Viciile de Consimțământ

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3912
Mărime: 31.91KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

Viciile de consimţământ

1.Introducere

Consimțământul este o condiție de fond, o condiție esențială și generală de valabilitate a actului juridic civil. Prin consimțământ se înțelege manifestarea hotărârii de a încheia actul juridic civil, de a se obliga juridicește. Consimțământul formează împreună cu cauza- scopul, voinţa juridică.

Din punct de vedere terminologic, consimţământul are două sensuri:

Într-un prim sens, se are în vedere voinţa exteriorizată a autorului actului unilateral sau a uneia dintre părţile actului bilateral.( acest sens este utilizat în art. 953 Cod civil).

Într-un al doilea sens, prin consimţământ se înţelege acordul de voinţă al părţilor în actele bilaterale şi multilaterale. ( Acest sens este utilizat în art. 969 al. 2 Cod civil) .

Pentru a fi valabil şi a produce efecte juridice, consimţământul trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii: să emane de la o persoană cu discernământ, să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice, să fie exteriorizat, să nu fie alterat de vreun viciu de consimţământ.

Legea civilă cere ca formarea voinţei să fie liberă, neînfluenţată, nealterată prin ceea ce numim vicii de consimţământ sau vicii ale voinţei.

Viciile de consimţământ sunt : eroarea, dolul ( viclenia) violenţa şi leziunea.

2.Eroarea

2.1. Definiţie şi reglementare

Prin eroare se înţelege „ falsa reprezentare a realităţii la încheierea unui act juridic civil” .

În Codul Civil se găsesc trei dispoziţii legale cu caracter de principiu relativ la eroare, şi anume: art. 953 – 954 şi 961. Prima şi ultima sunt dispoziţii comune atât erorii cât şi dolului şi violenţei, numai art. 954 se referă în exclusivitate la eroare.

Potrivit art. 954 : „Eroarea nu produce nulitate decât când cade asupra substanţei obiectului convenţiei.

Eroarea nu produce nulitate când cade asupra persoanei cu care s-a contractat, afară numai când consideraţia persoanei este cauza principală, pentru care s-a făcut convenţia”

În primul alineat este reglementată eroarea asupra calităţilor substanţiale ale obiectului actului ( error in substantiam), iar în al doilea, eroarea asupra identităţii ori calităţilor persoanei contractante ( error in personam).

2.2. Clasificare

După natura realităţii fals reprezentate se distinge între eroarea de fapt şi eroarea de drept.

Eroarea de fapt consta în falsa reprezentare a unei stări ori situaţii faptice ( fizice sau intelectuale) la încheierea actului juridic. Ea priveşte fie obiectul sau valoarea actului, fie persoana contractantă.

Eroarea de drept înseamnă falsa reprezentare a existenţei sau conţinutului unei norme juridice civile.

Facem precizarea că problema admisibilităţii erorii de drept ca viciu de consimţământ este controversată în literatura de specialitate .

Într-o primă opinie , susţinându-se teza inadmisibilităţii erorii de drept ca viciu de consimţământ, se aduce ca argument obligaţia cunoaşterii legii întemeiată pe prezumţia de cunoaştere a legilor, astfel încât nimănui nu-i poate fi îngăduită apărarea bazată pe invocarea necunoaşterii legii civile, căci nemo censetur ignorare legem. Realitatea dezminte, această supoziţie demonstrând că multă lume nu cunoaşte legile civile.

Într-o altă opinie 4, la care ne raliem, se consideră, dimpotrivă, admisibilă eroarea de drept ca viciu de consimţământ cu condiţia să nu fie vorba de norme imperative ( de ordine publică).

Preview document

Viciile de Consimțământ - Pagina 1
Viciile de Consimțământ - Pagina 2
Viciile de Consimțământ - Pagina 3
Viciile de Consimțământ - Pagina 4
Viciile de Consimțământ - Pagina 5
Viciile de Consimțământ - Pagina 6
Viciile de Consimțământ - Pagina 7
Viciile de Consimțământ - Pagina 8
Viciile de Consimțământ - Pagina 9
Viciile de Consimțământ - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Viciile de Consimtamant.docx

Alții au mai descărcat și

Drept civil - viciile de consimțământ

Consimtamantul Prin consimtamant se intelege "acea conditie esentiala, de fond si generala, a actului juridic civil care conta in hotararea de a...

Viciile de consimțământ

EROAREA a. Definitie Eroarea este falsa reprezentare a realitatii la încheierea unui act juridic civil. b. Reglementare.Conform art.954 Cod...

Viciile de consimțământ

Conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii sunt stabilite in Codul civil si sunt urmatoarele: 1) capacitatea de a contracta; 2)...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Consimțământul

Consamtamant – incredintare, aprobare, asentiment; Adeziune nesilita, aderare de buna voie la ceva etc Consimtamantul este manifestarea de vointa...

Sinteze Drept Civil

1. NOTIUNEA SI OBIECTUL DREPTULUI CIVIL Dreptul civil este acea ramura a sistemului de drept care reglementeaza raporturi patrimoniale si...

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept Civil

1. X, Y şi Z au dobândit printr-un act autentic de vânzare-cumpărare două imobile cu câte patru apartamente fiecare. Proprietarii au cumpărat...

Te-ar putea interesa și

Voința Juridică

1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.1. Preliminarii Voinţa este neîndoielnic unul dintre cuvintele cu o mare frecvenţă în limbajul uzual datorită, in...

Viciile de Consimțământ în Viziunea Noului Cod Civil

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND VICIILE DE CONSIMŢĂMÂNT I.1. Corelaţia voinţa juridică – consimţământ Voinţa este neîndoielnic unul...

Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă

INTRODUCERE Oamenii îşi desfăşoară activitatea în societate. Între indivizi se stabilesc diferite relaţii sociale. O parte dintre aceste relaţii...

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Introducere „Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă...

Drept civil - viciile de consimțământ

Consimtamantul Prin consimtamant se intelege "acea conditie esentiala, de fond si generala, a actului juridic civil care conta in hotararea de a...

Viciile de consimțământ

EROAREA a. Definitie Eroarea este falsa reprezentare a realitatii la încheierea unui act juridic civil. b. Reglementare.Conform art.954 Cod...

Viciile de Consimțământ

Consimtamantul  cu sau fara vicii Consimtamantul reprezinta acordul de vointa al partilor unui contract. Pentru incheierea unui contract nu...

Viciile de consimțământ

Conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii sunt stabilite in Codul civil si sunt urmatoarele: 1) capacitatea de a contracta; 2)...

Ai nevoie de altceva?