Drept Comercial Roman - Conducerea Societatilor Comerciale

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Drept Comercial Roman - Conducerea Societatilor Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Noţiuni generale

Voinţa sociala a oricărei societăţi comerciale este exprimată de adunarea generală, dar este adusă la îndeplinire prin organele de execuţie, care realizează administrarea si conducerea societăţii.

Conform Legii nr. 31/1990 republicată o societate comercială, indiferent de forma ei

juridică poate fi administrată de unul sau mai mulţi administratori. Pluralitatea de administratori nu este instituţionalizată în cazul societăţilor de persoane şi a societăţii cu răspundere limitată, iar în cazul societăţilor de capitaluri este organizată sub forma unor organe colegiale: consiliu de administraţie şi comitet de direcţie.

Astfel:

- în societatea în nume colectiv, gestiunea este asigurată de unul sau mai mulţi administratori, de regulă ei înşişi asociaţi; fiecare administrator având dreptul să reprezinte societatea, dacă actul constitutiv nu prevede altfel (art.75 din lege).

- în societatea în comandită simplă, administrarea se încredinţează unuia sau mai multor asociaţi comanditaţi (dacă un comanditar ar face acte de administrare fără împuternicire, va deveni automat asociat comanditat, răspunzând solidar şi nelimitat pentru obligaţiile sociale)-(art.88 din lege).

-în privinta societatii pe acţiuni reglementarea actuala cuprinde mai multe dispozitii.

Societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administrator,numarul acestora fiind impar.Cand sunt mai multi administratori ei constituie un consiliu de administratie ( art.137 din lege).

Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unia sau mai multor directori,numind pe unul dintre ei director general ( art.143 din lege).

Prin actul constitutiv se poate stipula ca societatea pe actiuni este administrata de un director si de un consiliu de supraveghere ( art. 153 din lege).

- în societatea în comandită pe acţiuni, administrarea societăţii este încredinţată unuia sau mai multor comanditaţi (art. 188 din lege).

- în societatea cu răspundere limitată administrarea este realizată de unul sau mai mulţi administratori ( art.197 din lege).

Din dispozitiile citate rezulta ca o societate comerciala , indiferent de forma ei juridica este administrata de unul sau mai multi administratori.

Statutul juridic al administratorilor

Calitatea de administrator.In mod obisnuit, in calitatea de administrator este numita o persoana fizica.

Legea nr. 31/1990 ,in forma sa actual, permite numirea incalitate de administrator a unei personae juridice, dar numai in cazul societatii pe actiuni. In cazul in care o persoana juridica este numita administrator, ea este obligate sa isi desemneze un reprezentant personal, persoana fizica, prin care sa isi indeplniasca functia.

Persoana fizica desemnata ca reprezentant al administratorului persoana juridica este supusa acelorasi conditii, obligatii si raspunderi civile si penale, ca si administratorul persoana fizica, care actioneaza in nume propriu.

In cazul in care administratorul persoana juridical revoca pe reprezentantul sau are obligatia sa numeasca in acelasi timp un inlocuitor al acestuia.

Condiţiile cerute pentru numirea administratorului. Avand in vedere rolul care revine administratorului in getiunea societatii, persoana care este desemnata in aceasta calitate trebuie sa indeplineasca conditiile cerute de lege.

a)Capacitatea administratorului. Intrucat administratorul incheie acte juridice pentru realizarea scoplui societatii, persoana fizica desemnata ca administrator trebuie sa aibe capacitate de exercitiu deplina. In acest sens art. 153 din Legea nr. 31/1990 prevede ca persoanele care potrivit acestei legi nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori. Or, potrivit art. 6 din Legea nr. 31/1990 nu vor putea fi fondatori persoanele care, in conditiile legii, sunt incapabile.

Desi art. 153 din lege se refera la administrtorii societatii pe actiuni, totusi solutia priveste orice societate comerciala, indiferent de forma ei juridica.

b)Onorabilitatea administratorului.Persoana desemnata ca administrator trebuie sa aiba o moralitate nestirbita. Potrivit art. 6 si 153 din lege, calitatea de administrator nu poate fi indeplinita de o persoana care a fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si de infractiunile prevazute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau pentru cele prevazute de legea societatilor comerciale.

c)Cetaţenia administratorului. In calitate de administrator al unei societati comerciale poate fi dsemnat un cetatean raman. Dar, aceasta calitate o poate dobandi si o persoana de cetatenie straina , daca legea ori actele constitutive nu stabilesc anumite interdictii. Intr-adevar, straini au, in conditiile legii, toate drepturile civile pe care le au cetatenii romani.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Comercial Roman - Conducerea Societatilor Comerciale.docx

Alte informatii

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL