Corporațiile transnaționale

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 2321
Mărime: 24.45KB (arhivat)
Publicat de: Alex M.
Puncte necesare: 4

Extras din referat

Introducere privind corporațiile transnaționale - un element esențial al globalizării activității economice

Definiție și caracteristici distinctive

Corporațiile transnaționale reprezintă o realitate semnificativă în peisajul economic contemporan și sunt unul dintre principalii factori ai procesului de globalizare a activității economice.

Din punct de vedere juridic, corporațiile transnaționale sunt societăți comerciale care, încă de la înființarea lor, se bazează pe elemente fără caracter național (cum ar fi capitalul provenind din țări diferite, existența unor sedii principale în mai multe țări etc.) și care nu au o legătură juridică cu un anumit stat. Ca urmare, aceste corporații nu se supun legilor naționale și litigiile rezultate din interpretarea și aplicarea actelor constitutive ale acestora sunt soluționate parțial sau în totalitate de instanțe specializate, în afara competenței instanțelor naționale.

În literatura economică, corporația transnațională a fost descrisă ca fiind o entitate economică formată dintr-o companie mamă și filiale în mai multe țări, caracterizată prin internaționalizarea producției, bazându-se pe resurse umane, materiale și financiare la nivel internațional și promovând un set specific de valori la nivel global. Astfel, corporația se caracterizează prin internaționalizarea producției și deținerea de resurse umane, materiale și financiare la nivel internațional.

Corporația transnațională pune preț pe următoarele aspecte:

- Modul de conducere și organizare a companiei;

- Responsabilitatea față de mediu;

- Participarea activă în viața comunității;

- Prestigiul și recunoașterea mărcii sau brandului;

- Eficiența sistemului de producție;

- Promovarea inovației;

- Valorizarea și implicarea angajaților;

- Respectarea tradițiilor;

- Adaptarea la cultura locală;

- Eficiența sistemului de distribuție;

- Desfășurarea de campanii publicitare.

Din perspectivă economică, conform opiniei exprimate în domeniul juridic, corporațiile transnaționale contemporane se caracterizează prin extinderea continuă a activității lor de producție și comercializare pe mai multe piețe simultan, în cadrul unei ample rețele proprii de implantări realizate prin investiții directe de capital în străinătate.

Puterea economică a corporațiilor transnaționale a atins în prezent proporții impresionante în ceea ce privește dimensiunea activității lor economice. Statisticile în acest domeniu estimează că există peste 4.000 de astfel de societăți la nivel global; această estimare ia în considerare doar societățile comerciale care desfășoară activități în cel puțin șase țări, având vânzări anuale de cel puțin 100 de milioane de dolari SUA și realizând cel puțin 20% din cifra de afaceri în alte țări decât țara în care își au sediul principal.

Corporațiile transnaționale reprezintă una dintre principalele forțe ale globalizării vieții economice. În ultimele decenii, strategia lor a fost extrem de eficientă în ceea ce privește valorificarea oportunităților oferite de spațiul economic global. Încă din anii ‚60-‚70, acestea au adoptat o strategie de raționalizare a producției, având ca obiectiv principal exploatarea diferențelor de cost (manoperă, resurse primare etc.) în zonele în care sunt amplasate: amplasarea producției în țări în curs de dezvoltare cu disponibilitate de materii prime și forță de muncă ieftină sau în zone care oferă o piață sigură pentru produse. În plus, începând cu anii ‚80, strategiile lor s-au diversificat, apărând strategii globale de afaceri (marile companii - practic, corporațiile transnaționale - au ajuns la acorduri și fac alianțe strategice și cooperări internaționale).

În ultimul timp, asistăm la supremația societăților transnaționale. Este semnificativ faptul că mai puțin de 50 de societăți transnaționale controlează peste 40% din comerțul mondial. Astfel de companii controlează practic toate aspectele legate de finanțare, cercetare-dezvoltare, producție, marketing, management etc., toate acestea fiind coordonate la nivel global, adesea depășind puterile și, uneori, interesele statelor naționale.

Corporațiile transnaționale se caracterizează prin anumite trăsături distincte de natură economică și juridică. Acestea includ:

a) Capitalul acestor societăți este de origine națională sau multinațională.

b) Ele au o structură internațională unică, care le diferențiază de monopolurile tradiționale.

c) Aceste societăți își extind activitățile de producție și comercializare pe mai multe piețe, urmând o strategie globală bazată pe studii actualizate în mod constant.

d) Ele nu sunt supuse unor legi naționale specifice, datorită faptului că funcționează simultan în mai multe țări și au o structură complexă.

e) Litigiile care pot apărea nu sunt soluționate de instanțele naționale, ci de instanțe specializate.

Performanțele economice impresionante ale corporațiilor transnaționale se explică prin:

a) Extinderea libertății comerciale în ultimul deceniu.

b) Realizarea unor exporturi semnificative în țările care au redus taxele vamale.

c) Reducerea intervenției statului în economie.

Apariția și dezvoltarea societăților transnaționale au fost influențate de trei factori principali.

În primul rând, liberalizarea politicilor economice și deschiderea granițelor naționale au permis fluxurile de investiții străine directe și cooperare investițională, facilitând astfel crearea și extinderea acestor societăți.

Bibliografie

[1] Angelescu, C., Apostol, Gh., Ciucur, D., Dinu, M., Dobrotă, N., Gavrilă., I, Ghiță, P.,T., Gogoneață, C., Popescu, C., Suciu, C., M., (colectiv de coordonare), Dicționar de economie, Ediția a II-a, Editura Economică, București, 2001;

[2] Costin, N., M., Dicționar de drept internațional al afacerilor, Editura, Lumina-Lex, București, 1998;

[3] Voinea, L, Corporatiile transnationale si economiile nationale, Ed.

I.R.L.I., Bucuresti, 2001;

[4] Costin, N., M., Deleanu, S., Dreptul comerțului internațional, vol. I, Editura Lumina -Lex, București, 1997;

[5] Bari, I, Probleme globale contemporane, Editura Economică, București, 2003;

[6] Mazilu, D, Dreptul comerțului internațional - Partea generală, Editura Lumina-Lex, București, 1999

Preview document

Corporațiile transnaționale - Pagina 1
Corporațiile transnaționale - Pagina 2
Corporațiile transnaționale - Pagina 3
Corporațiile transnaționale - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Corporatiile transnationale.docx

Te-ar putea interesa și

Mondializarea și Influența Sa asupra Mediului Economic

Introducere Mondializarea reprezinta o retea de interdependente dezvoltata între statele lumii, o sinteza a transformarilor radicale cu care s-a...

Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial

Aşa cum se întâmplă cu toate fenomenele existente în lume, şi corporatiile transnaţionale (CTN) în iureşul lor de nestăvilit, de către unii sunt...

Corporațiile transnaționale

Prin natura lor, CTN (Corporatii Transnationale) integreaza productia la nivel international si, în acest mod, joaca un rol central în cresterea...

Corporațiile Transnaționale

Traim vremuri în care ceva fundamental se întâmpla. Modelele politice, stilurile de viata, strategiile de afaceri, sau sistemele de protectie...

Corporațiile Transnaționale

Capitolul 1 Globalizarea economică 1.1. Aspecte generale privind fenomenul de globalizare Internaţionalizarea producţiei este considerată inima...

Strategiile de internaționalizare a afacerilor corporațiilor transnaționale

STRATEGIILE DE INTERNATIONALIZARE A AFACERILOR CTN 1.Tendinte in procesul de internationalizare Adancimea diviziunii internationale a muncii si...

Rolul corporațiilor transnaționale în contextul economic actual

Introducere Funcţionarea economiei mondiale actuale, în condiţiile în care se manifestă o puternică tendinţă de deschidere a pieţelor naţionale,...

Impactul corporațiilor transnaționale asupra statului gazdă

INTRODUCERE Corporaţia transnaţională este un fenomen economic aflat în plină dinamică. Teoriile privind corporaţiile transnaţionale nu sunt nici...

Ai nevoie de altceva?