Referatele din domeniul Drept Comercial

Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale

Introducere Pentru a putea stabili noțiunea dreptului comercial, trebuie întâi să întelegem noțiunea de comerț. Noțiunea de comerț provine din cuvântul latin „commercium” care se traduce prin „operațiuni cu mărfuri”. Din punct de vedere economic activitatea de comerț constă în circulația mărfii de la producător la... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tipuri de societăți. Societatea în comandită

1. Introducere În România persoanele juridice pot desfășura activități economice sub mai multe forme reglementate conform Legii 31/1990 privind societățile (în continuare voi folosi denumirea prescurtată: Legea 31/1990). Legea reglementează formele de societăți care pot fi consituite și pot funcționa legal în... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Persoana fizică autorizată (PFA). Avantaje și dezavantaje

1. Introducere În lucrarea de față urmează să analizăm Persoana fizică autorizată (în cele ce urmează va fi prescurtată PFA) ca tip de întreprindere unipersonală (denumită și întreprindere individuală), regimul juridic aplicabil acestui tip de întreprindere, condițiile de înființare și funcționare în comparației cu... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Organizarea și funcțiile Oficiului Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C) și a oficiilor registrului comerțului

1. Introducere O.N.R.C. este o instituție publică cu personalitate juridică aflată în coordonarea Ministerului Justiției. Activitatea și modul de organizare și funcționare a acestei instituții este reglementată prin Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată cu modificări și completări ulterioare... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Autonomia dreptului comercial - dreptului afacerilor. Avantaje și dezavantaje

1. Introducere În lucrarea de față urmează să analizăm conceptul de autonomie a dreptului comercial/al afacerilor în cadrul sistemelor globale de reprezentare, de la apariția acestuia și până în ziua de azi și argumentele pro și contra aplicării acestuia în detrimentul sistemului unității dreptului privat. Această... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Formarea profesională a angajaților

Perfecționarea profesională este atât un drept cât și o obligație a fiecărui salariat în parte. Formarea profesională reprezintă una din modalitățile de perfecționare a angajaților, care îi ajută să își îmbunătățească pregătirea profesională și să acumuleze cunoștinte pentru a avansa la locul de muncă. Formarea... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Contractul de societate și statutul societăților

Introducere În ceea ce privește procedura de constituire a unei societăți, este necesară respectarea unor reguli și formalități în momentul înființării unei societăți comerciale. Putem afirma că o societate comercială reprezintă, în esență, un contract și, deopotrivă, o persoană juridică. La baza formării unei... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Business organisations

Introduction This report aims to present which are the business organisations in the UK and what are their sources of law, business transactions, what is the nature and management of a company, what are the differences between organisations, for helping Sam, the owner of IOM Solutions, to choose a more suitable... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Particularități ale proprietății cooperatiste

Noțiuni generale ale cooperativelor Noțiunea cooperației. Cooperația reprezintă un sector specific al economiei. Ea funcționează prin societăți cooperative și alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial sau național. În raport de obiectul de activitate societățile cooperative pot fi: a) societăți... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Societatea pe acțiuni

I.Societatea pe acțiuni și trăsăturile sale Societatea pe acțiuni este forma cea mai complexă și, totodată, cea mai evoluată a societății comerciale. În această formă de societate contează mai mult aporturile asociațiilor decât calitățile acestora. Datorită importanței aporturilor la formarea capitalului social și... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Practicile concertate

Într-o epocă a globalizării,caracterizată prin reducerea sau chiar dispariția barierelor în calea liberei circulații a bunurilor,serviciilor,capitalurilor și persoanelor,conducerea fiecărei țări are obligația de a acționa astfel încât să fie asigurat un mediu concurențial predictibil și prietenos.Astfel art.101 din... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Fondul de comerț

1. Fondul de comerț Desfășurarea unei activități comerciale impune existența și folosirea unor instrumente de lucru adecvate. Acestea pot fi, în funcție de obiectul comerțului, bunuri precum: local, mobilier, mărfuri, instalații, brevete de invenții etc. Toate aceste bunuri destinate realizării activității... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Răspunderea administratorului într-o societate

Introducere Pentru a putea determina care sunt faptele ce atrag răspunderea administratorului unei societăți, este necesar de a porni de la natura juridică a funcției de administator al societății. Întrucât nu există o definiție legală a funcției de administrator, doctrina a fost cea responsabilă de crearea... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Diplomația între realism și idealism - Studiul teoriilor internaționale

Introducere Scena internațională actuală se află intr-o continuă preocupare în materie de identificare și prevenire a diverselor forme de conflict internațional. Teoriile moderne au evidențiat rolul pe care îl au aceste inițiative de a crea conflicte și inițiative de a le diminua. Cercetările actuale se... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici structurale ale Uniunii Europene

-Introducere- Uniunea Europeană (UE) este o uniune politică și economică a 28 de state membre situate în principal în Europa. Are o suprafață de 4.475.757 km2 și o populație estimată de aproximativ 513 milioane. UE a dezvoltat o piață unică internă printr-un sistem standardizat de legi care se aplică în toate... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview