Abuzurile Minoritatilor

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Abuzurile Minoritatilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Societăţile comerciale

Subiectele de drept comercial

- Comercianţii -

Codul comercial nu dă o definiţie comerciantului, precizând doar cine are calitatea de comerciant. Articolul 7 prevede: „sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ (având comerţul ca profesiune obişnuită) şi societăţile comerciale”. Deci au calitatea de comercianţi persoanele fizice şi juridice care desfăşoară o activitate comercială cu caracter profesional.

Calitatea de comerciant implică un statut juridic diferit de cel al necomerciantului:

1. Legea instituie anumite obligaţii pentru comercianţi, considerate obligaţii profesionale ale acestora:

- înainte de începutul activităţii comerciale, comerciantul este obligat să ceară înmatricularea (ănregistrarea) în Registrul Comercial;

- în cursul exercitării comerţului să ceară înscierea în acelaşi registru amenţiunii privind actele şi faptele comerciale;

- la încetarea activităţii trebuie să ceară radierea înmatriculării din Registru;

- are obligaţia să ţină registre comerciale (de contabilitate) pentru consemnarea operaţiunilor comerciale;

- este obligat să desfăşoare activităţi comerciale în condiţiile concurenţei loiale.

2. legea instituie o prezumţie de comercialitate pentru toate actele săvârşite de un comerciant.

3. actele comerciale închieiate de un comerciant sunt supuse unor reguli speciale derogării de la dreptul civil:

- în obligaţiile coemrciale, codebitorii sunt prezumaţi că s-au obligat solidar;

- datoriile comerciale în bani produc dobânzi din ziua în care devin exigibile;

- în raporturile comerciale dovada drepturilor ce rezultă din acestea se poate face cu orice mijloc de probă admis de lege.

4. în cazul încetării preţurilor pentru determinarea datoriei comerciale, comerciantul poate fi supus procedurii lichidării şi falimentului.

5. comercianţii pot participa la constituirea unor camere de comerţ şi industrie.

6. comercianţii sunt supuşi impozitului pe profitul realizat din activitatea comercială. Deşi codul comercial face referiri numai la persoane fizice comerciante şi juridice comerciante, legea comercială reglementează şi aşte categorii.

Reglementarea comerciantului:

- codul comercial articolul 7;

- legea 26/1990 republicată şi modificată prin legea 161/2003, coroborată cu ordinul de urgenţă 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru autorizarea funcţiilor comerciantului

- legea 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilr economice de către persoanele fizice. Odată cu intrarea în vigoare a legii 507/2002 s-a abrogat expres decretul legii 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi comerciale pe baza liberei iniţiative;

- legea 509/2002 privind organizarea comercianţilor permanenţi.

Comercinatul persoană fizică

Potrivit articolului 7 pentru ca o persoană fizică să fie comerciant trebuie să săvârşească fapte de comerţ ca o profesiune obişnuită.

Condiţii impuse comercianţilor persoane fizice:

1. persoana fizică să aibă capacitatea juridică cerută de lege;

2. persoana fizică să exercite în mod obişnuit, cu titlu de profesie, fapte de comerţ;

3. comerţul astfel desfăşurat să fie în nume propriu;

4. activitatea comercială să aibă drept scop obţinerea de profit excluzându-se în principiu activitatea nelucrativă;

5. comercinaţii persoană fizică să actioneze asumându-şi riscul comerţului său;

6. comercinaţii persoană fizică să fie autorizaţi în condiţiile legii.

Legea 507/2002 reglementează atât membrii asociaţiilor familiale, cât şi cei care desfăşoară activitatea economică în mod independent, aceştia numindu-se angajaţi proprii. Legea prevede că angajaţii proprii nu presupune raporturi de muncă faţă de un angajator. Această caliatate se referă la dreptul celui în cauză de a fi asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (sănătate, şomaj) în condiţiile prevederilor legilor speciale.

Aceeaşi lege interzice în mod imperativ şi expres, atât pentru comercianţii independenţi, cât şi pentru cazul asocianţiilor familiare, dreptul ca aceştia să încheie contract individual de muncă cu salariaţi pentru desfăşurarea activităţilor autorizate

Fisiere in arhiva (1):

  • Abuzurile Minoritatilor.doc