Administrarea Societatilor Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Administrarea Societatilor Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Stanciu Carpenaru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Administrarea societatilor comerciale este reglementata de L.311990 cu modificarile ulterioare prin L.4412006.

Administrarea societatilor comerciale variaza in functie de forma societatii. Forma de administrare intre societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla,societatea cu raspundere limitata si societatate in comandita pe actiuni nu variaza foarte mult, cele mai importante modificare si cele mai variate forme de administrare intalnim la societatile pe actiuni,indeosebi la societatile pe actiuni cotate.

Societatea in nume colectiv:

Administrare societatilor in nume colectiv este efectuata de catre unul sau mai multi administrator,care pot fi asociati sau neasociati,persoane fizice sau persoane juridice. Administratorii pot fi numiti prin actul constitutiv sau alesi de catre asociati. In cazul in care in contractul de societate nu a fost stabilit modul de exercitare a mandatului de catre administratori,atunci fiecare dintre ei poate lucra in mod individual, cu conditia sa nu depaseasca limitele operatiilor obisnuite de comert pe care le exercita societatea.

Societatea in comandita simpla:

Administrarea societatilor in comandita simpla este aproximativ ca si la societatea in nume colectiv,cu exceptia faptului ca administratorul unei societati in comandita simpla nu poate fi decat unul sau mai multi asociati comanditati.

Societatea cu raspundere limitata:

Administrare societatilor cu raspundere limitata la fel ca la societatea in nume colectiv poate fi efectuata de catre unul sau mai multi administrator,care la fel pot fi asociati sau neasociati. Daca prin actul constitutiv nu s-a stabilit modul de exercitare a mandatului de catre administrator, atunci fiecare dintre ei poate actiona individual.

Societatea in comandita pe actiuni:

Administrarea societatilor in comandita pe actiuni este guvernata de aceleasi principii ca si societatea in comandita simpla , de acea in contractul de societate trebuie mentionati asociatii comanditati care pot sa exercite functia de administrator.

Societatea pe actiuni:

In cazul societatii pe actiuni modul de administrare este mult mai variat si mai diversificat fata de celelalte categorii de societati. La fel ca si la celelalte categorii de societati,societatea pe actiuni poate fi administrata de unul sau mai multi administrator, in cazul in care sunt mai multi administrator, atunci se creeaza un consiliu de administratie. Administrarea societatilor pe actiuni cunoaste 2 sisteme de administrare, un sistem monist si un sistem dualist. Sistemul monist este alcatuit din consiliu de administratie si directorii societatii, pe cand sistemul dualist este alcatuit din directorat si consiliu de supraveghere, acest sistem de administrare in legislatia noastra ramanand optional la latitudinea asociatilor.

Sistemul monist:

Societa¬tea va fi administrata de unul sau mai multi administratori, urmand doar ca numarul acestora sa fie intotdeauna impar, acestia formand un consiliu de administratie.

Adunarea generala ordinara a actionarilor este organul in sarcina caruia ii revine desemnarea administratorilor cu o singura exceptie, cea a primilor administratori, care sunt numiti prin actul constitutiv. Durata mandatului administra¬torilor nu poate depasi patru ani, durata mandatului primilor membri ai consiliului de administra¬tie, nu poate depasi doi ani ceea ce ar insemna printr-o interpretare literala ca o durata superioara fixata prin actul constitutiv urmeaza a fi redusa.

Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu socie¬tatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordina¬ra a actionarilor.Cu toate acestea insa in cazul in care revocarea se produce fara o justa ca¬uza, administratorul este indreptatit de a reclama plata unor daune-interese. Consiliul de administratie are puterea de a delega conducerea societatii unuia sau mai multor direc¬tori, urmand a fi numit unul dintre ei ca director general.

Se intelege prin director al societatii pe actiuni numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii conform prevederi¬lor legale incidente in materie. Prin urmare, va fi exclusa orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii. Pot fi numiti directori atat persoane care detin calitatea de administratori cat si persoa¬ne din afara consiliului de administratie.Totodata, in mod complementar, prin actul constitutiv sau printr-o hotarare a adunarii generale a actionarilor presedintele consiliului de administratie al societatii poate fi numit si director general.

Delegarea conducerii societatii este obligatorie in cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara. Majoritatea membri¬lor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi. Membri neexecutivi ai consiliului de administratie sunt cei care nu au fost numiti directori.

Persoanele care ocupa functia de director sunt responsabile cu lua¬rea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.Prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administratie poate fi stabilit modul de organizare a activitatii directorilor.

Consiliul de administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii di¬rectorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa consiliul de adminis¬tratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.Consiliul de administratie ii poate revoca pe directori in orice moment, in cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indrep¬tatit la plata unor daune-interese.

Fisiere in arhiva (1):

  • Administrarea Societatilor Comerciale.doc

Alte informatii

Modul de administrare a societatilor comerciale