Toate referatele din domeniul Drept Comercial

 • Cerere, reclamatie, procedura generala de solutionare a petitiilor

  INTRODUCERE CEREREA Cererea este o categorie economică ce exprimă în anumite condiții social-istorice nevoia socială. Cererea reprezintă cantitatea de bunuri și servicii pe care consumatorii sunt dispuși să o cumpere la un anumit preț, într-un timp determinat. Este evident că cererea poate fi privită ca o parte a nevoi sociale determinată de mărimea mijloacelor bănești de care dispun cumpărătorii, de puterea de cumpărare a acestora. Nevoile de consum ale oamenilor sunt multiple și ample....

 • Tratatul de la Lisabona

  Tratatul de la Lisabona, cunoscut în faza de proiect sub numele de Tratatul de Reformă este un tratat destinat să înlocuiască tratatul constituțional european, proiect abandonat ca urmare a respingerii, prin referendum, de către Olanda și Franța. Noul Tratat a fost semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007 de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE).Prin acest tratat , UE dobândește: - personalitate juridică având capacitate de reprezentare pentru toate statele , - se extind...

 • Principiile dreptului afacerilor

  1. Dispoziții generale despre Dreptul afacerilor Putem defini Dreptul afacerilor, în sens larg, ca fiind totalitatea activităților economice,bancare, financiare, etc, prin care se realizează, la nivel mondial, schimburile economice.cooperarea economica și tehnico-stiințifică Dreptul Afacerilor este definit prin însăși gama de operațiuni de import/export, derulate de persoane fizice și/sau juridice dintr-un stat cu parteneri cu aceeași vocație dintr-un alt stat, având ca obiect mărfurile,...

 • Justitie constitutionala

  Noțiunea de justiție constituțională. Noțiunea de control al constituționalității legilor. Apariția constituției ca așezământ politico-juridic fundamental al unei organizări statale, a determinat necesitatea aprecierii forței sale juridice în raport cu celelalte norme ale sistemului de drept. Principiul supremației constituției sau al ,,supralegalității constituționale”, dedus din însăși structura și scopul acesteia, necesită un sistem de garanții împotriva eventualelor încălcări prin legi...

 • Curtea de justitie a Uniunii Europene

  Curtea de justiție a Uniunii Europene (CJUE), numită în trecut Curtea Europeană de Justiție (CEJ) își are sediul în Luxemburg și este organul juridic suprem al Uniunii Europene. Denumirea corectă a CJUE ar trebui să fie însă „Curțile de Justiție ale Uniunii Europene”, fiindcă CJUE cuprinde trei instanțe diferite: Curtea de Justiție, Curtea Generală și Tribunalul Funcției Publice. Curtea Europeană de Justiție nu trebuie confundată cu Curtea Europeană de Justiție pentru Drepturile Omului cu...

 • Constituirea societatilor comerciale

  Constituirea societăților comerciale este supusă îndeplinirii unor cerințe generale, valabile pentru oricare dintre formele asociative, cerințe care privesc- în special asociații (părțile contractante), actul constitutiv (contractul de societate și statutul),capitalul social, obiectul de activitate și determinarea elementelor de identificare ale societății. Procedura de constituire a societății comerciale presupune parcurgerea a două etape obligatorii: - Redactarea actului constitutiv și...

 • Fuziunea societatilor comerciale

  Societățile comerciale au fost și sunt în prezent cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane și financiare pentru realizarea unor scopuri sociale, ca și pentru satisfacerea unor interese personale ale înteprinzătorilor, ele contribuind la dezvoltarea comunicațiilor care au permis extinderea piețelor cu toate consecințele benefice asupra civilizației moderne. Pe perioada existenței societății comerciale pot apărea o serie de modificări a patrimoniului cum sunt:...

 • Business law - Aspects of contract - Financial Accounting

  Q1.1: What are the essential elements of forming a valid contract? Explain the importance of each element by providing relevant legal principles derived from decided cases. Guenter Heinz Treitel in The Law of Contract defines a contract as an agreement giving rise to obligations which are enforced or recognized by law. The factor which distinguishes contractual form from other legal obligations is that they are based on the agreement of the contracting parties. The essential elements of...

 • Incheierea, modificarea si executarea contractului individual de munca

  Contractul individual de muncă poate fi definit ca fiind înţelegerea încheiată pentru o perioadă nedeterminată sau determinată între o persoană fizică, denumită salariat şi o persoană fizică sau juridică denumite angajator, prin care cel dintâi se obligă să presteze o muncă (activitate) utilă în folosul şi sub autoritatea unităţii, iar cel de-al doilea să-i plătească un salariu în schimbul activităţii prestate şi să-i asigure condiţii corespunzătoare de muncă (de lucru). Contractul...

 • Natura juridica a raporturilor administrative - Societatea comerciala

  Putem spune că dreptul comercial (devenit al profesioniștilor) este și va rămâne ramura cea mai dinamică a dreptului privat. Acesta este definit ca fiind ansamblul de norme juridice de drept privat aplicate raporturilor juridice izvorâte din acte juridice, fapte şi operaţiuni considerate de lege ca fapte de comerţ precum şi raporturile juridice la care participă comercianţii. În acest sens, ajungem la concluzia conform căreia dreptul comercial cuprinde acele norme juridice care reglementează...

 • Curtea de arbitraj Bucuresti - Organizare si functionare

  Arbitrajul reprezinta un mijloc corespunzator de a reglementa rapid si in mod echitabil litigiile care pot sa apara din tranzactiile comerciale in domeniul schimburilor de bunuri si de servicii precum si din contractele de cooperare industriala. Pentru a avea o dezvoltare si promovare a comertului si cooperarii Adunarea Generala a Oganizatiei Natiunilor Unite recomanda difuzarea si aplicarea sa cat mai larga in lume, prin acest lucru fiindu-i recunoscuta utilitatea arbitrajului ca metoda de...

 • Functionarea societatilor in comandita simpla

  Societatea in comandita simpla este definita in art. 2 lit.b din Legea nr.31/1990. Este societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspundere nelimitata si solidara a asociatilor comanditati. Comanditarii raspund numai pana la concurenta aporturilor lor. Societatea in comandita a aparut in Evul Mediu, intr-o perioada cand detinatorii de capitaluri (clericii, nobilii si militarii) au cautat o solutie de a le investi in mod profitabil. Dreptul...

 • Arbitrajul ca mijloc de solutionare a conflictelor

  Arbitrajul este reglementat de Codul de procedura civila , reglementare ce reprezinta dreptul comun pentru toate formele de arbitraj privat. Prin incheierea unei conventii de arbitraj, partile isi asuma unele obligatii specifice. Ele se angajeaza sa supuna diferendul lor unui anumit arbitraj, sa aleaga arbitrii si sa execute de buna voie sentinta pronuntata Arbitrajul nu reprezinta un concurent al justitiei statale, dupa cum nici nu urmareste sa stirbeasca domeniul acesteia. Relatiile...

 • Jurisdictia speciala in materia solutionarii conflictelor de munca

  Potrivit art. 2 pct. 1 lit. c, Cod procedura civila, tribunalul solutioneaza litigiile privind conflictele de munca cu exceptia celor date in competenta altor instante. In contextul noului Cod de procedura civila , si a Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010, prin dispozitiile art. 95 pct. 1, prevede ca tribunalul judeca in prima instanta toate cererile care nu sunt date prin lege in competenta altor instante. Tribunalul judeca in prima instanta , toate cererile...

 • Medierea - Instrumentul managementului de conflicte

  In relatii interpersonale de multe ori se iveste conflictul. Problema apare din faptul ca persoanele implicate in conflict nu erau capabili sa se inteleaga; participantii nu pot rezolva conflictele aparute din relatii interpersonale. Conflictul apare din faptul ca exista in situatia respectiva: - diferente de interese reale, - interpretare gresita a situatiei, - informatii false. Managementul conflictelor are doua strategii diferite de rezolvare. Una este caracterizata prin pozitionare,...

Pagina 1 din 23