Contractul de Leasing Efectele Juridice

Referat
7/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2246
Mărime: 19.25KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

1. Definitie

2. Terminologie

3. Obiectul contractului de leasing

4. Tipuri de contracte de leasing

5. Componenete

6. Trasaturile juridice ale contractului de leasing

7. Drepturile si obligatiile finantatorului

8. Drepturile si obligatiile beneficiarului

9. Asigurarea bunurilor

10. Litigii si alte aspecte legate de neexecutarea obligatiilor contractuale

Extras din document

1. Definitie

Leasingul poate fi definit din doua perspective, si anume cea economica si cea juridica. Analiza conceptului din punct de vedere juridic consta în echivalarea termenului cu acela de contract care permite unei persoane sa obtina si sa utilizeze un bun fara a plati imediat contravaloarea acestuia.

Oronanta nr 51/28 august 1997, republicata în 2000, defineste leasingul drept o operatiune comerciala prin care o parte denumita locator/ finantator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta a unui lucru, al carui proprietar este, celeilalte parti, denumita utilizator, la solicitarea acesteia din urma, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfârsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale.

2. Terminologie

Cuvântul "leasing" face parte din vocabularul limbii engleze, fiind derivat din substantivul "lease", cu semnificatia "închiriere pe timp determinat". Se mai foloseste ca un cuvânt compus cu întelesul de arendã (on lease) sau drept "concesiune" (long lease). În literatura comerciala franceza institutia anglo-saxona este cunoscuta sub denumirea de Credit - Bail (locatiune pe credit). Aceasta a aparut initial sub forma protectiei fondului de comert sau de investitie la expirarea contractului sau de locatiune.

3. Obiectul contractului de leasing

Obiectul operatiunilor de leasing poate fi constituit de bunuri imobile, bunuri mobile de folosinta îndelungata, aflate în circuitul civil, exceptie facând înregistrarile pieselor de teatru, manuscrisele si drepturile de autor. Predominante ca obiecte ale leasingului se regasesc echipamentele de calcul, aparatele si instrumentele de masura, mijloacele de transport, masinile unelte si masinile agricole.

4. Tipuri de contracte de leasing

A. Contract de leasing financiar

Conform Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal, contractul de leasing financiar este un contract de leasing care îndeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

- riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului – obiect al contractului – sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;

- prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului, catre utilizator la momentul expirarii contractului;

- perioada de leasing depaseste 75% din durata normala de utilizare a bunului, perioada de leasing incluzând orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit.

Operatiunile de leasing financiar trebuie sã îndeplineascã una sau mai multe din urmãtoarele conditii:

1. Riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul încheierii contractului de leasing;

2. Pãrtile au prevãzut expres ca la expirarea contractului de leasing sã transfere utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;

3. Utilizatorul poate opta pentru cumpãrarea bunului, iar pretul de cumpãrare va reprezenta cel mult 50% dinvaloarea de intrare (piatã) pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimatã;

4. Perioada de folosire a bunului în sistem leasing acoperã cel putin 75% din durata normatã de utilizare a bunului, chiar dacã în final dreptul de proprietate nu este transferat;

Contractul de leasing financiar trebuie sã continã pe lângã elementele prevãzute la alin. 1,art 6 din Ord. 51/ 28.08.1997, republicatã, urmãtoarele:

a) valoarea initialã a bunului;

Preview document

Contractul de Leasing Efectele Juridice - Pagina 1
Contractul de Leasing Efectele Juridice - Pagina 2
Contractul de Leasing Efectele Juridice - Pagina 3
Contractul de Leasing Efectele Juridice - Pagina 4
Contractul de Leasing Efectele Juridice - Pagina 5
Contractul de Leasing Efectele Juridice - Pagina 6
Contractul de Leasing Efectele Juridice - Pagina 7
Contractul de Leasing Efectele Juridice - Pagina 8
Contractul de Leasing Efectele Juridice - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Leasing Efectele Juridice.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Riscurile Contractului de Leasing

I. Noţiuni introductive privind contractul de leasing Leasingul este un contract complex, original, de sine stătător, fiind reglementat de...

Contractul de leasing - Speță privind contractul de leasing

I. Noțiuni introductive privind contractul de leasing 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing Contractul de leasing nu este...

Comerț - Practici Anticoncurențiale

1.1. Practici anticoncurentiale Practicile anticoncurentiale interzise sunt nule de drept si se refera, pe de o parte, la întelegerile exprese sau...

Formalitati de Inregistrare si Autorizare

INTRODUCERE: “De ce dreptul comercial? De ce este necesara existenta societatilor comerciale?” In societatea comerciala, actiunile omului sunt...

Contractul de Leasing

CAPITOLUL 1 1.1 Istoricul apariţiei contractului de leasing Echiparea intreprinderilor este aceea care a ridicat totdeauna probleme financiare...

Contractul de Leasing

Contractul de leasing Subiectul ce urmeaza a fii prezentat in acest proiect vizeaza "Contractul de leasing" .Se urmareste:,definirea...

Concurenta Neloiala

CONCURENTA NELOIALA Concurenta este considerata neloiala atunci cand activitatea comerciantului se realizeaza prin folosirea de procedee nelegale,...

Ai nevoie de altceva?