Contractul de Franciza

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contractul de Franciza.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Contractul de franciza

Definitie:Contractul de franciza este acel contract prin care o parte, denumita francizor, acorda unei alte parti, denumite beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie, un serviciu, bazat pe o colaborare continua intre parti, independente din punct de vedere financiar. Francizor – partea care acorda dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie, un serviciu. Beneficiar – partea care primeste dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie.

Fazele Francizei: Faza precontractuala Scop: sa permita fiecarei parti sa-si confirme decizia de a colabora: francizorul furnizeaza viitorului beneficiar informatii care ii permit acestuia sa participe, in deplina cunostinta de cauza, la derularea contractului de franciza; Francizorul se obliga sa furnizeze beneficiarului informatii cu privire la:

– experienta dobandita si transferabila;

– conditiile financiare ale contractului, respectiv redeventa initiala sau taxa de intrare in retea, redeventele periodice, redeventele din publicitate, determinarea tarifelor privind prestarile de servicii si tarifele privind produsele, serviciile si tehnologiile, in cazul obligatiilor contractuale de cumparare;

– elementele care permit beneficiarului sa faca calculul previzionat si sa-si intocmeasca planul financiar;

– obiectivele si aria exclusivitatii acordate;

– durata contractului, conditiile reinnoirii, rezilierii, cesiunii.

Faza contractuala Contractul de franciza trebuie:

– sa reflecte interesele membrilor retelei de franciza, protejand drepturile de proprietate industriala sau intelectuala ale francizorului, prin mentinerea identitatii comune si a reputatiei retelei de franciza;

– sa defineasca, fara ambiguitate, obligatiile si responsabilitatile fiecarei parti, precum si orice alte clauze ale colaborarii. Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca francizorul:

– sa detina si sa exploateze o activitate comerciala, pe o anumita perioada, anterior lansarii retelei de franciza;

– sa fie titularul drepturilor de proprietate intelectuala si/sau industriala;

– sa asigure beneficiarilor sai o pregatire initiala, precum si asistenta comerciala si/sau tehnica permanenta, pe toata durata existentei drepturilor contractuale. Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca beneficiarul:

– sa dezvolte reteaua de franciza si sa mentina identitatea sa comuna, precum si reputat ia acesteia;

– sa furnizeze francizorului orice informatie de natura a facilita cunoasterea si analiza performantelor si a situatiei reale financiare, pentru a asigura o gestiune eficienta in legatura cu franciza;

– sa nu divulge tertelor persoane know-how-ul furnizat de catre francizor, atat pe toata durata contractului de franciza, cat si ulterior. Principiile pe care trebuie sa le respecte contractul de franciza:

– termenul va fi fixat astfel incat sa permita beneficiarului amortizarea investitiilor specifice francizei;

– francizorul il va instiinta pe beneficiar cu un preaviz suficient de mare asupra intentiei de a nu reinnoi contractul la data expirarii sau de a nu semna un nou contract;

– in cadrul clauzelor de reziliere se vor stabili in mod clar circumstantele care pot sa determine o reziliere fara preaviz;

– conditiile in care va putea sa opereze cesiunea drepturilor decurgand din contract vor fi precizate cu claritate, in special conditiile de desemnare a unui succesor;

– dreptul de preemtiune va fi prevazut, daca interesul mentinerii sau dezvoltarii retelei de franciza necesita recunoasterea acestui drept;

– clauzele de neconcurenta vor fi cuprinse in contract, pentru protejarea know howului;

– obligatiile financiare ale beneficiarului vor fi cu claritate precizate si vor fi determinate astfel incat sa favorizeze atingerea obiectivelor comune. Prin contractul de franciza, francizorul controleaza respectarea tuturor elementelor constitutive ale imaginii marcii:

– marca francizorului, simbol al identitatii si al renumelui retelei de franciza, constituie garantia calitatii produsului/serviciului/tehnologiei furnizate consumatorului, garantie asigurata prin transmiterea si prin controlul respectarii know-how-ului, furnizarea unei game omogene de produse si/sau servicii si/sau tehnologii;

– francizorul se asigura ca beneficiarul, printr-o publicitate adecvata, face cunoscut ca este o persoana independenta din punct de vedere financiar in raport cu francizorul sau cu alte persoane;

– dreptul care se transfera obliga beneficiarul la plata unei redevente si il autorizeaza sa utilizeze marca produselor si/sau serviciilor si/sau tehnologiilor, know-how-ul ori o alta experienta deosebita de franciza, precum si orice alte drepturi de proprietate intelectuala sau industriala, dupa caz, sustinut permanent de asistenta comercia

Faza postcontractuala La incetarea relatiilor contractuale, relatiile postcontractuale se bazeaza pe regulile concurent ei loiale. Francizorul poate sa impuna obligatii ferme fostului beneficiar, asigurand astfel protejarea caracterului confidential al afacerii si, in special, neutilizarea know how-ului de catre o retea concurenta.

Contractul de exclusivitate Reguli specifice In cazul in care francizorul propune semnarea unui contract de exclusivitate, vor fi respectate urmatoarele reguli:

– daca este incasata o taxa de intrare in reteaua de franciza, la semnarea contractului de franciza, suma privind drepturile de exclusivitate, prevazuta in contract, este proportionala cu taxa de intrare si se adauga acesteia;

– in lipsa taxei de intrare, modalitatile de rambursare a taxei de exclusivitate sunt precizate in cazul rezilierii contractului de franciza;

– taxa de exclusivitate poate fi destinata pentru a acoperi o parte a cheltuielilor necesare implementarii francizei si/sau pentru a delimita zona si/sau know-how ul transmis;

– contractul de exclusivitate trebuie sa prevada o clauza de reziliere, convenabila ambelor parti;

– durata contractului este determinata in functie de caracteristicile proprii fiecarei francize. Francizorul poate sa impuna o clauza de neconcurenta si de confidentialitate, pentru a impiedica instrainarea know-how-ului transmis pe durata contractului de exclusivitate.

Reteaua de franciza In temeiul relatiilor contractuale cu beneficiarii sai, francizorul va intemeia o retea de franciza, care trebuie exploatata astfel incat sa permita pastrarea identitatii si renumelui retelei pentru care francizorul este garant. Reteaua de franciza este formata din francizor si beneficiari. Prin organizare si dezvoltare, reteaua de franciza trebuie sa contribuie la ameliorarea productiei si/sau destributiei de produse si/sau servicii

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul de Franciza.doc

Alte informatii

Universitatea BABEŞ-BOLYAI Cluj-Napoca Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor