Viciile de Consimtamant

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2407
Mărime: 15.22KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
EROAREA; DOLUL SAU VICLENIA; VIOLENTA; LEZIUNEA. U. "Spiru Haret", Fac. "Contabilitate si informatica de gestiune" Nota 8.

Extras din document

EROAREA

a. Definitie

Eroarea este falsa reprezentare a realitatii la încheierea unui act juridic civil.

b. Reglementare.Conform art.954 Cod civil : ”Eroarea nu produce

nulitate decît cînd cade asupra substantei obiectului conventiei.”

Eroarea nu produce nulitate cînd cade asupra persoanei cu care s-a

contractat, afara numai cînd s-a facut conventia.(error substantiam)

c. Clasificare.

Dupa criteriul consecintelor care intervin, eroarea este de trei feluri:

-eroarea-obstacol (distructiva de vointa) este cea mai grava forma , falsa

reprezentare cazînd fie asupra naturii actului ce se încheie –error in

negotio-(o parte crede ca încheie un anumit act juridic , iar cealalta parte

are credinta, gresita, ca încheie un alt act juridic), fie asupra identitatii

obiectului (error in corpore) –(o parte crede ca trateaza un bun , pe cînd

cealalta are în vedere alt bun).

-eroarea-viciu de consimtamînt este falsa reprezentare ce cade fie asupra

calitatii substantiale ale obiectului actului (error in substantiam) , fie

asupra persoanei cocontractante (error in personam).

-eroarea indiferenta este falsa reprezentare a unor îmrejurari mai putin

importante la încheierea actului juridic civil si care nu afecteaza însasi

valabilitatea actului.

În primul caz , sanctiunea care intervine este nulitatea absoluta a

actului juridic (deoarece nu s-a format acordul de vointa).De lege ferenda,

ca si în caz de eroare-obstacol ar trebui sa intervina nulitatea relativa, cei

în cauza putînd sa ceara anulabilitatea actului, dupa cum le dicteaza

interesele în parte.

Viciul de consimtamînt al erorii – atît ca error in substantiam, cît si ca

error in personam – atrage sanctiunea nulitatii relative a actului.

Dupa criteriul naturii realitatii fals reprezentata, se disting doua feluri

de eroare :

-eroarea de fapt, care este falsa reprezentare a unei situatii faptice la

încheierea actului juridic (privind obiectul actului, valoarea,

contractantul).

-eroarea de drept, care este falsa reprezentare a existentei ori continutului

unei norme de drept civil.

Admisibilitatea erorii de drept ca viciu de consimtamînt a format

obiect de controversa în literatura de specialitate , formîndu-se atît teza

admiterii, cît si cea a neadmiterii erorii de drept ca viciu de

consimtamînt.

Teza inadmisibilitatii erorii de drept ca viciu de consimtamînt –

care nu este împartasita, - invoca în favoarea sa argumentul bazat pe

obligatia cunoasterii legii, pe prezumtia cunoasterii legii, astfel ca nu este

îngaduita apararea bazata pe invocarea necunoasterii legii civile; nemo

censetur ignorare legem.

d.Structura erorii-viciu de consimtamînt

În alcatuirea erorii-viciu de consimtamînt intra un singur element,

de natura psihologica – falsa reprezentare a realitatii – de unde rezulta si

dificultatea probarii, dovedirii sale.

e.Conditii cerute ca eroarea sa fie viciu de consimtamînt

Doua conditii se cer cumulativ a fi întrunite pentru ca falsa repre-

zentare a realitatii, la încheiera unui act juridic civil, sa aiba valoare de

viciu de consimtamînt ;

-elementul asupra caruia cade falsa reprezentare sa fii fost hotarîtor ,

pentru încheierea actului, în sensul ca daca s-ar fi cunoscut realitatea,

actul nu s-ar fi încheiat (aprecierea se fce subiectiv); prin exceptie doar

se poate apela la un criteriu obiectiv

Preview document

Viciile de Consimtamant - Pagina 1
Viciile de Consimtamant - Pagina 2
Viciile de Consimtamant - Pagina 3
Viciile de Consimtamant - Pagina 4
Viciile de Consimtamant - Pagina 5
Viciile de Consimtamant - Pagina 6
Viciile de Consimtamant - Pagina 7
Viciile de Consimtamant - Pagina 8
Viciile de Consimtamant - Pagina 9
Viciile de Consimtamant - Pagina 10
Viciile de Consimtamant - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Viciile de Consimtamant.doc

Alții au mai descărcat și

Obiectul Raportului Juridic Civil

1. Definitie Obiectul raportului juridic civil se defineste ca fiind actiunea sau inactiunea la care are dreptul subiectul activ si la care este...

Drept Civil - Viciile de Consimtamant

Consimtamantul Prin consimtamant se intelege "acea conditie esentiala, de fond si generala, a actului juridic civil care conta in hotararea de a...

Drept Civil

1)Este termenul un eveniment viitor si nesigur ca realizare, pâna la care se amâna fie începerea, fie stingerea posibilitatii de exercitare a...

Viciile de Consimțământ

Consimtamantul  cu sau fara vicii Consimtamantul reprezinta acordul de vointa al partilor unui contract. Pentru incheierea unui contract nu...

Viciile de Consimtamant

Conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii sunt stabilite in Codul civil si sunt urmatoarele: 1) capacitatea de a contracta; 2)...

Dreptul de Proprietate Privata in Romania

1. Notiuni generale ale dreptului de proprietate Potrivit art. 480 din Codul civil “Proprietatea este dreptul ce-l are cineva de a se bucura si...

Drept Civil - Consimtamantul in Actele Juridice Civile

Noţiunea actului juridic Definiţii formulate în literatura de specialitate Există două categorii de definiţii date, în doctrina actelor jurdice...

Viciile de Consimțământ

Viciile de consimţământ 1.Introducere Consimțământul este o condiție de fond, o condiție esențială și generală de valabilitate a actului juridic...

Te-ar putea interesa și

Voința Juridică

1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.1. Preliminarii Voinţa este neîndoielnic unul dintre cuvintele cu o mare frecvenţă în limbajul uzual datorită, in...

Viciile de Consimțământ în Viziunea Noului Cod Civil

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND VICIILE DE CONSIMŢĂMÂNT I.1. Corelaţia voinţa juridică – consimţământ Voinţa este neîndoielnic unul...

Viciile de Consimtamant la Incheierea Contractului de Munca

INTRODUCERE Oamenii îşi desfăşoară activitatea în societate. Între indivizi se stabilesc diferite relaţii sociale. O parte dintre aceste relaţii...

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Introducere „Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă...

Drept Civil - Viciile de Consimtamant

Consimtamantul Prin consimtamant se intelege "acea conditie esentiala, de fond si generala, a actului juridic civil care conta in hotararea de a...

Viciile de Consimțământ

Consimtamantul  cu sau fara vicii Consimtamantul reprezinta acordul de vointa al partilor unui contract. Pentru incheierea unui contract nu...

Viciile de Consimtamant

Conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii sunt stabilite in Codul civil si sunt urmatoarele: 1) capacitatea de a contracta; 2)...

Consimțământul în Actele Juridice Civile

Consimtamântul este acea conditie esentiala, de fond si generala a actului juridic civil care consta in hotarârea de a incheia un act juridic...

Ai nevoie de altceva?