Dizolvarea si Lichidarea Societatilor Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Dizolvarea si Lichidarea Societatilor Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Andrei Ionescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

Notiuni generale privind societatea comerciala 3
Dizolvarea societatii comerciale 5
Lichidarea societatii comerciale 8
Concluzii 13
Bibliografie 14

Extras din document

Notiuni generale privind societatea comeciala

Societatea este un contract prin care doua sau mai multe persoane se învoiesc sa puna ceva în comun, în scop de a împarti foloasele ce ar putea deriva.(Codul civil român,, articolul 1491)

Definitia citata enunta trei componente principale care ar trebui sa fie reunite cumulative pentru existenta valabila a unei asemenea entitati:

1.necesitatea încheierii unui contract, denumit si pact societar.

2.constituirea unui fond comun, alcatuit din aporturi ale membrilor.

3.scopul asociatilor este de a realiza câstiguri si de a le împarti între ei.

Textul articolului 1491 omite totusi sa aminteasca explicit un alt element caracteristic si anume, vointa comuna a asociatilor de a conlucra în vederea obtinerii de câstiguri. Aceasta vointa, denumita affectio societatis întregeste notele specifice enumerate expres de legiuitor.Trasaturile evocate sunt caracteristice societatii civile dar, printr-o interpretare extensiva, pot fi aplicate si în cazul societatii comerciale.

Intre societatea civila si cea comerciala exista o suita de asemanari si deosebiri. Asemanari sunt reprezentate de:

-ambele au aceeasi esenta; fiecare reprezinta o grupare de persoane si de bunuri (capitaluri) în scop lucrativ; asociatii urmaresc realizarea si împartirea beneficiilor.Sub acest aspect, ambele tipuri de societati se deosebesc de gruparile fara scop lucrativ, respectiv asociatiile si fundatiile.

-atât societatea civila cât si cea comerciala iau nastere printr-un contract de societate, elementele esentiale ale contractului de societate civila se regasesc si în cel de societate comerciala (contributii ale asociatilor = aporturi, intentia de a desfasura în comun o anumita activitate cât si obtinerea si partajarea beneficiului) astfel încât, în ambele cazuri contractul de societate are caracter de bi sau plurilateral, cu titlu oneros, comutativ, cu executarea succesiva si consensual; cu precizarea ca, potrivit Ordonantei de urgenta a guvernului nr.76/2001 republicata, actul constitutiv la societatea comerciala nu mai este supus obligativitatii încheierii în forma autentica (anterior acestei reglementari forma solemna era obligatorie) putând îmbraca forma unui înscris sub semnatura privata, cu unele exceptii.

Deosebirile sunt urmatoarele:

-o prima deosebire se refera la obiectul sau natura operatiilor pe care le realizeaza societatea; o societate este comerciala daca, potrivit contractului, are ca obiect efectuarea unor operatiuni calificate de Codul comercial ca fapte de comert; daca societatea are ca obiect realizarea unor activitati care nu sunt fapte de comert, ea este o societate civila.

-alta deosebire între societatea civila si cea comerciala consta în aceea ca, înca de la constituire, societatea comerciala este investita cu personalitate juridica.Conform articolului 1 din Legea nr.31/1990, republicata, societatile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române.Deci, societatea comerciala nu este numai un contract, ci este chiar un subiect de drept distinct de asociatii ce o compun, având patrimoniu propriu, care îi permite sa-si asume obligatii si sa raspunda pentru îndeplinirea lor.

-intre societatea comerciala si cea civila exista deosebiri privind conditiile în care aceasta se constituie, functioneaza si se dizolva.

În concluzie, pe baza elementelor enuntate societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza unui act constitutiv si beneficiind de personalitate juridica, în care societarii se înteleg sa puna în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comert, în scopul realizarii si împartirii beneficiilor rezultate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dizolvarea si Lichidarea Societatilor Comerciale.doc