

Introducere. Noul Cod civil reprezintă o importantă garanţie pentru protecţia drepturilor şi intereselor funda-mentale ale persoanelor, precum şi...

Actele de Dispozitie ale Partilor din Procesul Civil

Legislatia noastra procesuala ii confera reclamantului si posibilitatea de a renunta la insusi dreptul subiectiv dedus judecatii. Potrivit art. 247...

Moștenirea Testamentară

Notiuni introductive. Precizari terminologice Notiunea de mostenire(succesiune) In limbajul comun prin succesiune se intelege o insiruire de...

Efectele Nulității Actului Juridic Civil

EFECTELE NULITĂŢII ACTULUI JURIDIC CIVIL 1. Definiţia actului juridic civil Legiuitorul nu a găsit de cuviinţă să consacre prevederi legale...

Ai nevoie de altceva?