Administrarea Societatilor pe Actiuni

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Administrarea Societatilor pe Actiuni.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Drept Comercial, Stiinta Administratiei

Cuprins

-Societatile pe actiuni.Consideratii generale
-Sistemul unitar
-Sistemul dualist
-Directoratul
-Consiliul de supreveghere
-Dispozitii comune pentru directorat si consiliul de supraveghere
-Sistemul dualist – un concept modern de administrare

Extras din document

ADMINISTRAREA SOCIETATILOR COMERCIALE PE ACTIUNI POTRIVIT NOILOR REGLEMENTARI LEGALE

Prin adoptarea Legii nr. 441/2006 si publicarea acesteia in Monitorul Oficial , Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale cunoaste importante modificari.

Astfel, societatile pe actiuni vor avea posibilitatea sa opteze pentru doua sisteme de administrare: pentru un sistem unitar cu un consiliu de administratie sau pentru un sistem dualist cu directorat si consiliu de supraveghere.

I. Societatile pe actiuni.Consideratii generale

Societatea pe actiuni este o societate de capitaluri, asociatii raspund pentru pierderile societatii doar in limita actiunilor detinute. Astfel spus, asociatii nu pot pierde mai mult decat au investit.

In Romania reglementarea societatilor pe actiuni este cuprinsa in Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

Pentru a se putea constitui o societate pe actiuni sunt necesari minim doi actionari (pana la modificarea Legii 31/1990 prin Legea 441/2006 erau necesari minim 5 actionari)si un capital social de 90.000 lei (pana in anul 2005 cerintele de capital social erau mult mai modeste de numai 2.500 lei).

II. Sistemul unitar

-Potrivit legii, societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori, numarul acestora fiind intotdeauna impar, pentru a evita situatia de blocaj in decizii, cauzata de o eventuala paritate de voturi.

-In cazul societatilor comerciale pe actiuni, daca sunt mai multi administratori, acestia se vor constitui obligatoriu, intr-un consiliu de administratie

In cazul societatilor cu raspundere limitata, pluralitatea administratorilor nu obliga si la infiintarea unui consiliu de administratie sau a altui organ colegial.

-Noua lege instituie insa si obligatia numirii unui numar minim de administratori, in cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare, situatie in care consiliul de administratie trebuie alcatuit din cel putin trei administratori.

-Administratorii pot fi numiti prin actul constitutiv sau desemnati de catre adunarea generala a actionarilor.

-Legea arata in mod expres ca, pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Potrivit noilor reglementari insa, administratorul poate fi si director al societatii, cumul de functii interzis expres prin dispozitiile legale anterioare potrivit carora directorii executivi nu puteau fi membri in consiliul de administratie.

-O persoana juridica poate fi numita administrator cu obligatia, ca si pana in prezent, a numirii unui reprezentant permament, persoana fizica.

-Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

-In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.

In caz de vacanta a administratorilor, numirea administratorilor provizorii cade in compenta exclusiva a consiliului de administratie.

-Indeplinirea de catre administrator a anumitor conditii de independenta este o cerinta noua in reglementarea cadru a societatilor comerciale in Romania. Prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor se poate prevedea ca unul sau mai multi membri ai consiliului de administratie trebuie sa fie independenti.

Un administrator este dependent daca:

-este director al societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta ori a indeplinit o astfel de functie in ultimii 5 ani;

-este salariat al societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta ori a avut un astfel de raport de munca in ultimii 5 ani;

-primeste sau a primit de la societate o remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele corespunzand calitatii sale de administrator neexecutiv;

-este sau reprezinta un actionar semnificativ al societatii;

-are sau a avut in ultimul an relatii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlata de aceasta, fie personal, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societati care are astfel de relatii cu societatea;

-este sau a fost in ultimii 3 ani asociat ori salariat al actualului auditor financiar al societatii sau al unei societati controlate;

-este director intr-o alta societate in care un director al societatii este administrator neexecutiv;

-a fost administrator neexecutiv al societatii mai mult de 3 mandate;

-este sot/sotie sau ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv cu un director al societatii sau cu o persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-h).

-Presedintele consiliului de administratie este ales de catre consiliul de administratie, dintre membri sai, insa poate fi numit si de catre adunarea generala ordinara care a numit consiliul, daca acest lucru este prevazut in actul constitutiv.

-Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

-Presedintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie insa daca el a fost numit de catre adunarea generala, va putea fi revocat numai de aceasta.

- In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte, pe durata starii de imposibilitate.

-Consiliului de administratie poate creea comitete consultative. Aceste comitete sunt formate din cel putin 2 membri ai consiliului de administratie si sunt insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului, sau cu nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere.

Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor. Legea stabileste si cateva reguli de organizare a acestor comitete. Cel putin un membru al fiecarui comitet trebuie sa fie administrator neexecutiv independent.

Comitetul de audit si cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara, crearea unui comitet de audit in cadrul consiliului de administratie este obligatorie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Administrarea Societatilor pe Actiuni.doc