Caracteristică generală a societăților comerciale - elementele de identificare - mărcile și emblemele

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3436
Mărime: 35.36KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: E. Demciuc

Cuprins

Introducere 2

Capitolul I: Noțiunea și constituirea societatilor comerciale 3

1.1 Notiunea de societate comercială 3

1.2 Actul constitutiv al societatii 3

Capitolul II: Elementele de identificare a societăţii comerciale 5

2.1 Denumirea(firmei) Societatii Comerciale 5

2.2 Sediul Societatii Comerciale 6

2.3 Emblema Societatii Comerciale 7

2.4 Marca Societatii Comerciale 8

Capitolul III: Capacitatea juridica a societatii 8

3.1 Capacitatea de folosinta societatii comerciale 9

3.2 Capacitatea de exercitiu societatii comerciale 9

Capitolul IV: Patrimoniul societatii comerciale 10

Concluzii 10

Bibliografie 11

Extras din document

Introducere

Societatea comercială ca şi toate celelalte instituţii ale dreptului, îsi datorează apariţia unor cauze economice şi sociale.

Pe masură ce omenirea s-a dezvoltat, nevoile economice şi sociale ale oamenilor au crescut totodată, aceştia realizând că în mod individual nu îşi mai pot satisface aceste nevoi; o acţiune individuală, indiferent de mărimea resurselor de muncă şi financiare ale întreprinzătorului nemaiputând face faţă realizării unor activităţi economice de amploare. În aceste condiţii s-a născut ideea cooperării între mai mulţi întreprinzători, care să realizeze împreună astfel de activităţi. Această idee şi-a găsit expresia, pe planul dreptului, în conceptul de societate comercială, care implică asocierea a două sau mai multe persoane, cu punerea în comun a unor resurse, în vederea desfăşurării unei activităţi economice şi împărţirea beneficiilor rezultate.

Elementele sau atributele de identificare a societăţii comerciale sunt drepturi subiective personale nepatrimoniale a societăţii comerciale, prin care aceasta se individualizează faţă de celelalte persoane juridice şi faţă de persoanele fizice.

Pentru a-şi îndeplini rolul său economic, societatea comercială a fost concepută ca un organism autonom, căruia legea i-a conferit personalitate juridică.

Societatea comercială a fost o descoperire a timpurilor moderne, la început apărând colectivităţi restrânse, formate din cateva persoane care îşi puneau în comun bunurile şi priceperea în vederea realizării unei afaceri. Mai târziu au apărut colectivităţi mult mai mari, cu sute sau chiar mii de persoane, necunoscute între ele, care prin capitalurile lor contribuiau la realizarea unor afaceri mari, în toate domeniile de activitate. Aşadar, aceste tipuri de colectivităţi economice au făcut posibile marile realizări ale secolului al XIX-lea cum ar fi Canalul Suez, Canalul Panama, exploatarea minelor si zăcămintelor, reţelele de căi ferate, etc. Societăţile comerciale au contribuit la dezvoltarea industriilor, a telecomunicaţiilor, au permis extinderea pieţelor, cu toate consecinţele benefice asupra civilizaţiei moderne.

Societatile comerciale au fost si sunt si in prezent cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane si financiare pentru realizarea unor scopuri sociale ca si pentru satisfacerea unor interese personale ale intreprinzatorilor.

Capitolul I: Noțiunea și constituirea societatilor comerciale

1.1 Notiunea de societate comercială

Societatea este un contract in temeiul caruia doua sau mai multe persoane (asociati) se inteleg sa puna in comun anumite bunuri pentru a desfasura impreuna o anumita activitate, in vederea realizarii si impartirii beneficiilor care vor rezulta.

Societatile comerciale sunt o categorie de persoane juridice, de aici toate principiile, reglementarile privind persoanele juridice in general. Pentru a defini si caracteriza societatile comerciale se pleaca de la premisa ca acestea sunt o categorie a persoanelor a persoanelor juridice. Definirea si caracterizarea societatilor comerciale sa se realizeze pe temeiul conceptelor si reglementarilor privind persoanele juridice in general.

Dupa aspectul definitiei intelegem prin societati comerciale structuri autonome inzestrate cu statulul de persoana juridica constituite in conditiile legii de alte persoane fizice sau juridice avand ca obiect savarsirea de fapte de comert in vederea obtinerii de profit. Prima parte a definitiei caracterizeaza societatile comerciale ca anumite structuri avand o anumita organizare, spre deosebire insa de diferite structuri de organizare (birouri, sectii, ateliere), structura aceasta se mai particularizeaza prin dobandirea calitatii de persoana juridica. In aceasta situatie toate reglementarile generale privind persoanele juridice se aplica in lipsa unor prevederi specifice in legislatia unei societati comerciale si diferite categorii de persoane juridice.

1.2 Actul constitutiv al societatii

Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.

Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane. In acest caz se intocmeste numai statutul.

Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie atunci cand:

a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren;

b) se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;

c) societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica.

Bibliografie

Codul civil

Legea nr.38 din 28.02.2008 Monitorul Oficial Nr. 99-101

Liviu Filip, Drept Comercial, Junimea, Iasi, 2006

Constantin Acostioaei, Elemente de drept, ed. CH Beck, 2004

Stanciu Carpenaru, Drept comercial roman, ed.Universul Juridic, Bucuresti 2007

Olia-Maria Corsiuc, Drept comercial, ed.Lumina Lex, Bucuresti , 2007

Maria Moraru, Daca adunarea extraordinara poate sa hotarasca in probleme de competenta adunarii ordinare, in “Dreptul” nr.2/1994

I.L.Georgescu, vol.II.

D.Galasescu, Actiunile privilegiate in societatile anonime, ed. Curierul Judiciar, Bucuresti,1930

Preview document

Caracteristică generală a societăților comerciale - elementele de identificare - mărcile și emblemele - Pagina 1
Caracteristică generală a societăților comerciale - elementele de identificare - mărcile și emblemele - Pagina 2
Caracteristică generală a societăților comerciale - elementele de identificare - mărcile și emblemele - Pagina 3
Caracteristică generală a societăților comerciale - elementele de identificare - mărcile și emblemele - Pagina 4
Caracteristică generală a societăților comerciale - elementele de identificare - mărcile și emblemele - Pagina 5
Caracteristică generală a societăților comerciale - elementele de identificare - mărcile și emblemele - Pagina 6
Caracteristică generală a societăților comerciale - elementele de identificare - mărcile și emblemele - Pagina 7
Caracteristică generală a societăților comerciale - elementele de identificare - mărcile și emblemele - Pagina 8
Caracteristică generală a societăților comerciale - elementele de identificare - mărcile și emblemele - Pagina 9
Caracteristică generală a societăților comerciale - elementele de identificare - mărcile și emblemele - Pagina 10
Caracteristică generală a societăților comerciale - elementele de identificare - mărcile și emblemele - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Caracteristica Generala a Societatilor Comerciale - Elementele de Identificare - Marcile si Emblemele.docx

Alții au mai descărcat și

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură

INTRODUCERE Cuvinte cheie: procedura falimentului, societate comercială, cheltuieli de procedură, insolvenţă. Am ales să analizez procedura...

Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze progresele jurisprudenţei Europene asupra articolelor 43 şi 48 cu privire la principiul...

Constituirea Societăților Comerciale

Capitolul I. Noptiuni generale privind societăţile comerciale Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe...

Societatea coomerciala

Conceptul de societate comerciala Societatea anonima sau pe actiuni din sec. XVII A. Patrimoniul primeste personalitate. Teoria personalitatii...

Societatile Comerciale

Notiuni introductive Termenul de societate deriva etimologic din limba latina, de la substantivul societas cu sensul de asociatie, unire.Din limba...

Fondul de Comert

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Noțiunea și Obiectul Dreptului Afacerilor

Dreptul are două accepţiuni tradiţionale: 1. Reprezintă ansamblul regulilor asigurate şi garantate de către stat, al căror scop este organizarea...

Te-ar putea interesa și

Organizarea evidenței operative și evidenței contabile

ROLUL ŞI IMPORTANŢA RELAŢIILOR COMERCIALE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Definirea noţiunii de comerţ. Actele şi faptele de comerţ În general, în...

Parte Generala - Semestrul I

Cursul de Drept comercial are drept obiective: cunoasterea si aprofundarea principiilor de drept comercial; însusirea elementelor specifice de...

Drept Civil

CAPITOLUL I Secţiunea I Caracterizarea generală a dreptului civil În literatura de specialitate există mai multe definiţii ale dreptului civil,...

Ai nevoie de altceva?