Constituirea societatilor comerciale

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Constituirea societatilor comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 3 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Constituirea societăților comerciale este supusă îndeplinirii unor cerințe generale, valabile pentru oricare dintre formele asociative, cerințe care privesc- în special asociații (părțile contractante), actul constitutiv (contractul de societate și statutul),capitalul social, obiectul de activitate și determinarea elementelor de identificare ale societății.

Procedura de constituire a societății comerciale presupune parcurgerea a două etape obligatorii:

- Redactarea actului constitutiv și autentificarea acestuia în condițiile prevăzute de lege;

- Înmatricularea societății în Registrul Comerțului;

Pentru a constitui o societate este necesar și obligatoriu redactarea unui act constitutiv si, după caz autentificarea acestuia. Actele constitutive sunt diferite depinzând de forma juridică a societății: contract de societate pentru societățile în nume colectiv și pentru cele în comandită simpla, respectiv contract de societate și statutul societății sau înscrisul unic pentru societățile pe acțiuni, în comandită pe acțiuni sau cele cu răspundere limitată.

Actul constitutiv trebuie sa conțină următoarele mențiuni comune indiferent de forma de societate:

- Identificare asociaților

- Denumirea societății și forma acesteia

- Sediul principal și eventualele sedii secundare

- Obiectul de activitate, cu precizarea domeniului principal de activitate

- Capitalul social subscris și vărsat de asociați

- Organele de conducere, de administrare și de control ale societății

- Modul de participare la profit și pierderi

- Cauzele de dizolvare și modalitatea de lichidare a patrimoniului societății

Înmatricularea societății comerciale se realizează de către oficiul registrului prin judecătorul delegat. Procedura de înmatriculare se realizează prin biroul unic, organizat în cadrul oficiul registrului comerțului. El cuprinde reprezentanți ai autorității publice competente să elibereze autorizațiile cerute de lege.

Înmatricularea se realizează în baza unei cereri tip adresate oficiului registrului comerțului în cărei rază teritorială se va afla sediul societății, cererea putând fi făcută de către administratorii societății sau persoanele împuternicite.

Cererea trebuie însoțită de următoarele documente :

- Actul sau actele constitutive, în forma cerută de lege

- Dovada efectuării vărsămintelor, în condițiile stabilite de actul constitutiv.

- Dovada sediului declarat și a disponibilității firmei

- Actele care probează dreptul de proprietate asupra bunurilor care fac obiectul aportului în natură

- Actele constatatoare ale operațiunilor încheiate în contul societății și aprobate de asociați.

- Declarația pe propria răspundere a fondatorilor, a primilor administratori și, după caz, a primilor directori, respectiv a primilor membri ai directoratului și ai consiliului de supraveghere și, dacă este cazul, a primilor cenzori, că îndeplinesc condițiile prevăzute în Legea nr.31/1990.

Cererea de înmatriculare (înregistrare) se soluționează de către judecătorul delegat, iar soluționarea acesteia se face în prezența solicitantului sau în lipsa acestuia, în baza documentelor depuse. Judecătorul delegat examinează actul sau actele constitutive, în privința respectării condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege. Mai apoi acesta verifică respectarea cerințelor legale privind cuprinsul actului constitutiv, existența sediului societății ce este esențial pentru viața societății. Judecătorul delegat verifică în cele din urmă existența și valabilitatea actelor anexate la cererea de înregistrare și autorizare a funcționării societății precum și a avizelor și autorizațiilor prealabile cerute de lege pentru înregistrarea societății. Judecătorul are dreptul să dispună administrarea de dovezi și efectuarea de expertize.

În urma examinării cererii, în cazul în care se constată că sunt îndeplinite condițiile privind înregistrarea societății, judecătorul delegat va da o încheiere, prin care va autoriza constituirea societății și va dispune înregistrarea ei în registrul comerțului. În cazul în care cerințele legale privind constituirea societății nu sunt îndeplinire, judecătorul delegat va respinge, prin încheiere, motivat, cererea de înregistrare, afară de cazul în care neregularitățile sunt înlăturate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Constituirea societatilor comerciale.docx