Constituirea Societăților Comerciale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 13325
Mărime: 39.10KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate juridică, în care asociaţii se înţeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerţ, în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor rezultate.

Având în vedere rolul pe care îl au societăţile comerciale în lumea contemporană, în doctrina dreptului comercial au apărut preocupări pentru o redefinire a societăţii comerciale. Astfel, societatea comercială este definită ca o întreprindere, pe care una sau mai multe persoane o organizează prin actul constitutiv, în vederea realizării de beneficii, ca subiect de drept autonom sau şi fără această însuşire, afectându-i bunurile necesare pentru a îndeplini, în condiţii de rentabilitate, actele şi faptele de comerţ specifice obiectului statutar de activitate.

Această definiţie a societăţii comerciale exprimă acea tendinţă, manifestată în doctrina dreptului comercial, de “publicizare” a unor instituţii ale dreptului comercial, tendinţă care este diferită de concepţia clasică a societăţii comerciale. Definiţia unei instituţii juridice trebuie să reţină acele elemente care exprimă trăsăturile caracteristice, de esenţă, ale instituţiei. Or, definiţia dată societăţii comerciale este vulnerabilă pentru că, pe de o parte, consideră ca element esenţial ceea ce nu are această valoare şi, pe de altă parte, nu reţine anumite elemente care exprimă esenţa acestei instituţii.

Încercările de redefinire a societăţii comerciale nu reprezintă un progres în doctrina dreptului comercial. Definiţia propusă, nu numai că este susceptibilă de obiecţii sub aspect ştiinţific, dar ea poate avea şi unele consecinţe practice negative în interpretarea dispoziţiilor legale care guvernează regimul juridic al societăţilor comerciale. Din acest motiv se consideră că definiţia tradiţională a societăţii comerciale îşi păstrează valoarea şi în condiţiile actuale. Ea reprezintă cheia de boltă a înţelegerii principiilor de constituire, organizare şi funcţionare a societăţilor comerciale.

FORMELE SOCIETĂŢII COMERCIALE

Potrivit art.2 din Legea nr.31/1990, societatea comercială îmbracă una dintre următoarele forme juridice: societatea în nume colectiv; societatea în comandită simplă; societate pe acţiuni; societate în comandită pe acţiuni; societate cu răspundere limitată.

Formele societăţii comerciale reglementate de legea noastră sunt, în general, aceleaşi, ca şi cele existente în alte ţări. Acest lucru se explică prin faptul că formele juridice ale societăţii comerciale nu sunt expresia imaginaţiei unor specialişti, ci mai degrabă rezultatul practicii îndelungate în activitatea comercială din ţările cu economie de piaţă.

Deosebirile dintre diferitele forme ale societăţii comerciale au drept criteriu întinderea răspunderii asociaţilor faţă de terţi pentru obligaţiile societăţii (art.3 din Legea nr.31/1990).

a) Societatea in nume colectiv este acea societate ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor.

b) Societatea in comandită simplă este acea societate ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi; asociaţii comanditari răspund numai până la concurenţa aportului lor.

c) Societatea pe acţiuni este acea societate al cărei capital social este împărţit în acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social; acţionarii răspund numai în limita aportului lor.

d) Societatea în comandită pe acţiuni este societatea al cărei capital social este împărţit în acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social cu răspundere nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi; asociaţii comanditari răspund numai până la concurenţa aportului lor.

Societatea cu răspundere limitată este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociaţii răspund numai în limita aportului lor.

Preview document

Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 1
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 2
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 3
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 4
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 5
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 6
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 7
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 8
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 9
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 10
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 11
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 12
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 13
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 14
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 15
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 16
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 17
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 18
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 19
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 20
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 21
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 22
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 23
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 24
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 25
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 26
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 27
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 28
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 29
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 30
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 31
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 32
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 33
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 34
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 35
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 36
Constituirea Societăților Comerciale - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Constituirea Societatilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Contractele Comerciale Internaționale

CAPITOLUL I – DREPTUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL-INTRODUCERE, SCURT ISTORIC 1.1 INTRODUCERE În viaţa mondială , în condiţiile în care colaborarea şi...

Constituirea Societatilor Comerciale

1 Introducere Legea nr. 31/1990, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, cuprinde in titlul II, reguli...

Contractul de Agentie Comerciala

Contractul de agenţie Prin Legea nr. 509/2002 s-a regle¬mentat statutul juridic al agenţilor comerciali permanenţi, care reprezintă o categorie...

Contractul de Concesiune

1.Cadrul general de reglementare a contractului În legislaţia română, o definiţie a concesiunii întâlnim în art.1, alin.2 din Legea nr.219/1998...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Fondul de Comert

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Conspect Drept Comercial

1.Notiunea de obligatie in general Obligatia este un raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ- creditorul, de a cere...

Libera circulație a lucrătorilor

Libertatea de circulaţie a muncitorilor reprezintă una dintre principiile de bază ale funcţionării pieţei interne a Uniunii Europene. Acest lucru...

Te-ar putea interesa și

Constituirea Societatilor Comerciale in Dreptul Pozitiv Romanesc

Capitolul I Notiuni introductive privind societatile comerciale 1.1.Originea si evolutia reglementarilor legale privind societatile comerciale...

Constituirea Societatilor Comerciale

1 Introducere Legea nr. 31/1990, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, cuprinde in titlul II, reguli...

Constituirea Societatilor Comerciale

1. Notiuni introductive Societatea comerciala, entitate de natura contractuala, bazata pe asocierea libera a membrilor ei, are o istorie de mii de...

Constituirea Societăților Comerciale în Nume Colectiv

1. Notiuni generale Orice societate comerciala se constituie parcurgându-se, in principal, doua etape: - redactarea actului constitutiv si...

Constituirea Societăților Comerciale

Cap. I CONSIDERAŢII GENERALE Reglementările în materia societăţilor comerciale nu conţin o definiţie legală a conceptului de societate comercială,...

Aportul asociaților - element sine qua non la constituirea societăților comerciale

I.1. Patrimoniul social. Noţiunile de patrimoniu social şi de capital social au un înţeles mai larg sau mai restrâns şi chiar înţelesuri diferite,...

Formalitati Legate de Constituirea unei Societati Comerciale

Formalitati legate de constituirea unei societati comerciale 1. Consideratii generale Constituirea societatilor comerciale se intemeieaza pe...

Drept Comercial

1. Notiune Termenul de societate comerciala are dubla acceptiune: - societatea privita ca o institutie juridica în sine este considerata a fi un...

Ai nevoie de altceva?