Constituirea unei Societati Comerciale

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Constituirea unei Societati Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Societatea comerciala este, in esenta, un contract si, totodata o persoana juridica.

La baza constituirii oricarei societati comerciale se afla vointa asociatilor, manifestata in conditiile legii. Asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, sa desfasoare o activitate comerciala si sa imparta beneficiile. Deci fundamentul societatii comerciale il reprezinta actul constitutiv sau, in anumite cazuri, actele constitutive.

Contractul de societate este considerat actul constitutiv al societatii comerciale, indiferent de forma ei.

In cazul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni si societatii cu raspundere limitata, legea prevede necesitatea unui al doilea act constitutiv, care este statutul societatii.

Constituirea unei societati comerciale impune incheierea actelor constitutive cu respectarea cerintelor legii privind actele juridice.

Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica prin indeplinirea unor formalitati cerute de lege. Aceste formalitati se intemeiaza, dupa caz, pe contractul de societate sau pe contractul de societate si statutul societatii (pe actele constitutive ale societatii).

Exista posibilitatea reinnoirii contractului de societate si statutului, in cadrul unui inscris unic denumit act constitutiv. De asemenea, cand se incheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite acte constitutive.

Etapele constitutirii unei societati comerciale sunt urmatoarele:

Etapa consensuala are ca obiect intocmirea actelor constitutive de catre parti, cu respectarea conditiilor legale.

Inscrisurile intocmite trebuie sa fie autentificate. Indeplinirea formelor solemne notariale confera societatii comerciale un statut intermediar, legea recunoscandu-i, inca de pe acum, in mod anticipat o anumita capacitate.

Actul juridic de baza pentru infiintarea societatii comerciale il constituie contractul de societate. In vederea constituirii societatii pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata, legea impune ca partile sa intocmeasca si statutul viitoarei societati.

Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.

Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane. In acest caz se intocmeste numai statutul.

Cand se incheie numai un contract de societate sau numai un statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv.

Societatile comerciale cu capital integral de stat se constituie prin act administrativ (Hotarare de Guvern sau Hotarare a Consiliului Local ori Consiliului Judetean).

Contractul de societate comerciala poate fi denumit ca fiind acordul de vointa prin care doua sau mai multe persoane consimt sa constituie, prin aporturi individuale, un fond comun, destinat unei activitati lucrative, desfasurate impreuna, prin indeplinirea de acte de comert, in scopul de a imparti foloasele realizate.

In orice contract de societate comerciala, clauzele uzuale privesc: identificarea partilor care il incheie; denumirea si forma societatii, sediul, localitatile in care infiinteaza filiale si sucursale; obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale; durata societatii si modul ei de dizolvare si lichidare; structura functionala a societatii; drepturile corporative ale asociatilor (privind luarea hotararilor, controlul activitatii si dividendele) si obligatiile acestora.

Contractul de societate comerciala prezinta urmatoarele caractere generale:

- este consensual, deoarece are la baza principiul libertatii de vointa al partenerilor;

- este plurilateral, fiind incheiat intre mai multe persoane;

- este oneros, asociatii urmarind realizarea unui profit material;

- este solemn, deoarece se incheie in forma autentica;

- este comutativ, fiecarui asociat revenindu-i drepturi si indatoriri certe si determinate .

Conditiile pentru validarea contractului de societate sunt urmatoarele:

- consimtamantul valabil al partilor care se obliga;

- capacitatea partilor de a contracta;

- un obiect determinat si licit;

- o cauza licita si morala.

Totodata, contractul de societate trebuie sa indeplineasca anumite conditii de validitate specifice, respectiv:

a) obligatia asociatilor de a contribui prin aporturi la constituirea capitalului social;

b) exercitarea in comun a unei activitati comerciale;

c) participarea la beneficii si pierderi.

a) Aportul asociatilor la constituirea capitalului social

Aportul reprezinta obligatia pe care si-o asuma fiecare asociat de a aduce in societate un anumit bun, o valoare patrimoniala. Aportul poate fi in numerar, in natura sau in industrie.

- Aportul in numerar are ca obiect o suma de bani pe care asociatul se obliga sa o transmita societatii si care, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 , este obligatoriu la constituirea oricarei forme de societate.

- Aportul in natura are ca obiect anumite bunuri, care pot fi bunuri imobile si mobile, corporale sau necorporale si este admis la toate formele de societate.

Aceste aporturi se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva a bunurilor catre societate.

Aportul poate consta in transmiterea catre societate a dreptului de proprietate asupra bunului, caz in care bunul intra in patrimoniul societatii, din momentul inmatricularii ei in registrul comertului. Bunul care face obiectul aportului in natura trebuie evaluat in bani, pentru a se putea stabili valoarea partilor de interes sau actiunile cuvenite asociatului in schimbul aportului.

Aportul poate consta si in transmiterea catre societate a dreptului de folosinta asupra bunului, caz in care se considera ca se aplica regulile de la uzufruct, asociatul ramanand proprietarul bunului si avand dreptul la restituirea bunului in caz de dizolvare a societatii. In cazul societatii cu raspundere limitata nu este posibila transmiterea prin aport a unui drept de folosinta.

Aporturile in creante sunt admise la societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla si la societatea pe actiuni cu constituire simultana, fiind interzise la societatea pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica, la societatea in comandita pe actiuni si la societatea cu raspundere limitata.

Aportul poate consta si in parti de interes, parti sociale sau actiuni la alte societati comerciale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Constituirea unei Societati Comerciale.doc