Contractul de Leasing

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Contractul de Leasing.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Daj Alexis

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Operatiunile de leasing

Operatiunile de leasing, în conformitate cu prevederile Ordonantei guvernului nr.51/1997, republicata sunt acele operatiuni prin care o parte, denumita locator/finantator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este, celeilalte parti, denumita utilizator, la solicitarea acestuia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing. Astfel, se observa ca termenul folosit anterior (locator) este înlocuit cu un termen mult mai clar, si anume finantator, eliminându-se mentiunea eronata a dreptului de posesie al utilizatorului,

pastrându-se corect numai titlul de folosinta.

Prin rata de leasing se întelege

- în cazul leasingului financiar, cota parte din valoarea de intrare a bunului si a dobânzii de leasing.

Dobânda de leasing reprezinta rata medie a dobânzii bancare pe piata româneasca.

- în cazul leasingului operational, cota de amortizare, calculata în conformitate cu actele normative în vigoare si un beneficiu stabilit de catre partile contractante.

La sfârsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale.

Bunurile ce fac obiectul operatiunilor de leasing nu mai sunt enumerate, determinându-se clasa larga din care acestea fac parte, precum si exceptiile.

Nu sunt excluse bunurile care ar putea face obiectul unei concesiuni.

În ceea ce priveste notiunea de leasing financiar aceasta reprezinta operatiunea de

leasing care îndeplineste una sau mai multe din urmatoarele conditii:

- riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul

încheierii contractului de leasing;

-partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de

proprietate asupra bunului,

- utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va reprezenta cel mult

50% din valoarea de intrare (piata) pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimata;

- perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acopera cel puti 75% din durata normala de

utilizare a bunului, chiar daca, în final, dreptul de proprietate nu este transferat.

Conditiile leasingului financiar nu sunt cumulative. Ne aflam în fata unei astfel de operatiuni daca este îndeplinita cel putin una din conditiile mai sus aratate. În reglementarea anterioara, daca utilizatorul opta pentru cumpararea bunului trebuia sa plateasca un pret rezidual, tinându-se cont de varsamintele efectuate pe durata folosintei bunului, cu titlu de redeventa.

În redactarea actuala a textului, pretul de cumparare trebuie sa reprezinte cel mult 50% din valoarea de intrare pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimata.

Leasingul operational reprezinta operatiunea de leasing care nu îndeplineste nici una dintre conditiile leasingului financiar. Se poate concluziona ca leasingul operational este o exceptie a leasingului financiar. În ce priveste calitatea de finantator, aceasta poate fi o societate de leasing, persoana juridica româna sau straina. Nici în ceea ce priveste utilizatorul legea nu da o anumita calificare, existând posibilitatea ca utilizator sa fie atât o persoana fizica, româna sau straina, cât si o persoana juridica, indiferent de nationalitatea acesteia.

În întelesul prezentei legi, prin valoare de intrare se întelege valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie.

Valoarea totala reprezinta valoarea totala a ratelor de leasing la care se adauga valoarea

reziduala.

Valoarea reziduala reprezinta valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face

transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator.

Contractul de leasing

Leasingul este la acest moment, pe plan international, unul dintre cele mai raspândite mijloace de realizare a finantarilor.

Problema esentiala pe care o ridica notiunea de contract de leasing o reprezinta existenta sau inexistenta unui asemenea contract. Se pune întrebarea: este leasingul un contract sau o operatiune

formata dintr-un complex de contracte?

Desi se aseamana cu contractele de închiriere, vânzare în rate si cu cele de locatie viagera, leasingul, ca natura juridica, este o modalitate contractuala de finantare la termen. Leasing-ul era, pâna nu demult, un contract întâlnit mai cu seama în legislatia comerciala internationala, fiind impus însa de noile realitati economice pe plan national, ca un adevarat contract complex având urmatoarele caracteristici:

- un contract de vânzare-cumparare, prin care se achizitioneaza bunul solicitat de utilizator;

- un contract de mandat, prin care sunt stabilite elementele vânzarii si, în acelasi timp, se realizeaza operatiunile tehnice, dar si formalitatile administrative necesare;

- un contract de locatie, a carui durata si rate sunt determinate din cota parte din valoarea de intrare a bunului si a dobânzii de leasing în cazul leasingului financiar si din cota de amortizare calculata în conformitate cu actele normative în vigoare si un beneficiu stabilit de catre partile contractante, în cazul leasingului operational;

- promisiune unilaterala de vânzare în favoarea cumparatorului utilizator.

Se poate concluziona astfel ca leasing-ul este un contract propriu de finantare, fiind o fuziune de tehnici juridice. Ca urmare, finantatorul nu poate fi confundat cu un simplu locator, asa cum se desprindea din redactarea initiala a Ordonantei Guvernului nr. 51/1997.

Atunci când ne referim la totalitatea raporturilor tripartite implicate, (furnizor, finantator, utilizator), ne aflam în fata operatiunilor de leasing, conform acceptiunii date, iar atunci când ne referim la actul încheiat între finantator si utilizator, vom folosi notiunea de „contract de leasing”.

Trasaturile juridice ale contractului de leasing sunt:

- este un act juridic bilateral;

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul de Leasing.doc