Contract de Asigurare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contract de Asigurare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

1. Noţiunea contractului de asigurare

Asigurãrile au apãrut “din nevoia fireascã de protecţie a omului împotriva calamitãţilor naturii, împotriva consecinţelor accidentelor, din nevoia unor mijloace de existenţã în condiţiile pierderii sau limitãrii capacitãţii de muncã, în urma bolilor sau bãtrâneţii”.

O datã cu trecerea timpului şi evoluţia societãţii umane, asigurãrile s-au dezvoltat, conturându-se ca o activitate importantã şi dobândind un statut aparte în cadrul operaţiunilor juridice.

Contractul de asigurare este acel contract în temeiul cãruia, o parte numitã Asigurat sau Contractant se obligã sã plãteascã o sumã de bani denumitã şi primã de asigurare celeilalte pãrţi, adicã Asiguratorului, iar acesta din urmã se obligã ca în ipoteza survenirii cazului asigurat, sã plãteascã Asiguratului, Contractantului ori Beneficiarului, indemnizaţia de asigurare.

Asigurãrile sunt reglementate, în principal, prin Legea nr. 136 din 26 decembrie 1995, privind asigurãrile şi reasigurãrile în România, dar şi prin alte acte normative.

În legãturã cu problematica asigurãrii, se impune precizarea sensului câtorva termini, şi anume : eveniment asigurat, risc asigurat, obiectul asigurãrii, prima de asigurare şi indemnizaţia de asigurare.

Evenimentul asigurat (cazul asigurat sau sinistrul) reprezintã împrejurarea care, odatã survenitã, oblige pe asigurator la plata indemnizaţiei de asigurare.El este împrejurarea împotriva cãreia asiguratul s-a pus la adãpost prin încheierea contractului de asigurare.

Riscul asigurat reprezintã evenimentul viitor “posibil, dar incert” , care ar putea avea consecinţe prejudiciare faţã de un bun, patrimoniul unei persoane sau unul dintre atributele personale ale acesteia, şi care, în caz de producere, atrage obligaţia asiguratorului de a plãti indemnizaţia de asigurare. Constituie astfel de riscuri, de exemplu, inundaţiile, incendiile, moartea, vãtãmarea corporalã definitiva, dobândirea unei incapacitãţi fizice ori psihice, etc.

Fiind un element esenţial al contractului, care dã acestuia character aleatoriu, riscul trebuie sã nu se fi produs înainte de încheierea contractului ( de exemplu încheierea unui contract pentru inundaţia care s-a produs cu o sãptãmânã înainte) sau sã nu fie imposibil (de exemplu, o asigurare de supravieţuire pânã la o vârstã neatinsã de nimeni).

Obiectul asigurat, reprezintã bunul care a fost asigurat de pãrţi, în cazul în care avem de-a face cu o asigurare de bunuri. În situaţia unei asigurãri de rãspundere civilã, obiectul asigurat sunt despãgubirile datorate de asigurat, în unrma producerii evenimentului asigurat. În cazul în care este vorba de asigurãri de persoane obiectul asigurat reprezintã un atribut al persoanei (viaţa, sãnãtatea, capacitatea de muncã sau chiar o parte a corpului).

Prima de asigurare reprezintã o sumã de bani plãtitã, de regulã, la intervale successive de timp (dar existã şi situaţii în care aceasta se plãteşte global şi anticipat) de cãtre asigurat (contractant), în schimbul asumãrii de cãtre asigurator a riscului contractului de asigurare.

Indemnizaţia de asigurare (suma asiguratã) constituie suma de bani care este achitatã de asigurator asiguratului atunci cand survine împrejurarea asiguratã.

2. Caracterele juridice ale contractului de asigurare

Contractul de asigurare prezintã un caracter bilateral, deoarece ambele pãrţi( atât asiguratul, cât şi asiguratorul) se obligã, în principal, la câte o prestaţie. Astfel, înschimbul primei de asigurare pe care o plãteşte asiguratul, asiguratorul se obligã ca, în situaţia în care se produce riscul asigurat, sã achite indemnizaţia convenitã. Faptul cã obligaţia asiguratorului de platã a indemnizaţiei este sub condiţie suspensivã (aceea a producerii riscului asigurat) nu este de naturã a afecta caracterul bilateral a contractului.

Contractul de asigurare are un caracter oneros, deşi nu este exact a aspune cã asiguratul urmãreşte un interes patrimonial. El doreşte, în cazul producerii riscului asigurat, sã obţinã o despãgubire pentru paguba create de acesta (ceea ce echivaleazã cu evitarea unei pierderi)

Contractul de asigurare este un contract aleatoriu, deoarece producerea evenimentului asigurat este incertã la momentul încheierii asigurãrii, atât în ceea ce priveşte survenirea sa, cât si momentul la care se va produce.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contract de Asigurare.doc