Testamentul

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 19852
Mărime: 82.22KB (arhivat)
Publicat de: Paraschiva Carp
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cebotaru Victor

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITAOLUL I :Consideraţii generale privind testamentul 5
 3. § 1. Noţiunea şi caracterele juridice ale testamentului 5
 4. § 2. Condiţii cerute de lege pentru validitatea testamentului 8
 5. - 2.1 Condiţii de fond 9
 6. - 2.2 Condiţii de formă 12
 7. CAPITOLUL II:Formedetestament în legislaţia civilă a diferitor ţări 14
 8. § 1. Formele testamentului în legislaţia civilă a R M 14
 9. § 2. Forme de testament în legislaţia altor state 21
 10. § 3. Conţinutul testamentului 24
 11. CAPITOLUL III : Alte dispoziţii testamentare 26
 12. § 1.Legatul 26
 13. § 2.Exheredarea 32
 14. § 3.Executarea testamentului 33
 15. ÎNCHEIERE 37
 16. BIBLIOGRAFIE 38

Extras din referat

INTRODUCERE

Problema voinţei capabile să producă efecte după moartea celui care a exprimat-o a constituit pentru mine o preocupare mai veche. Hotărîtoare în alegerea temei tezei mele de an, pe lîngă această preocupare, au fost şi cunoştinţele acumulate pe parcursul celor patru ani academici de studii.

M-am convins că o instituţie de drept nu poate fi înţeleasă fără un studiu intensiv şi aprofundat a normelor ce o reglementează. Astfel, prin lucrarea de faţă îmi propun o analiză cît mai completă a testamentului în legislaţia civilă a Republicii Moldova şi în legislaţia altor state.

O maximă latină afirmă:,,Fugit irreparabile tempus”, ceea ce în traducere înseamnă că timpul se scurge ireparabil. Meditînd asupra faptului dat se ajunge la ideea că decesul persoanei este un fenomen inevitabil.

Astfel, încă din cele mai vechi timpuri s-a accentuat problema sorţii patrimoniului celui decedat. Existenţa unor norme care să reglementeze soarta patrimoniului a unei persoanei decedate ar facilita soluţionarea acestei probleme. Aşadar, Codul Civil al Republicii Moldova din 6 iunie 2002, constituit din cinci cărţi, oferă o carte întreagă normelor ce reglementează dreptul succesoral, şi anume cartea a patra întitulată „ dreptul succesoral”.

Alături de devoluţiunea succesorală legală, legiuitorul nostru, inspirat de legiuirile romanice, reglementează şi devoluţiunea succesorală testamentară. Originea determinării cercului de persoane chemate să culeagă moştenirea potrivit voinţei lui de cujus (testatorului) se pierde în negura vremurilor. Dreptul omului de a dispune de averea sa prin acte de ultimă voinţă – prin testament – ne este atestată de legiuirile cele mai vechi

Din cele mai vechi timpuri dreptul testatorului de a dispune de patrimoniul său era limitat. Astăzi, ne este cunoscut faptul că exista un control obştesc - reminiscenţă a solidarităţii gentilice – care îngrădea puterea de decizie a testatorului.

Succesiunea testamentară a necesitat o reglementare corespunzătoare fiecărei etape de dezvoltare a societăţii, menită să asigure protecţia celor mai apropiaţi moştenitori ai testatorului şi, totodată, să răspundă unor comandamente sociale ale vremii.

Moştenirea testamentară, ca formă de transmisiune patrimonială pentru cauză de moarte, nu a fost privită întotdeauna favorabil. Astfel, unii autori militau pentru limitarea dreptului de a testa, ei văzînd în succesiunea testamentară o exagerare arbitrală, izvorîtă din superstiţie, dreptul testatorului, după opinia acestora, apărînd ca o exagerare a puterilor proprietarului care dispune de bunurile sale nu numai pentru timpul cît este în viaţă, ci şi după moarte.

Opinia care a triumfat consideră dreptul de a testa nu ca pe un privilegiu special acordat de dreptul civil, astfel cum se aprecia de unii autori în trecut, ci ca un drept natural al omului.

Şi în zilele noastre, legislaţia civilă institue anumite limitări a dreptului de a dispune prin testament, în special prin instituirea rezervei succesorale.

CAPITOLUL I.

NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE JURIDICE ALE TESTAMENTULUI

§ 1. Noţiunea şi caracterele juridice ale testamentului

Codul civil enumeră succesiunea printre diferitele moduri prin care se dobândeşte (transmite) proprietatea. Conform Constituţiei R.M. dreptul la moştenire a proprietăţii private este garantat (art.46. alin.6).

Avându-se în vedere acest text de lege, s-ar părea că succesiunea este un mod de dobândire (transmitere) a proprietăţii. Într-adevăr, în esenţă, noţiunea de succesiune desemnează transmiterea unui patrimoniu sau a unor bunuri singulare de la o persoană fizică decedată la una sau mai multe persoane fizice sau juridice în fiinţă. Aşadar, succesiunea este o transmisiune din cauză de moarte (mortis causa) prin care, afară de cazul în care se referă la bunuri singulare, se transmit nu numai drepturi, ci şi obligaţii, deci mai mult decât simpla proprietate.

Preview document

Testamentul - Pagina 1
Testamentul - Pagina 2
Testamentul - Pagina 3
Testamentul - Pagina 4
Testamentul - Pagina 5
Testamentul - Pagina 6
Testamentul - Pagina 7
Testamentul - Pagina 8
Testamentul - Pagina 9
Testamentul - Pagina 10
Testamentul - Pagina 11
Testamentul - Pagina 12
Testamentul - Pagina 13
Testamentul - Pagina 14
Testamentul - Pagina 15
Testamentul - Pagina 16
Testamentul - Pagina 17
Testamentul - Pagina 18
Testamentul - Pagina 19
Testamentul - Pagina 20
Testamentul - Pagina 21
Testamentul - Pagina 22
Testamentul - Pagina 23
Testamentul - Pagina 24
Testamentul - Pagina 25
Testamentul - Pagina 26
Testamentul - Pagina 27
Testamentul - Pagina 28
Testamentul - Pagina 29
Testamentul - Pagina 30
Testamentul - Pagina 31
Testamentul - Pagina 32
Testamentul - Pagina 33
Testamentul - Pagina 34
Testamentul - Pagina 35
Testamentul - Pagina 36
Testamentul - Pagina 37
Testamentul - Pagina 38
Testamentul - Pagina 39
Testamentul - Pagina 40
Testamentul - Pagina 41
Testamentul - Pagina 42
Testamentul - Pagina 43
Testamentul - Pagina 44
Testamentul - Pagina 45
Testamentul - Pagina 46
Testamentul - Pagina 47
Testamentul - Pagina 48
Testamentul - Pagina 49
Testamentul - Pagina 50
Testamentul - Pagina 51
Testamentul - Pagina 52
Testamentul - Pagina 53
Testamentul - Pagina 54
Testamentul - Pagina 55
Testamentul - Pagina 56
Testamentul - Pagina 57
Testamentul - Pagina 58
Testamentul - Pagina 59
Testamentul - Pagina 60
Testamentul - Pagina 61
Testamentul - Pagina 62
Testamentul - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Testamentul.doc

Alții au mai descărcat și

Testamentul

Dreptul persoanei de a dispune prin testament de mostenirea sa, în conformitate cu prevederile legale, îsi are temeiul în existenta dreptului de...

Condiții de validitate ale contractului de donație

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE I.1. NOŢIUNE. CARACTERE JURIDICE. INTERPRETAREA ŞI DELIMITAREA CONTRACTULUI DE DONAŢIE DE...

Testamentul

INTRODUCERE Motivația alegerii temei Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale,...

Probleme speciale privind testamentele ordinare

Introducere Dreptul civil este ramura dreptului ce reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale care se stabilesc între persoane...

Testamentul

1. Consideraţii generale privind testamentul 1.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale testamentului Succesiunea, sau moştenirea, desemnează...

Execuțiunea Testamentară

Capitolul I Consideraţii generale privind instituţia execuţiunii testamentare I.1. Noţiunea de execuţiune testamentară Instituţia succesiunii...

Validitatea Testamentului Olograf Nedatat

Formalismul specific liberalitatilor, in general, este strans legat de necesitatea de a asigura protectia patrimoniului familial, presupunand o...

Moștenirea testametară

Introducere Orice om normal se străduieşte să realizeze în viaţă ceva, cu gândul că vin anii bătrâneţii, când nevoile sunt mai mari, dar şi cu...

Te-ar putea interesa și

Testamentul și formele sale actuale

Introducere Pe parcursul vieții sale, persoana fizică acumulează informații prețioase despre existența sa, dar și lucruri materiale de care se...

Raportul dintre legea morală a Vechiului Testament și legea morală a Noului Testament

Lucrarea de faţă intitulată “Raportul dintre Legea Morală a Vechiului Testament şi Legea Morală a Noului Testament”, are rolul de a prezenta...

Cultul Maicii Domnului în Vechiul și Noul Testament

„Biserica a considerat-o întotdeauna pe Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu, căci numai astfel se poate mărturisi că Cel ce S-a născut din ea nu...

Legea cea nouă a Noului Testament

INTRODUCERE Vechiul Testament a fost folosit și cinstit de creștini pentru că Însuși Mântuitorul Iisus Hristos a respectat Legea cea Veche și i-a...

Formele Testamentului și Limitele Impuse de Lege pentru Legalitatea Acestuia

I FORMELE TESTAMENTULUI Testamentul este un act formal prin care o persoana numita testator instituie in mod necesar unul sau mai multi succesori...

Testamentul

1. Consideraţii generale privind testamentul 1.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale testamentului Succesiunea, sau moştenirea, desemnează...

Analiza Comparativă a Moștenirii Testamentare și Moștenirii Legale

1. Moştenirea ca instituţie de drept civil, caracteristicile ei, noţiunea şi importanţa. Se presupune că dreptul succesoral a apărut odată cu...

Istoria Canonului Vechiului Testament

Învăţătura creştină despre ,,canon” şi condiţiile de intrare în canon a cărţilor Sfintei Scripturi Cărţile care alcătuiesc Sfânta Scriptură a...

Ai nevoie de altceva?