Toate referatele din domeniul Drept Comercial

 • Justitie constitutionala

  Noțiunea de justiție constituțională. Noțiunea de control al constituționalității legilor. Apariția constituției ca așezământ politico-juridic fundamental al unei organizări statale, a determinat necesitatea aprecierii forței sale juridice în raport cu celelalte norme ale sistemului de drept. Principiul supremației constituției sau al ,,supralegalității constituționale”, dedus din însăși structura și scopul acesteia, necesită un sistem de garanții împotriva eventualelor încălcări prin legi...

 • Curtea de justitie a Uniunii Europene

  Curtea de justiție a Uniunii Europene (CJUE), numită în trecut Curtea Europeană de Justiție (CEJ) își are sediul în Luxemburg și este organul juridic suprem al Uniunii Europene. Denumirea corectă a CJUE ar trebui să fie însă „Curțile de Justiție ale Uniunii Europene”, fiindcă CJUE cuprinde trei instanțe diferite: Curtea de Justiție, Curtea Generală și Tribunalul Funcției Publice. Curtea Europeană de Justiție nu trebuie confundată cu Curtea Europeană de Justiție pentru Drepturile Omului cu...

 • Constituirea societatilor comerciale

  Constituirea societăților comerciale este supusă îndeplinirii unor cerințe generale, valabile pentru oricare dintre formele asociative, cerințe care privesc- în special asociații (părțile contractante), actul constitutiv (contractul de societate și statutul),capitalul social, obiectul de activitate și determinarea elementelor de identificare ale societății. Procedura de constituire a societății comerciale presupune parcurgerea a două etape obligatorii: - Redactarea actului constitutiv și...

 • Fuziunea societatilor comerciale

  Societățile comerciale au fost și sunt în prezent cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane și financiare pentru realizarea unor scopuri sociale, ca și pentru satisfacerea unor interese personale ale înteprinzătorilor, ele contribuind la dezvoltarea comunicațiilor care au permis extinderea piețelor cu toate consecințele benefice asupra civilizației moderne. Pe perioada existenței societății comerciale pot apărea o serie de modificări a patrimoniului cum sunt:...

 • Business law - Aspects of contract - Financial Accounting

  Q1.1: What are the essential elements of forming a valid contract? Explain the importance of each element by providing relevant legal principles derived from decided cases. Guenter Heinz Treitel in The Law of Contract defines a contract as an agreement giving rise to obligations which are enforced or recognized by law. The factor which distinguishes contractual form from other legal obligations is that they are based on the agreement of the contracting parties. The essential elements of...

 • Incheierea, modificarea si executarea contractului individual de munca

  Contractul individual de muncă poate fi definit ca fiind înţelegerea încheiată pentru o perioadă nedeterminată sau determinată între o persoană fizică, denumită salariat şi o persoană fizică sau juridică denumite angajator, prin care cel dintâi se obligă să presteze o muncă (activitate) utilă în folosul şi sub autoritatea unităţii, iar cel de-al doilea să-i plătească un salariu în schimbul activităţii prestate şi să-i asigure condiţii corespunzătoare de muncă (de lucru). Contractul...

 • Natura juridica a raporturilor administrative - Societatea comerciala

  Putem spune că dreptul comercial (devenit al profesioniștilor) este și va rămâne ramura cea mai dinamică a dreptului privat. Acesta este definit ca fiind ansamblul de norme juridice de drept privat aplicate raporturilor juridice izvorâte din acte juridice, fapte şi operaţiuni considerate de lege ca fapte de comerţ precum şi raporturile juridice la care participă comercianţii. În acest sens, ajungem la concluzia conform căreia dreptul comercial cuprinde acele norme juridice care reglementează...

 • Curtea de arbitraj Bucuresti - Organizare si functionare

  Arbitrajul reprezinta un mijloc corespunzator de a reglementa rapid si in mod echitabil litigiile care pot sa apara din tranzactiile comerciale in domeniul schimburilor de bunuri si de servicii precum si din contractele de cooperare industriala. Pentru a avea o dezvoltare si promovare a comertului si cooperarii Adunarea Generala a Oganizatiei Natiunilor Unite recomanda difuzarea si aplicarea sa cat mai larga in lume, prin acest lucru fiindu-i recunoscuta utilitatea arbitrajului ca metoda de...

 • Functionarea societatilor in comandita simpla

  Societatea in comandita simpla este definita in art. 2 lit.b din Legea nr.31/1990. Este societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspundere nelimitata si solidara a asociatilor comanditati. Comanditarii raspund numai pana la concurenta aporturilor lor. Societatea in comandita a aparut in Evul Mediu, intr-o perioada cand detinatorii de capitaluri (clericii, nobilii si militarii) au cautat o solutie de a le investi in mod profitabil. Dreptul...

 • Arbitrajul ca mijloc de solutionare a conflictelor

  Arbitrajul este reglementat de Codul de procedura civila , reglementare ce reprezinta dreptul comun pentru toate formele de arbitraj privat. Prin incheierea unei conventii de arbitraj, partile isi asuma unele obligatii specifice. Ele se angajeaza sa supuna diferendul lor unui anumit arbitraj, sa aleaga arbitrii si sa execute de buna voie sentinta pronuntata Arbitrajul nu reprezinta un concurent al justitiei statale, dupa cum nici nu urmareste sa stirbeasca domeniul acesteia. Relatiile...

 • Jurisdictia speciala in materia solutionarii conflictelor de munca

  Potrivit art. 2 pct. 1 lit. c, Cod procedura civila, tribunalul solutioneaza litigiile privind conflictele de munca cu exceptia celor date in competenta altor instante. In contextul noului Cod de procedura civila , si a Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010, prin dispozitiile art. 95 pct. 1, prevede ca tribunalul judeca in prima instanta toate cererile care nu sunt date prin lege in competenta altor instante. Tribunalul judeca in prima instanta , toate cererile...

 • Medierea - Instrumentul managementului de conflicte

  In relatii interpersonale de multe ori se iveste conflictul. Problema apare din faptul ca persoanele implicate in conflict nu erau capabili sa se inteleaga; participantii nu pot rezolva conflictele aparute din relatii interpersonale. Conflictul apare din faptul ca exista in situatia respectiva: - diferente de interese reale, - interpretare gresita a situatiei, - informatii false. Managementul conflictelor are doua strategii diferite de rezolvare. Una este caracterizata prin pozitionare,...

 • Entitatile in dificultate - Principiul continuitatii activitatii - Going concern assumption

  Organizațiile în dificultate și continuitatea exploatării (principiul continuității activității) CUVINTE-CHEIE: entitate în dificultate; risc; cauze ale dificultăţilor; tipologia întreprinderilor în dificultate; proces de degradare; depreciere; criză; lichiditate; rentabilitate; echilibru financiar; stare de insolvenţă; continuitatea exploatării; faliment; lichidare, on going concern assumption. Conceptul de întreprindere în dificultate şi cadrul de definire Până la data de referință a...

 • Societatea coomerciala

  Conceptul de societate comerciala Societatea anonima sau pe actiuni din sec. XVII A. Patrimoniul primeste personalitate. Teoria personalitatii corpului (incorporation) B. Limitarea riscului si a raspunderii tuturor membrilor gruparii C. Anonimatul si prevalenta capitalului fata de elementele personale ale partenerilor D. Posibilitatea de a parasi asocierea prin vanzarea facila a actiunilor catre alti parteneri interesati 1. Originea si evolutia A. În dreptul roman, societăţile erau de...

 • Societati comerciale pe actiuni

  Capitolul I. Notiuni definitorii ale societatii comerciale pe actiuni 1.1.Definitia societatii comerciale pe actiuni Desi Leagea nr. 31/1990 privind societatile comerciale asigura o reglemtare cuprinzatoare acestei forme de societate, ea nu da o definitie a acesteia, rezumandu-se la a prezenta doar elementele esentiale:este societatea ale carei obligatii sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii sunt obligati numai in limita actiunilor lor. Teoria juridica a defi societatea ca...

Pagina 1 din 23