Cadrul Legal al IMM-urilor in Romania

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Cadrul Legal al IMM-urilor in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 39 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

CAP. I. INTRODUCERE ÎN STUDIUL IMM-URILOR.4
I.1.MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI.4
I.2.IMPORTANŢA STUDIULUI LEGISLATIEI IMM-URILOR.5
CAP. II. CADRUL GENERAL.6
II.1.DEFINIREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII.7
II.2. ROLUL ŞI IMPORTANŢA IMM-URILOR.11
II.3. PERSPECTIVELE ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII.12
II.4. PROCESUL DE REFORMĂ ŞI DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII.15
CAP. III. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA IMM-URILOR.16
III.1. CARACTERISTICI DISTINCTIVE ALE ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII.16
III.2. PARTICULARITĂŢIILE MANAGERIALE ALE ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII.17
III.3. ÎNTREPRINZĂTORUL.19
III.4. PARTICULARITĂŢIILE ORGANIZATORICE.20
III.5. PLANIFICAREA.21
CAP.IV. ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ.22
IV.1. SEMNIFICAŢIA UE PENTRU ROMÂNIA .22
IV.2. PERSPECTIVELE SECTORULUI IMM-URILOR DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII ÎN STRUCTURILE EUROPENE.27
IV.3. STADIUL TRECERII ROMÂNIEI LA ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOŞTINŢE, ÎN CONTEXTUL EVOLUŢIILOR DIN UNIUNEA EUROPEANĂ.29
IV.4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE PENTRU IMM-URI ÎN PERIOADA
2007-2013 .28
CAP. V. LEGISLAŢIA IMM-URILOR.29
V.1. EDUCAŢIA ŞI INSTRUIREA ANTREPRENORIALĂ.31
V.2. ÎNFIINŢAREA MAI RAPIDĂ ŞI MAI IEFTINĂ DE NOI ÎNTREPRINDERI.32
V.3. LEGI ŞI REGLEMENTĂRI MAI BUNE .33
V.4. EXISTENTA CALIFICĂRILOR NECESARE .34
V.5. EXTINDEREA ACCESULUI ONLINE .35
V.6. PIAŢA UNICĂ .36
V.7. FISCALITATEA ŞI ASPECTELE FINANCIARE .36
V.8. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII TEHNOLOGICE A ÎNTREPRINDERILOR MICI .37
V.9. SUSŢINEREA MODELELOR DE SUCCES DE E-BUSINESS ŞI A MICILOR SOCIETĂŢI COMERCIALE DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ .37
V.10. DEZVOLTAREA UNEI REPREZENTĂRI MAI BUNE ŞI MAI EFICIENTE A INTERESELOR ÎNTREPRINDERILOR MICI LA NIVEL NAŢIONAL .38
CAP. VI. CONCLUZII.39

Extras din document

Motto:

"Nu poti invata pe nimeni nimic.

Poti doar sa ajuti oamenii sa descopere."

Galileo Galilei

CAP. I. INTRODUCERE ÎN STUDIUL IMM-URILOR.

I.1.MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI

Cele mai importante argumente referitoare la motivul pentru care am ales să studiem tema legislaţiei întreprinderilor mici şi mijlocii este faptul că IMM-urile joacă un rol esenţial în orice economie, fie că ne referim la economia naţională sau la cea a Uniunii Europene, iar cunoaşterea regulilor şi legilor de înfiinţare, organnizare şi guvernare a acestora este un punct forte pentru orice individ al societăţii contemporane, cu atât mai mult pentru tinerii economişti. De asemenea, întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă o sursă de abilităţi antreprenoriale, inovare şi creare de locuri de muncă, iar acestea constituie alte caracteristici ale IMM-urilor menite să sublinieze importanţa studierii modului lor de reglementare legală.

Este binecunoscut faptul că, în România, de altfel ca şi în multe alte ţări central şi est europene, trecerea la economia de piaţă a însemnat, în principiu, evoluţia a două componente sau direcţii: în primul rând, aşa-numitul proces de privatizare, adică transferul dreptului de proprietate asupra întreprinderilor de la stat la persoane de drept privat, indiferent de metoda care s-a aplicat, şi în al doilea rând apariţia unor întreprinderi particulare noi, ca rezultat al unor iniţiative particulare, independente, care au luat naştere ca urmare a schimbărilor petrecute în unităţile aflate încă în proprietatea statului. Aceste două căi de evoluţie s-au manifestat mai mult sau mai putin simultan, dar în ritmuri diferite, ambele având însă mari repercusiuni asupra pieţei muncii. În timp ce privatizarea a dus la reducerea numărului de locuri de muncă, amplificând astfel şomajul, mai ales pe termen lung, noul sector particular a creat cea mai mare parte a noilor locuri de muncă.

Având în vedere faptul că majoritatea noilor întreprinderi sunt mici si mijlocii, reiese că acest sector a absorbit cea mai mare parte a forţei de muncă disponibilizate şi a contribuit, în acelaşi timp şi la formarea unei noi generaţii de patroni şi de angajati.

Pe lânga meritul de a fi contribuit la apariţia unui sector privat din ce în ce mai puternic, unele dintre aceste întreprinderi se caracterizează printr-o deosebită flexibilitate şi capacitate de adaptare la nou, manifestându-se ca o forţă motrice remarcabilă a progresului economic în România.

Modul de formare sau de naştere a acestor întreprinderi este unul destul de surprinzător. În timp ce eforturile şi resursele se îndreptau spre privatizarea şi restructurarea întreprinderilor moştenite de la vechiul regim, o ‘revoluţie tăcută’ a avut loc, purtată de mii de întreprinzători care au luat lucrurile de la zero. Rezultatul acestor iniţiative a fost impresionant şi a făcut ca mulţi factori de decizie şi instituţii cu rol hotărâtor să reconsidere principiile de bază ale concepţiilor lor despre reformele economice, şi anume că, în afara reformelor aplicate de stat de sus în jos şi axate pe privatizare şi pe transferul de proprietate, ar trebui încurajată şi reforma de jos în sus, axata pe adevăratul spirit întreprinzător, cu încurajarea unui sector de întreprinderi mici şi mijlocii puternic şi dinamic.

Progresul înregistrat de România în acest sector până la această dată se datorează, fără îndoială, în mare parte, iniţiativei miilor de mici întreprinzători care şi-au câstigat credibilitatea luptând în prima linie pe frontul tranziţiei către o economie bazată pe piaţa liberă.

I.2.IMPORTANŢA STUDIULUI LEGISLATIEI IMM-URILOR

A cunoaşte legislaţia în vigoare şi modul ei de aplicare în orice domeniu de activitate este un lucru necesar pentru oricine, în special pentru economişti. Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere financiar-contabil, justificând astfel un studiu legat de practicile specifice de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare la aceste întreprinderi.

Aşadar, a cunoaşte legile referitoare la modul de formare, organizare, clasificare, desfiinţare a întreprinderilor mici şi mijlocii este un alt element motivant şi, îndeosebi, important pentru a studia aceasta temă în profunzime.

Un alt argument puternic în considerarea şi comensurarea importanţei studierii legislaţiei întreprinderilor mici şi mijlocii îl reprezintă şi numărul impresionant de astfel de IMM-uri la nivelul Uniunii Europene. Astfel, pe întreg teritoriul Uniunii Europeane extinsă la 27 de tări, există aproximativ 23 de milioane de întreprinderi mici şi mijlocii care asigură în jur de 75 de milioane de locuri de muncă şi reprezintă 99% din toate întreprinderile.

Aşadar, luând în considerare cele afirmate mai sus, sunt evidente interesul nostru pentru studiul aceastei teme cât şi pentru importanţa acesteia, iar crearea acestui referat este aşadar întrutotul şi pe deplin îndreptăţită.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cadrul Legal al IMM-urilor in Romania.doc