Administratorul Judicar, Lichidatorul

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Administratorul Judicar, Lichidatorul.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Potrivit definitiei legale cuprinsa in art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei “insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Dispozitia normativa la care ne referim face distinctive intre insolventa vadita si insolventa iminenta. Cea dintai este forma cea mai pregnanta a insolventei actuale. Insolventa este vadita “atunci cand debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori”. Cea de-a doua forma, adica insoventa iminenta, exista atunci cand “se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei”. Ea este o insolventa virtuala, cu perspective certe de a se converti intr-o insolventa potential, chiar vadita, intr-un viitor previzibil.

Starea de insolventa este susceptibila sa caracterizeze numai anumite categorii de debitori. In acest sens, art. 3 pct. 5 din legea 85/2006, precizeaza ca “debitor este persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, care face parte din una dintre categoriile prevazute de lege, al carui patrimoniu se afla in stare de insoventa”.

Insolventa debiorului este asimilata cu starea de incetare a platilor acestuia, adica neputinta comerciantului de a plati la termen datoriile comerciale. Cu alte cuvinte, incapacitatea comerciantului de a onora plata datoriilor sale provenite din operatiunile desfasurate in cadrul activitatii comerciale nu echivaleaza cu starea de insolvabilitate intrucat acestea implica insuficienta activului in raport cu pasivul patrimonial, adica “neputinta concomitenta de a putea acoperii tot pasivul existent la acea epoca cu produsul activului debitorului”.

Conform art. 31 din Legea nr. 85/2006, orice creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii impotriva unui debitor prezumat in insolventa poate formula o cerere introductive. In conceptia legiuitorului, creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei este creditorul a carui creanta impotriva patrimoniului debitorului este certa, lichida si exigibila de mai mult de 30 zile. (art. 3 pct. 6).

Aceasta definitie legala este insa incompleta deoarece nu orice creditor aflat intr-o astfel de situatie poate solicita instantei de judecata deschiderea procedurii insolventei impotriva debitorului sau, ci anumai acel creditor a carui creanta atinge valoarea-prag prevazuta de lege. Aceasta este de 10.000 RON, iar pentru salariati, de 6 salarii medii pe economie.

Dupa deschiderea procedurii, adunarea generala a actionarilor sau asociatilor debitorului, persoana juridica, va desemna pe cheltuiala acestora, un reprezentant, persoana fizica sau persoana juridica, administratorul special, care sa reprezinte interesele societatii si ale acestora si sa participe la procedura, pe seama debitorului. Dupa ridicarea dreptului de admistrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidator care ii va conduce activitatea comerciala, iar activitatea administratorului special va fi redusa la a reprezenta interesele actionarilor sau a asociatilor. a

Legea 85/2006 privind insolventa prevede ca: “Organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti, judecatorul – sindic, administratorul judiciar si lichidatorul”.

In definirea notiunii de practician in insolventa trebuie avut in vedere faptul ca practicianul este un profesionist cu experienta indelungata, a carui activitate este plasata in sfera procedurilor de insolventa, putand dobandi calitatea de administrator judiciar sau lichidator, dar a procedurilor de lichidare voluntara sau amiabila ori a procedurilor de prevenire a insolventei, inclusiv a masurilor de supraveghere financiara ori de administrare speciala.

In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor sau ulterior, creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator. La fiecare termen de continuare a procedurii, administratorul judiciar va prezenta judecatorului-sindic un raport cuprinzand descrierea modului in care si-a indeplinit atributiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente in averea debitorului. Baza de raportare este luna intreaga, raportul putand cuprinde mai multe luni.

Astfel, administratorul judiciar este definit ca fiind persoana fizica sau persoana juridical, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atributiile prevazute de lege sau stabilite de instanta judecatoreasca, in procedura insolventei, in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare.

Lichidatorul este definit ca fiind persoana fizica sau persoana juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnata sa conduca activitatea debitorului in cadrul procedurii de faliment, atat in procedura generala, cat si in cea simplificata, si sa exercite atributiile prevazute de legea 85/2006 privind procedura insolventei, sau stabilite de instanta judecatoreasca.

Legea nr. 85/2006 reglementeaza doua procedure alternative:

1. procedura generala;

2. procedura simplificata.

Conform textului art. 3 pct. 23 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, procedura simplificata reprezinta procedura prin care un debitor care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. 2 intra in procedura de faliment, fie o data cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 zile, perioada in care vor fi analizate elementele alaturate in lege.

Spre deosebire de procedura simplificata, procedura generala este procedura reglementata din aceasi lege, prin care un debitor care indeplineste conditiile la art. 1 alin. (1), fara a le indeplinii simultan si pe cele de la art. 1 alin. (2), intra dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara sau doar in procedura de faliment.

Adminstratorul judiciar participa la procedura simplificata numai in ipoteza deschiderii procedurii la cererea creditorului si numai pentru o perioada limitata la maximum 50 zile de la numire.

Lichidatorul participa la procedura simplificata ca reprezentant al debitorului fiind desemnat initial de judecatorul – sindic si putand fi inlocuit de acatre cel desemnat ulterior de adunarea creditorilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Administratorul Judicar, Lichidatorul.doc

Alte informatii

AM SUSTINUT REFERATUL IN CADRU FACULTATII DE STIINTE ECONOMICE DIN TIMISOARA IN ANUL I LA MASTER LA PROFILUL AUDIT, EVALUARE SI REORGANIZAREA INTREPRINDERII